+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

efektywna współpraca

Współpraca pozioma: By ludzie skutecznie wspierali się w osiąganiu celów firmy, zespołu, projektu.
 • Usprawnisz strukturę współpracy w zespole, wewnątrz firmy oraz z partnerami biznesowymi.
 • Wypracujesz wspólną misję i wizję działania oraz cele.
 • Zbudujesz zasady współpracy oraz uzgodnisz sposoby utrzymania ich przy życiu.
 • Poprawisz efektywność komunikacji w sytuacjach standardowych oraz trudnych (napięć, konfliktów, sprzeczności celów lub interesów).

W projektach uzgodnicie obszar „Ludzie i Cele”, będący w modelu doskonałości projektowej IPMA PEB fundamentem doskonałości (spójne przywództwo oraz wartości, jednolicie rozumiane cele i zaangażowani kluczowi interesariusze). Jednym z narzędzi, które w tym pomagają jest opracowany przeze mnie model tworzenia roadmap zespołu – Model TEAM©.

Odwiedź także:


tematyka szkoleń

 1. Najpierw staraj się zrozumieć… Zrozumienie i uważność w komunikacji, budująca pozytywny klimat i efektywną współpracę
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna w kontakcie z innymi
 3. Zasady dobrej współpracy: Od zaufania po wyniki (wg modelu P. Lencioniego)
 4. Model Potrzeb Społecznych i Cztery Dźwignie Motywacji w budowaniu współpracy
 5. Samoorganizacja: Jak zadbać o swoją (i wspólną) efektywność w pracy? Od prewencji po utrzymanie rozwiązań w pracy stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej, rozproszonej
 6. My w konflikcie: Jak trafnie diagnozować przyczyny i poszukiwać optymalnych rozwiązań? Jak wspierać w tym innych?
 1. Żeby team był TEAMem – praktyczne budowanie zasad współpracy opartych o wspólne wartości
 2. Świadomość roli zespołu w relacji z otoczeniem
 3. Wspólny cel – wspólna droga. Analiza i wypracowanie standardów współpracy
 4. Rozwój jakości współpracy w projekcie w oparciu o lesson learned
 5. Poszukiwanie rozwiązań z metaforą
 6. Wartości i misja zespołu w praktyce – od definicji po podejmowanie działań
 7. Współpraca cross-zespołowa: Analiza i doskonalenie

inne działania

 • Diagnoza odporności psychicznej zespołów z wykorzystaniem testu MTQ Plus
 • Assessment / Development Center w zakresie kompetencji wspierających jakość współpracy
 • Ocena 360 stopni jakości współpracy
 • Obserwacja „on the job”: Analiza jakości współpracy + sesja coachingowa
 • Wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji związanych z dobrą współpracą
 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji związanych ze współpracą w firmie, zespole, projekcie

efektywna współpraca – produkty

Model Team© w budowaniu zespołu
Zależy nam na wysokiej jakości działań. Ważna jest dla nas dobra współpraca. Musimy się sprawnie komunikować. 

Jestem pewna, że wszyscy znamy te słowa. I kiedy je słyszymy wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie…

Rock Your TEAM SMARTer – przegląd efektywności

Rock Your Team SMARTer to pięć obszarów przemyśleń nad efektywnością działania zespołu. To formatka do samodzielnej refleksji zespołowej wraz z nagraniem prezentującym, jak można z niej korzystać. Oraz wstęp do kursu, który opracowuję z Anną Jakubowską. Zapraszam do Arkusza Refleksji! 

sesje assessment / development center

Metodologia assessment center (ośrodków oceny) może być wykorzystana na etapie selekcji (SC), oceny (AC), identyfikacji potrzeb rozwojowych (DC). Może być elementem awansów wewnętrznych i ścieżek karier. Jest to narzędzie oceny sytuacyjnej – obserwacji sposobu działania Uczestników w sytuacjach opracowanych i zarządzanych przez asesorów.


Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂