+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

efektywność osobista

Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania w zakresie sposobu myślenia i działania.
 • Doprecyzujesz swoją rolę zawodową i to, jak chcesz ją realizować uwzględniając swoje potrzeby i oczekiwania otoczenia.
 • Wzmocnisz fundament efektywności zawodowej: skuteczną i uważną komunikację, postawę i komunikację asertywną, reagowanie oraz zarządzanie swoimi emocjami w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Wypracujesz nawyki wspierające dobrą organizację pracy.
 • Zdiagnozujesz i wzmocnisz swoją odporność psychiczną.

Współpracuję także z trenerami, którzy specjalizują się w obszarach: zarządzania stresem, work-life balance, zarządzania czasem.

Możemy pracować grupowo oraz indywidualnie.

Odwiedź także:


tematyka szkoleń

 1. Ja w swojej roli: Doprecyzowanie celów, oczekiwań, wizerunku
 2. Ja w kontakcie z innymi: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 3. Ja w zgodzie ze sobą: Kształtowanie postawy asertywnej i trening komunikacji bez przemocy
 4. Ja w zadaniach: Jak zadbać o swoją efektywność w pracy stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej, rozproszonej?
 5. Ja w konflikcie: Jak poszukiwać optymalnych rozwiązań?
 6. Ja i moja skuteczność: 8 kluczy do odporności psychicznej i kompetencje, które je wspierają
 1. Świadomość roli zawodowej i jej powiązań z otoczeniem dla zespołów i pracowników
 2. Moja misja i wartości zawodowe: Jakim/Jaką sobą chcę być?
 3. Ja w relacji z innymi – wypracowanie spójnego, efektywnego stylu działania i budowania relacji

inne działania

 • Diagnoza odporności psychicznej MTQPlus menedżerów i pracowników
 • Wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji związanych z efektywnością osobistą
 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji rozwijanych podczas szkoleń

efektywność osobista – produkty

STYL i efektywność przywództwa ILM72

ILM72 (ocena stylu przywództwa wg Zintegrowanego Modelu Przywództwa) jest narzędziem psychometrycznym oceniającym dwa elementy: indywidualny styl przywództwa oraz umiejętności i zachowania najważniejsze z punktu widzenia wydajnego przywództwa.

odporność psychiczna MTQ Plus

Diagnoza odporności psychicznej MTQ Plus (test psychometryczny) jest użyteczna tam, gdzie istotna jest efektywność, sprawna adaptacja do zmian, radzenie sobie ze stresem i pozytywne nastawienie do otoczenia. Istnieje silny związek między wytrzymałością psychiczną a wydajnością i efektywnością codziennego funkcjonowania.

sesje assessment / development center

Metodologia assessment center (ośrodków oceny) może być wykorzystana na etapie selekcji (SC), oceny (AC), identyfikacji potrzeb rozwojowych (DC). Może być elementem awansów wewnętrznych i ścieżek karier. Jest to narzędzie oceny sytuacyjnej – obserwacji sposobu działania Uczestników w sytuacjach opracowanych i zarządzanych przez asesorów.


Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂