+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

czytelnia – kategorie

Kategoria: case study

 • Model SPOCO® uspójnia myślenie o firmie i wzmacnia zaufanie
  Model SPOCO® uspójnia myślenie o firmie i wzmacnia zaufanie

  Członkowie Zarządu mieli różną wizję firmy. Dodatkowo u niektórych pojawiło się poczucie niedoinforrmowania (a wręcz pomijania) odnośnie podejmowanych działań oraz różne spojrzenie związane z efektywnością funkcjonowania firmy. W konsekwencji pojawiały się silne – widoczne dla pracowników – napięcia we współpracy i niespójności (a wręcz sprzeczności) w decyzjach. Odbijało się to na atmosferze, pojawiło się zagrożenie odejściem […]

  czytam dalej

 • Na kłopoty – expose zespołu
  Na kłopoty – expose zespołu

  W zespole pojawiły się napięcia i problemy ze współpracą. Rozpoczęło się od lekkiego narzekania, które potem przerodziło się w utrudnianie sobie pracy, wypowiadanie negatywnych opinii o współpracownikach i całym zespole, skarżeniu się do dyrekcji (pomijając bezpośredniego przełożonego). Po kilku takich sytuacjach i rozmowach wewnętrznych zespół otrzymał „ostatnią szansę”, czyli spotkanie z konsultantem zewnętrznym, by omówić […]

  czytam dalej

 • Świadomość roli pracownika obsługi Klienta
  Świadomość roli pracownika obsługi Klienta

  W firmie pojawiły się uwagi Klientów wobec jakości pracy działu obsługi Klienta. Klienci zwracali uwagę na brak uprzejmości w komunikacji, brak zaangażowania i zrozumienia ich potrzeb. Firma podjęła decyzję o szkoleniu pracowników działu, by nauczyli się profesjonalnego kontaktu z Klientami.

  czytam dalej

 • Wspólne wartości w Urzędzie z Mapą Skojarzeń Clean
  Wspólne wartości w Urzędzie z Mapą Skojarzeń Clean

  Instytucja podjęła decyzję o przeprowadzeniu szkoleń z zakresu efektywnej współpracy w zespole dla wszystkich swoich pracowników. Badanie satysfakcji wykazało, że w pionach brak jest wspólnej wizji działania, zespoły nie współpracują ze sobą a między ludźmi jest dużo napięć.

  czytam dalej

 • Nowy początek. Eksplorowanie metafory pogłębia zrozumienie
  Nowy początek. Eksplorowanie metafory pogłębia zrozumienie

  Klientka przechodziła przez czas, w którym starała się lepiej dodefiniować siebie w roli i otoczeniu zawodowym. Zależało jej, żeby dobrze czuć się ze zmianami, które dzieją się aktualnie i które się zadzieją. By podjąć dobre dla siebie decyzje. By jej działania realizowały cele dla niej samej oraz dla innych w jej życiu zawodowym i prywatnym.

  czytam dalej

 • Rola lidera zespołu IT z metaforą – nowe podejście
  Rola lidera zespołu IT z metaforą – nowe podejście

  Pierwsze szkolenie dla liderów zespołów poświęcone było zadaniom i narzędziom lidera w procesie kierowania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola). Zgodnie z planem po kilku miesiącach zorganizowano warsztat, który miał wzmocnić tamte umiejętności oraz pogłębić świadomość własnej roli. Zrobiliśmy to korzystając z pracy z metaforą i przestrzenią. Dzięki temu praca na poziomie konkretnych technik stała się wtórna. […]

  czytam dalej

 • Misja zespołu z metaforą – przypomnijmy sobie, po co tu jesteśmy
  Misja zespołu z metaforą – przypomnijmy sobie, po co tu jesteśmy

  Zespół trenerów, który od lat ze sobą współpracuje pod wspólną marką odczuł, że „coś się rozjeżdża”, że ich zaangażowanie i energia we wspólnej pracy opada. Nastąpił częściowy rozłam, dwie osoby odeszły w niezbyt przyjaznej atmosferze. Ci, którzy pozostali zaczęli sobie zadawać pytanie „Po co my to w ogóle razem robimy?”.

  czytam dalej

 • Wizja firmy – jak znaleźć wspólną drogę?
  Wizja firmy – jak znaleźć wspólną drogę?

  W trakcie badania zaangażowania Właściciele Firmy dowiedzieli się, że ich pracownicy oczekują jasnego określenia kierunku działania oraz ich roli. Wyzwaniem było uspójnienie wizji Firmy przez dwójkę Właścicieli. Od kilku lat w konkurowały ze sobą: doświadczenie w biznesie korporacyjnym oraz biznes rodzinny.

  czytam dalej

 • Stosować wiedzę w zgodzie ze sobą… Siła metafory
  Stosować wiedzę w zgodzie ze sobą… Siła metafory

  Liderzy w organizacji szkolili się przez jakiś czas z zakresu zarządzania zespołem. Przeszli proces kierowania, budowanie autorytetu, feedback, coaching i wiele, wiele innych tematów. Przy kolejnych spotkaniach zawsze pojawiało się pytanie: Co wdrożyliście? I odpowiedź: Część się udało, na część nie było czasu bo wiesz… kryzysy, te sprawy.

  czytam dalej

 • Mapa biegunów w poszukiwaniu spójności w roli lidera
  Mapa biegunów w poszukiwaniu spójności w roli lidera

  W ramach definiowania własnej tożsamości lider (Dyrektor Zarządzający) określił, że chce zarządzać spójnie ze swoją osobowością i kluczowymi motywami. Główną ideą było osiąganie wyników dzięki inwestowaniu w poczucie bezpieczeństwa ludzi a nie osiąganie wyników poprzez ludzi-tryby maszyny.

  czytam dalej


Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂