+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

kim jestem?

Pragmatyczny umysł plus psychologiczne wykształcenie… bo ważny jest i rezultat, i podejście.

FACYLITUJĘ INDYWIDUALNE, GRUPOWE I ORGANIZACYJNE PROCESY ROZWOJOWE.

  • Pomagam wzmacniać współpracę opartą o wspólne wartości, standardy i empowerment. Pionową, poziomą, z otoczeniem i w projektach. By ludzie, zespoły i firmy szli swoją drogą świadomie i efektywnie.
  • Od 1997 roku wzmacniam kompetencje menedżerów i pracowników, które sprzyjają efektywnemu (współ)działaniu oraz wspieram organizacje, by budowały środowisko sprzyjające efektywności. 
  • Wspieram procesy zarządzania kompetencjami, budując systemy kompetencyjne i integrując je z procesami personalnymi (rekrutacja i selekcja, sesje assessment / development center oraz systemy ocen). 
  • Realizuję szkolenia warsztatowe, warsztaty facylitowane oraz doradztwo („1 na 1”, dla zespołów i dla firm).
  • Psycholog Organizacji i Pracy, łączący wiedzę psychologiczną z konkretnymi narzędziami biznesowymi. Wspieram balans 4 obszarów: WYNIKI, PROCESY, RELACJE oraz JEDNOSTKA.

Należę do: Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS, 2011), stosuję Kodeks Dobrych Praktyk ♦ International Project Management Association (IPMA, 2013), jestem przeszkolonym asesorem IPMA PEB®, aktywnym w ramach Polish Project Excellence Award, oraz Wiceprzewodniczącą Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska (2021-2025; Członkiem Rady MGR od 2019) ♦ Klubu Trenerów Biznesu (2017) ♦ Polish Society for Training & Development (PTSD, 2018), Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (PTTB, 2023).

Poznasz mnie lepiej dzięki: LinkedIn ♦ FB firmowy ♦ FB osobistyYouTube


w styczniu 2024 w liczbach

27

lat doświadczenia (trener, doradca, wykładowca)

85

projektów rozwojowych

65

sesji assessment / development center

38 200

godzin działań rozwojowych (szkoleń, zajęć, sesji AC/DC, doradztwa)


…by ludzie, zespoły i firmy szli swoją drogą świadomie i efektywnie

Moim celem jest zapewnienie, by pracownicy, kadra menedżerska i właściciele firm:

  • szli SWOJĄ drogą i szli nią świadomie: świadomie kształtowali siebie zawodowo, uwzględniając Kontekst, Cele, Rolę, Wizerunek i Balans
  • świadomie zarządzali sobą, swoimi działaniami, otoczeniem, systemami, relacjami: z jednej strony kierując się uważnością, a z drugiej rezultatami
  • a dzięki temu tworzyli środowisko, w którym inni chcą być i które inni chcą wzmacniać swoimi działaniami… świadomie 🙂 

PO CO?

BY IŚĆ ŚWIADOMIE

Moim celem jest, by ludzie, zespoły i firmy świadomie kształtowali swoją drogę oraz działania wewnątrz organizacji i z jej otoczeniem. Bo zmiana będzie trwała i przyniesie zakładane efekty wtedy, gdy będzie spójna z Wami i gdy będzie służyła zarówno Wam, jak i środowisku.

JAK?

Z UWAŻNOŚCIĄ

Łączę konkretne narzędzia biznesowe oraz orientację na wyniki z uważnością na Wasze potrzeby i doświadczenia. Czasem doradzam a czasem odradzam. Dobieram sposoby pracy do potrzeb i celów: doradztwo, szkolenia, warsztaty, praca „1 na 1”.

CO?

SYSTEMOWE PODEJŚCIE

Zmiana nie odbywa się w próżni. Rozwiązania systemowe potrzebują nowych kompetencji, a nowe kompetencje – wsparcia w systemie. Efektywny rozwój potrzebuje diagnozy przed, odpowiednich warunków w trakcie i wsparcia we wdrożeniu po.


pragmatyczne działania rozwojowe

1. rozpoznany kontekst

Wybierając drogę kierujemy się tym, w jakich warunkach działasz: jaka jest kultura Twojej firmy, kultura zarządzania, historia, doświadczenia. Jakie są relacje i powiązania w strukturze, w której funkcjonujesz (grupa, zespół, firma, …).

Rzetelnie rozpoznajemy Wasze uwarunkowania i specyfikę zanim wybierzemy i zastosujemy działania rozwojowe lub nowe rozwiązania. 

2. określone cele

Jednoznacznie definiujemy rezultat, który chcesz osiągnąć podejmując działania oraz ich efekty biznesowe (po co to robimy). Dzięki temu wiemy, jakie działania realizować, a jakich nie. Wiemy też, po czym ocenimy skuteczność.

Jasno określamy, co możemy (a czego nie) osiągnąć, dzięki naszym działaniom oraz co wchodzi (a co nie) w ich zakres.

3. zdefiniowana rola

Doprecyzowujemy, jakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy wobec roli zawodowej, którą wzmacniamy, wdrażanego narzędzia, wypracowywanego rozwiązania lub planowanych działań rozwojowych. By efekty odpowiadały na potrzeby i były użyteczne.

Zanim zaczniemy działania dbamy o jednoznaczne określenie mojej i Twojej odpowiedzialności w procesach, które realizujemy.

4. spójny wizerunek

Na cele i oczekiwania wobec roli (narzędzi, rozwiązań) nakładamy Twoją indywidualność – to, jak chcecie być postrzegani, na jakich osobistych wartościach, talentach, potencjałach chcecie budować. Bo działania, jakie podejmujemy będą trwałe, gdy będą także spójne z Wami. 

Dajemy sobie przestrzeń na autentyczność w relacjach oraz uważność na Twoją i moją wyjątkowość. 

5. Utrzymany balans

Podejmując działania dbamy, by nie zaburzyły one stabilności bieżącego funkcjonowania zarówno ludzi, jak i systemów (firmy). Robimy tyle ile ma sens, uwzględniając lub dopasowując zasoby, które mamy i czas, jakim dysponujemy, by osiągnąć rezultat, jakiego oczekujemy.

Dbamy o odpowiednie natężenie działań w czasie (ilość na raz), uwzględniające aktualne możliwości firmy.


co jest dla mnie ważne w naszej współpracy?

misja 1: WIEDZA

DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ

Przekazuję praktyczną wiedzę. To pomaga bardziej świadomie podchodzić do sytuacji, które nas spotykają a w konsekwencji podejmować bardziej efektywne i trafne decyzje.

misja 2: PARTNERSTWO

DZIAŁAĆ WSPÓLNIE

Łącząc moją wiedzę i Waszą znajomość Firmy, branży i pracowników wspólnie wypracowujemy optymalne sposoby działania.

misja 3: INSPIRACJA

POSZERZAĆ PERSPEKTYWĘ

Tworzę bezpieczną przestrzeń do rozwoju, doskonalenia i przekraczania granic na tyle, na ile jesteście gotowi je przekroczyć tu i teraz. Zachęcam do praktykowania i myślenia w kategoriach rezultatów.