+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

efektywna współpraca

Współpraca pozioma: By ludzie skutecznie wspierali się w osiąganiu celów firmy, zespołu, projektu.

W projektach uzgodnicie obszar Ludzie i Cele, będący w modelu doskonałości projektowej IPMA PEB fundamentem doskonałości (spójne przywództwo oraz wartości, jednolicie rozumiane cele i zaangażowani kluczowi interesariusze). Jednym z narzędzi, które w tym pomagają jest opracowany przeze mnie model tworzenia roadmap zespołu – Model TEAM©.

Odwiedź także:


tematyka szkoleń

 1. KOMUNIKACJA: Najpierw staraj się zrozumieć… Zrozumienie i uważność w komunikacji, budująca pozytywny klimat i efektywną współpracę
 2. ASERTYWNOŚĆ: Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna w kontakcie z innymi
 3. WSPÓŁPRACA: Zasady dobrej współpracy: Od zaufania po wyniki (wg modelu P. Lencioniego)
 4. MOTYWACJA: Model Potrzeb Społecznych i Cztery Dźwignie Motywacji w budowaniu współpracy
 5. SAMOORGANIZACJA: Jak zadbać o swoją (i wspólną) efektywność w pracy? Od prewencji po utrzymanie rozwiązań w pracy stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej, rozproszonej
 6. KONFLIKT: Jak trafnie diagnozować przyczyny i poszukiwać optymalnych rozwiązań? Jak wspierać w tym innych?
 1. Żeby team był TEAMem – praktyczne budowanie zasad współpracy opartych o wspólne wartości
 2. Świadomość roli zespołu w relacji z otoczeniem
 3. Wspólny cel – wspólna droga. Analiza i wypracowanie standardów współpracy
 4. Rozwój jakości współpracy w projekcie w oparciu o lesson learned
 5. Poszukiwanie rozwiązań z metaforą
 6. Wartości i misja zespołu w praktyce – od definicji po podejmowanie działań
 7. Współpraca cross-zespołowa: Analiza i doskonalenie

inne działania

 • Diagnoza odporności psychicznej zespołów z wykorzystaniem testu MTQ Plus
 • Diagnoza ról zespołowych wg modelu Belbina
 • Assessment / Development Center w zakresie kompetencji wspierających jakość współpracy
 • Przegląd struktury [współ]pracy z modelem Rock Your Team SMARTer
 • Przegląd doskonałości pracy w projekcie z wykorzystaniem IPMA PEB
 • Ocena 360 stopni jakości współpracy
 • Obserwacja „on the job”: Analiza jakości współpracy + sesja coachingowa
 • Wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji związanych z dobrą współpracą
 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji związanych ze współpracą w firmie, zespole, projekcie

efektywna współpraca – przykładowe produkty

Model Team© w budowaniu zespołu
Zależy nam na wysokiej jakości działań. Ważna jest dla nas dobra współpraca. Musimy się sprawnie komunikować. 

Jestem pewna, że wszyscy znamy te słowa. I kiedy je słyszymy, wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie…

Rock Your TEAM SMARTer – przegląd efektywności

Rock Your Team SMARTer to pięć obszarów przemyśleń nad efektywnością działania zespołu. To formatka do samodzielnej refleksji zespołowej wraz z nagraniem prezentującym, jak można z niej korzystać. Oraz wstęp do kursu, który opracowuję z Anną Jakubowską. Zapraszam do Arkusza Refleksji! 

sesje assessment / development center

Metodologia assessment center (ośrodków oceny) może być wykorzystana na etapie selekcji (SC), oceny (AC), identyfikacji potrzeb rozwojowych (DC). Może być elementem awansów wewnętrznych i ścieżek karier. Jest to narzędzie oceny sytuacyjnej – obserwacji sposobu działania Uczestników w sytuacjach opracowanych i zarządzanych przez asesorów.

MTQ Plus logo
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA ZESPOŁU MTQ Plus

Test odporności psychicznej MTQPlus diagnozuje 8 wymiarów wpływających na efektywność działania w sytuacji wyzwań, presji, kryzysu. Zastosowanie go w zespole wraz z warsztatem pomaga wypracować sposoby współdziałania, które zwiększają odporność psychiczną zespołu.

BUDOWANIE ZESPOŁU Z TESTEM BELBINA

Test ról zespołowych Belbina pomaga zdiagnozować osobisty potencjał do pełnienia każdej z 9 ról, kluczowych dla efektywności zespołu. Dzięki zastosowaniu go w zespole można wypracować sposób współpracy, który wykorzystuje silne strony każdego pracownika oraz minimalizuje zagrożenia, płynące z tzw. dopuszczalnych słabości.