+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

tematyka

Współpraca pionowa: By wzmocnić kompetencje menedżerów – „zwornik” efektywnego działania ludzi i firmy.

 • odpowiedzialność i zadania menedżera w trójkącie „wyniki – procesy i narzędzia – relacje”
 • narzędzia wspierające proces kierowania zespołem na etapach planowania, organizowania, koordynacji, przeglądów i kontroli
 • wzmacnianie samodzielności i zaangażowania pracowników
 • tworzenie warunków efektywności zespołu
 • reagowanie w sytuacjach trudnych i zarządzanie konfliktami
 • diagnoza i rozwój stylu i skuteczności przywództwa

Współpraca pozioma: By ludzie skutecznie wspierali się w osiąganiu celów firmy, zespołu, projektu.

 • budowanie struktury współpracy w zespole, wewnątrz firmy oraz z partnerami biznesowymi
 • odkrywanie i precyzowanie wspólnej misji, wizji, wartości oraz celów
 • tworzenie zasad współpracy w firmie, zespole, projekcie oraz sposoby utrzymania ich „przy życiu”
 • efektywna komunikacja w sytuacjach standardowych oraz trudnych (napięć, konfliktów, sprzeczności celów lub interesów)
 • budowanie zespołów odpornych mentalnie w czasach VUCA i BANI – odkrywanie synergii indywidualnych potencjałów

Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania w zakresie sposobu myślenia i działania.

 • doprecyzowanie trzech wymiarów roli zawodowej i zgodnych z nią działań w relacjach ze sobą i z otoczeniem
 • wzmacnianie skutecznej i uważnej komunikacji
 • postawa i komunikacja asertywna
 • reagowanie oraz zarządzanie swoimi emocjami w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • kształtowanie nawyków wspierających organizację pracy (stacjonarnie, zdalnie i hybrydowo)
 • inteligencja emocjonalna z VR
 • wzmacnianie odporności psychicznej

Współpraca z otoczeniem: By Twoi ludzie świadomie budowali pożądany wizerunek firmy w relacji z Klientami.

 • wzmocnienie kompetencji pracowników, by w kontakcie z Klientami budowali pożądany wizerunek firmy
 • udoskonalenie działań i procesu przed, w trakcie i po transakcji / kontakcie
 • usprawnienie jakości komunikacji z Klientami (pisemnie, zdalnie, osobiście) w sytuacjach standardowych i trudnych, wymagających asertywności

Czasem świetnie wiesz, co chcesz osiągnąć wydając pieniądze na szkolenie lub inne działania rozwojowe. A czasem wiesz po prostu, że „masz problem/wyzwanie” i nie masz pojęcia, co z tym zrobić. I to jest ok. 

To naszą rolą – rolą Trenerów i Konsultantów – jest pomóc Ci doprecyzować działania, które będą efektywne w Twojej sytuacji. Warto też, żebyś sam się przyjrzał/a w jakiej sytuacji się znajdujesz i co mogłoby Cię w niej wspomóc. Dlatego właśnie stworzyłam Brief „Zaprojektuj swoją drogę”.