+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

SPOCO logo

SPOCO® – utrzymanie rytmu zmiany

Przywództwo systemowe SPOCO® pomaga zdiagnozować Twoje przedsięwzięcie (to może być firma, zespół, pomysł, inicjatywa, projekt a nawet Twoja rola zawodowa) w pięciu fundamentach, które wspierają harmonijne, zrównoważone działanie. Proces diagnozy może być uzupełniony o wsparcie rytmu zmiany – proces coachingowy pomagający w monitorowaniu postępów na drodze do wyznaczonych celów.

po co?

 • zatrzymaj się i uporządkuj myślenie o swojej bieżącej sytuacji (w firmie, projekcie, zespole, inicjatywie, przedsięwzięciu) – zrób skan sytuacji,
 • utrzymaj rytm zmiany,
 • w sposób systematyczny monitoruj postępy,
 • a w konsekwencji realizuj zaplanowane cele.

Przeprowadzenie procesu wsparcia rytmu zmiany jest możliwe także po Twoim własnym przeglądzie działalności i wyznaczeniu celów zmiany.

jak?

CZĘŚĆ 1: Wsparcie przeglądu działalności (przedsiębiorstwa, projektu, zespołu, przedsięwzięciu lub inicjatywy), uwzględniający 5 perspektyw i 15 wymiarów szczegółowych zrównoważonego działania wg Modelu SPOCO®:

 1. definicja sukcesu (success),
 2. potencjał ludzki (people),
 3. procesy organizacyjne (organization),
 4. relacje ze społecznością (community)
 5. dopasowanie oferty (offer).

CZĘŚĆ 2: Utrzymanie rytmu realizacji działań zaplanowanych w ramach TOP 3 CELÓW dzięki 6, 9 lub 12 cotygodniowym moderowanym zdalnym spotkaniom przeglądowym.

co?

ETAP 1:
 • Moderowany przegląd wybranego przez Ciebie obszaru działania (formuła coachingowa, z elementami konsultacji) wg narzędzia SPOCO® Puls.
 • Spotkanie zdalne (ok. 2 – 2,5 godziny).
 • Określenie TOP 3 CELÓW na kolejne 100 dni działalności.
 • Zaplanowanie kluczowych kroków do wykonania.
 • Kompleksowa notatka z rozmowy (wyniki skanu oraz plan kluczowych działań).
ETAP 2:
 • Cotygodniowe (około) spotkanie zdalne (ok. 1 godziny; do ustalenia: 6, 9 lub 12 spotkań).
 • Przegląd postępów z poprzedniego okresu.
 • Zaplanowanie działań na kolejny okres.
 • Kompleksowa notatka z przeglądu.
ETAP 3:
 • Przegląd podwumowujący obszaru działania, z którym pracowałeś (formuła coachingowa) wg narzędzia SPOCO® Puls.
 • Spotkanie zdalne (ok. 1,5 godziny).
 • Podsumowanie rezultatów.
 • Kompleksowa notatka z rozmowy (wyniki przeglądu).

chcesz wiedzieć więcej o SPOCO®?

A jeśli interesuje Cię także wsparcie w przeglądzie równowagi przywództwa – zajrzyj na stronę >> SPOCO®-skan aktualnej sytuacji!

Zapraszam!

Magda Robak

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂