+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

szkolenia

SZKOLENIE: Praca z metaforą w projekcie z wykorzystaniem języka Clean

Założeniem warsztatu jest poznanie innego sposobu pracy z zespołem projektowym oraz interesariuszami, opartego na pracy z metaforą i przestrzenią oraz wykorzystującego specyficzny sposób pogłębiania wzajemnego zrozumienia: pytania Clean, dające bezpieczną, komfortową przestrzeń do mówienia oraz wyjątkową uważność w słuchaniu.

Każdą technikę poznasz w następujący sposób:

 • najpierw jej doświadczysz,
 • potem omówimy, co się wydarzyło, czemu to służyło oraz poznasz zastosowany protokół,
 • na koniec wspólnie przedyskutujemy gdzie i w jakich celach można ją zastosować oraz jakie są możliwe modyfikacje.

cele szkolenia

Poznanie czterech konkretnych narzędzi, pochodzących z technik facylitacji Clean, które poszerzą Twoją „skrzynkę narzędziową” pracy z zespołem projektowym i interesariuszami.

adresaci

Warsztat skierowany jest szczególnie do:

 • liderów zespołów projektowych
 • scrum masterów
 • product ownerów

czym jest podejście Clean?

Podejście Clean pracuje z metaforą osobistą. To taka metafora, która odzwierciedla indywidualne przekonania, wyraża nasze potrzeby, wyjawia oczekiwania, określa w czym widzimy problem. Potrafi też uchwycić wymykające się językowi i racjonalnemu umysłowi uczucia oraz emocje. Clean Language jest techniką zadawania pytań, która – w pełni unikając założeń, przeformułowań, interpretacji czy ocen – poszerza własne i wzajemne rozumienie.

Zadaniem facylitatora w podejściu Clean Coachingu jest ułatwienie znalezienia takiej metafory, która najlepiej wyraża sposób myślenia oraz związane z nim uczucia i emocje. Rozwijanie metafory przez pytania Clean Language prowadzi nie tylko do lepszego zrozumienia siebie i innych. W kontekście metod pracy rozwojowej metafora okazuje się katalizatorem zmian ponieważ:

 • pozwala spojrzeć na nurtujący temat z komfortowej perspektywy,
 • daje wgląd w ograniczenia, niepokoje i źródła motywacji,
 • prowadzi do znalezienia rozwiązań w oparciu o własne zasoby,
 • pomaga integrować indywidualne spostrzeganie świata, sytuacji, problemu,
 • inspiruje konkretne działanie i przełożenie go na plan akcji.

program szkolenia

POGŁĘBIANIE ROZUMIENIA Z JĘZYKIEM CLEAN

Poznanie specyficznej formyy zadawania pytań, która pomaga pogłębić zrozumienie potrzeb, poglądów, sposobu myślenia i uczy dużej uważności na innych. Jeśli kiedykolwiek w Twojej pracy okazało się, że hasła takie, jak „dobra komunikacja” czy „wysoka jakość współpracy” rozumieliście jednak inaczej (choć wydawałoby się, że są jednoznaczne) – pytania Clean minimalizują ten problem i ułatwiają budowanie wspólnych definicji.

 1. Typowe zadawanie pytań a pytania Clean
 2. Konstrukcja pytań Clean
 3. Podstawowe pytania Clean pogłębiające rozumienie
 4. Możliwości wykorzystania pytań Clean w pracy „jeden na jeden” i w zespole
WYMIANA PRZEMYŚLEŃ I OPINII Z CLEAN SETUP

Alternatywa dla klasycznej burzy mózgów wykorzystująca pracę z metaforą i językiem Clean do wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych przemyśleń dotyczących danego zagadnienia. To mogą być zasady współpracy, wymagania w projekcie, przemyślenia na temat priorytetów w kolejnym sprincie. Technika łączy siłę rozmów „jeden na jeden” (dla tych, którzy nie lubią mówić publicznie) z wymianą informacji w zespole.

 1. Trzy pytania Setup
 2. Proces Clean Setup
 3. Możliwości wykorzystania Clean Setup na różnych etapach pracy projektowej
METASPOJRZENIE Z CLEAN TERRITORY

Metaforyczne spojrzenie „z lotu ptaka” na projekt, aktualny stan projektu lub etapu w projekcie. Narzędzie pomaga głębiej zrozumieć kto, gdzie i dlaczego jest w relacji do projektu, dlatego jest cenne przy pracy z interesariuszami (lub w ramach analizy interesariuszy), by zbudować wspólny, szerszy obraz sytuacji. Może też pomóc przeanalizować różne punkty widzenia oraz wartość projektu dla poszczególnych interesariuszy.

 1. Założenia wstępne pracy z Clean Territory
 2. Proces Clean Territory
 3. Możliwości wykorzystania Clean Territory w pracy projektowej
EKSPLOROWANIE SYTUACJI Z CLEAN SPACE

Alternatywa dla analizy kolejnych kroków w projekcie, niezbędnych zasobów lub potrzeb związanych z pracą w projekcie. Pomaga także pogłębić to, w jaki sposób widzimy aktualny stan projektu (przegląd projektu/retrospektywa) i rozpoznać potrzeby związane z jego realizacją. Przydatna również w definiowaniu swojej roli w projekcie. Oparta na pracy z przestrzenią, która pomaga spojrzeć na temat (lub cel) z różnych perspektyw.

 1. Proces Clean Space
 2. Rola osoby prowadzącej technikę
 3. Możliwości wykorzystania Clean Space w pracy projektowej
Podczas całego dnia będziesz mieć okazję doświadczania na czym polega postawa Facylitatora Clean, która tworzy bezpieczną, nieinwazyjną przestrzeń do zmiany i rozwoju (postawa ZNAM).

możliwość rozszerzenia

FOLLOW-UP, czas trwania: 2 dni
 • Przygotowanie: Uczestnicy dzielą się na grupy, które w ramach pracy własnej (z wirtualną konsultacją Trenera, 2 x 1h na grupę) przygotowują się do poprowadzenia wybranej techniki (w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej)
 • W trakcie warsztatu: Uczestnicy prowadzą opracowaną technikę. Ocena dokonywana jest w formie ewaluacji partycypacyjnej przez Trenera oraz pozostałych Uczestników. Każdy Uczestnik otrzymuje indywidualny feedback rozwojowy.
MENTORING, czas trwania: 3 spotkania co ok. 4 tygodnie
 • Wirtualne spotkania grupowe z Trenerem (3-4 osoby), po około 1,5h każde, podczas których Uczestnicy wspólnie z Trenerem omawiają konkretne przypadki zastosowania poznanych technik (sposób pracy, skuteczność, itp.) lub wypracowują alternatywne zastosowania poznanych technik. 

możliwość pogłębienia

 1. Clean Language i praca z metaforą (2 dni): Poznanie sposobu pracy z kompletem 12 podstawowych pytań Clean oraz pogłębienie umiejętności pracy zgodnie z postawą facylitatora Clean.
 2. Clean w pracy z zespołem (2 dni): Poznanie dodatkowych technik pracy z zespołem z wykorzystaniem technik Clean (Mur metafor, Okrągły stół, Budowanie wspólnej wizji).
 3. Clean Space (2 dni): Poznanie podstawowego modelu pracy z przestrzenią i możliwości wykorzystania go w pracy z grupami / zespołami.

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂