szkolenia - Magdalena Robak

SZKOLENIE: Praca z metaforą w projekcie

Nasz umysł porządkuje rzeczywistość za pomocą metafor. A to, jakich metafor używamy wpływa na to, w jaki sposób działamy. Chcesz przykładu? Dokończ więc zdanie: „Idealny zespół jest jak...”. Jakie słowo pojawiło się w Twoich myślach? Drużyna piłkarska? Rodzina? Para w tańcu? Jakkolwiek skończyłeś/aś to zdanie – wpływa to na sposób, w jaki będziesz współpracować z zespołem i wskazuje to „coś”, przez pryzmat czego będziesz dokonywać wyborów. 

Read more

WARSZTAT: Poszukiwanie rozwiązań. Dialog z metaforą

Są różne techniki poszukiwania rozwiązań, rozwiązywania problemów i wzajemnej nauki. Można sięgnąć do Master Mind, do Action Learning... Można też skorzystać z opartych o dialog z metaforą technik Clean, które pomagają uruchomić głębsze poziomy wiedzy indywidualnej i kolektywnej.

Read more

SZKOLENIE: Efektywna komunikacja menedżerska

Czym jest skuteczna i efektywna komunikacja menedżerska? Nad tym zastanowumy się podczas szkolenia. Przećwiczymy także rozmowy z pracownikami w różnych sytuacjach (informacji zwrotnej, rozmów korygująco-dyscyplinujących oraz przekazywania informacji trudnych).

Read more

WARSZTAT: Skuteczny leadership. Warsztat z diagnozą ILM72

Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie, czym jest a czym nie jest przywództwo i na jakich podstawach może się opierać. Wypracujesz swoją misję opartą o wartości. Przedyskutujemy konkretne sytuacje z Twojej pracy i przećwiczymy sposoby działania lidera stawiającego na efektywność i rozwój pracowników.

Read more

Warszawskie Preludium do MTF2018 - Co się działo?

4 metody - 5 doświadczeń - 5 dni. Czyli Warszawskie Preludium do MTF2018 w pigułce :)

  • Facylitacja i drama
  • Zasada Pareto w facylitacji, czyli praktyka w Metodyce Process Iceberg®
  • Technology of Participation i „Lepka Ściana”
  • Facylitacja Clean oparta na dialogu z metaforą
Read more

WARSZTAT: Zmienność wokół nas. Stałość w nas.

Wiemy, że wspólne wartości pomagają nam w środowisku VUCA jednocześnie zachować kierunek i dopasowywać się do bieżącej sytuacji. Niestety w toku wspólnej pracy okazuje się, że pojęcia, które na początku wydawały się dla nas jednoznaczne przestają takie być… 

Read more

KONFERENCJA: Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2018 - Warszawskie Preludium

Żyjemy w czasach spotkań – spotykamy się, by analizować postępy i wyniki prac, by omówić kolejne kroki w projekcie, by rozwiązać problem, by wypracować nowe rozwiązanie. Niestety często słyszymy, ze spotkania te są mało produktywne: trwają za długo, nie do końca wiadomo co jest ich celem i często nie wychodzimy z nich z konkretnymi wnioskami. Jak to zmienić?

Read more

SZKOLENIE: Praca z metaforą w projekcie z wykorzystaniem języka Clean

Założeniem warsztatu jest poznanie innego sposobu pracy z zespołem projektowym oraz interesariuszami, opartego na pracy z metaforą i przestrzenią oraz wykorzystującego specyficzny sposób pogłębiania wzajemnego zrozumienia: pytania Clean, dające bezpieczną, komfortową przestrzeń do mówienia oraz wyjątkową uważność w słuchaniu.

Read more

SZKOLENIE: Daj przestrzeń. Narzędzia facylitacji Clean

Podejście Clean oparte jest na DIALOGU Z METAFORĄ za pomocą PYTAŃ CLEAN (Clean Language) i w zgodzie z postawą prowadzącego (zwanego facylitatorem), która tworzy Uczestnikom bezpieczną, nieinwazyjną i PEŁNĄ UWAŻNOŚCI PRZESTRZEŃ do zmiany i rozwoju. Na sali szkoleniowej, w doradztwie, w coachingu grupowym i zespołowym,...

Read more