+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

formy wsparcia

Podczas szkoleń warsztatowych doskonalisz konkretne kompetencje: zdobywasz wiedzę oraz trenujesz określone metody działania. Praktycznie i pragmatycznie.

Kluczowe jest dla mnie stworzenie przestrzeni, w której Uczestnicy czują się bezpiecznie i swobodnie, bo tylko wtedy są gotowi do odkrywania siebie i dokonywania zmiany. Opracowując szkolenia opieram się na procesie projektowania szkoleń efektywnych biznesowo wg podejścia Kirkpatricka.


Wypracujesz najlepszą drogę do realizacji założonych celów osiągnięcia planowanych korzyści korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia.

Wspieram opracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Możemy pracować na poziomie indywidualnym, zespołu, projektu lub firmy.


Poznasz potrzeby rozwojowe (ludzi, zespołów, procesów, firmy, projektów) dzięki takim narzędziom, jak testy, ankiety, wywiady, obserwacje, assessment / development center.

Korzystam z narzędzi psychometrycznych. Na potrzeby konkretnego projektu tworzę też dedykowane rozwiązania.


Znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie, rozwiążesz określony problem lub wypracujesz konkretny sposób działania. Z moim prowadzeniem procesu.

Jeśli chcesz wypracować rozwiązania opierając się na potencjale swoich ludzi – to jest dobre podejście. Prowadzę pojedyncze spotkania lub cykle spotkań dla grup, zespołów lub pojedynczych osób (przyjmują wtedy formę coachingu „1 na 1”). 


Zrealizujesz – także z moją pomocą – działania (indywidualne i grupowe), które pomogą trwale przenieść nowe kompetencje do codziennego działania. 

Zakres wsparcia ustalamy zawsze na początku projektu. Mogę Was wspomóc także, gdy zdobyliście wiedzę lub wprowadziliście rozwiązania z inną firmą i teraz potrzebujecie wyłącznie wsparcia, żeby nowe rozwiązania wprowadzić w codzienne działanie.


Czasem świetnie wiesz, co chcesz osiągnąć wydając pieniądze na szkolenie lub inne działania rozwojowe. A czasem wiesz po prostu, że „masz problem/wyzwanie” i nie masz pojęcia, co z tym zrobić. I to jest ok. 

To naszą rolą – rolą Trenerów i Konsultantów – jest pomóc Ci doprecyzować działania, które będą efektywne w Twojej sytuacji. Warto też, żebyś sam się przyjrzał/a w jakiej sytuacji się znajdujesz i co mogłoby Cię w niej wspomóc. Dlatego właśnie stworzyłam Brief „Zaprojektuj swoją drogę”.