+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

szkolenia

SZKOLENIE: Praca z metaforą w projekcie

Nasz umysł porządkuje rzeczywistość za pomocą metafor. A to, jakich metafor używamy wpływa na to, w jaki sposób działamy. Chcesz przykładu? Dokończ więc zdanie: „Idealny zespół jest jak…”. Jakie słowo pojawiło się w Twoich myślach? Drużyna piłkarska? Rodzina? Para w tańcu? Jakkolwiek skończyłeś/aś to zdanie – wpływa to na sposób, w jaki będziesz współpracować z zespołem i wskazuje to „coś”, przez pryzmat czego będziesz dokonywać wyborów. 

Metafory mogą być naszą siłą, ponieważ porządkują świat i ukierunkowują działania. Mogą być też naszą słabością, ponieważ czasem ograniczają nasz sposób myślenia przesłaniając inne sposoby patrzenia na sytuację. Przekształcenie metafory może otworzyć przed nami drogi, których wcześniej nie dostrzegaliśmy.

Grupowe/zespołowe techniki Clean pomagają zmieniać perspektywę, dzięki spojrzeniu na sytuację przez soczewki metafor innych osób. Dodatkowo w tym procesie uczymy się uważności w komunikacji ze sobą i z innymi, dawania komfortowej i intymnej przestrzeni na wsłuchanie się w siebie wzajemnie. By wypracować bardzo pragmatyczne rozwiązania.

Założeniem warsztatu jest poznanie tego wlaśnie, innego sposobu pracy z zespołem projektowym oraz interesariuszami, opartego na pracy z metaforą i przestrzenią oraz wykorzystującego specyficzny sposób pogłębiania wzajemnego zrozumienia: pytania Clean, dające bezpieczną, komfortową przestrzeń do mówienia oraz wyjątkową uważność w słuchaniu.

co i po co?

Poznasz zasady pracy z pytaniami Clean (warsztat wprowadzający) oraz 4 konkretne narzędza, pochodzące z technik facylitacji Clean, które poszerzą Twoją „skrzynkę narzędziową” pracy z zespołem projektowym i interesariuszami.

co otrzymujesz?

3 dni doświadczania, praktykowania i opracowywania pomysłów na rdrożenie. Każdą technikę poznasz w następujący sposób:

 • najpierw jej doświadczysz,
 • potem omówimy, co się wydarzyło, czemu to służyło oraz poznasz zastosowany protokół,
 • wspólnie przedyskutujemy gdzie i w jakich celach można ją zastosować oraz jakie są możliwe modyfikacje,
 • jeśli zechcesz – będziesz mieć okazję przećwiczyć technikę (lub jej modyfikację) prowadząc ją w grupie i uzyskać feedback partycypacyjny.

dla kogo?

Warsztat dedykowany jest menedżerom, liderom projektów, trenerom, konsultantom, specjalistom HR i innym osobom, które chcą poznać nowe podejście do pracy z grupą i zespołem.

program szkolenia

Pogłębianie rozumienia z Językiem Clean (warsztat wprowadzający – 1 dzień)

Specyficzna forma zadawania pytań, która pomaga pogłębić zrozumienie potrzeb, poglądów, sposobu myślenia i uczy dużej uważności na innych. Jeśli kiedykolwiek w Twojej pracy okazało się, że hasła takie, jak „dobra komunikacja” czy „wysoka jakość współpracy” rozumieliście jednak inaczej (choć wydawałoby się, że są jednoznaczne) – pytania Clean minimalizują ten problem i ułatwiają budowanie wspólnych definicji.

 1. Typowe zadawanie pytań a pytania Clean
 2. Konstrukcja pytań Clean
 3. Podstawowe pytania Clean pogłębiające rozumienie
 4. Możliwości wykorzystania pytań Clean w pracy „jeden na jeden” i w zespole
Wymiana przemyśleń i opinii z Clean Setup

Alternatywa dla klasycznej burzy mózgów wykorzystująca pracę z metaforą i językiem Clean do wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych przemyśleń dotyczących danego zagadnienia. To mogą być zasady współpracy, wymagania w projekcie, przemyślenia na temat priorytetów w kolejnym sprincie. Technika łączy siłę rozmów „jeden na jeden” (dla tych, którzy nie lubią mówić publicznie) z wymianą informacji w zespole.

 1. Trzy pytania Setup
 2. Proces Clean Setup
 3. Możliwości wykorzystania Clean Setup na różnych etapach pracy projektowej
Metaspojrzenie z Clean Territory

Metaforyczne spojrzenie „z lotu ptaka” na projekt, aktualny stan projektu lub etapu w projekcie. Narzędzie pomaga głębiej zrozumieć kto, gdzie i dlaczego jest w relacji do projektu, dlatego jest cenne przy pracy z interesariuszami (lub w ramach analizy interesariuszy), by zbudować wspólny, szerszy obraz sytuacji. Może też pomóc przeanalizować różne punkty widzenia oraz wartość projektu dla poszczególnych interesariuszy.

 1. Założenia wstępne pracy z Clean Territory
 2. Proces Clean Territory
 3. Możliwości wykorzystania Clean Territory w pracy projektowej
Zmiana perspektywy z Clean Round Table

Alternatywa dla diagnozy sytuacji, poznania innych perspektyw oraz poszerzenia własnej perspektywy. Pomaga także pogłębić to, w jaki sposób widzimy aktualny stan projektu (przegląd projektu/retrospektywa) i rozpoznać potrzeby związane z jego realizacją. Oparta na uzupełnianiu punktów widzenia przez innych Uczestników. 

 1. Proces sięgania do mądrości grupy podczas „okrągłego stołu”
 2. Możliwości wykorzystania Clean Round Table w pracy projektowej
Eksplorowanie sytuacji lub możliwości z Clean Space

Alternatywa dla analizy kolejnych kroków w projekcie, niezbędnych zasobów lub potrzeb związanych z pracą w projekcie. Pomaga także pogłębić to, w jaki sposób widzimy aktualny stan projektu (przegląd projektu/retrospektywa) i rozpoznać potrzeby związane z jego realizacją. Przydatna również w definiowaniu swojej roli w projekcie. Oparta na pracy z przestrzenią, która pomaga spojrzeć na temat (lub cel) z różnych perspektyw.

 1. Proces Clean Space
 2. Rola osoby prowadzącej technikę
 3. Możliwości wykorzystania Clean Space w pracy projektowej
Podczas całego dnia będziesz mieć okazję doświadczania na czym polega postawa Facylitatora Clean, która tworzy bezpieczną, nieinwazyjną przestrzeń do zmiany i rozwoju (postawa ZNAM).

możliwość pogłębienia

FOLLOW-UP, czas trwania: 2 dni
 • Przygotowanie: Uczestnicy dzielą się na grupy, które w ramach pracy własnej (z wirtualną konsultacją Trenera, 2 x 1h na grupę) przygotowują się do poprowadzenia wybranej techniki (w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej)
 • W trakcie warsztatu: Uczestnicy prowadzą opracowaną technikę. Ocena dokonywana jest w formie ewaluacji partycypacyjnej przez Trenera oraz pozostałych Uczestników. Każdy Uczestnik otrzymuje indywidualny feedback rozwojowy.
MENTORING, czas trwania: 3 spotkania co ok. 4 tygodnie
 • Wirtualne spotkania grupowe z Trenerem (3-4 osoby), po około 1,5h każde, podczas których Uczestnicy wspólnie z Trenerem omawiają konkretne przypadki zastosowania poznanych technik (sposób pracy, skuteczność, itp.) lub wypracowują alternatywne zastosowania poznanych technik. 

możliwość rozszerzenia

Clean Language i praca z metaforą (2 dni)

Poznanie sposobu pracy z kompletem 12 podstawowych pytań Clean oraz pogłębienie umiejętności pracy zgodnie z postawą facylitatora Clean (praktyka w sytuacjach zawodowych Uczestników).

Clean w pracy z zespołem (2 dni)

Poznanie dodatkowych technik pracy z zespołem z wykorzystaniem technik Clean (Mur metafor, Okrągły stół, Budowanie wspólnej wizji, Budowanie historii projektu).

Clean Space (2 dni)

Poznanie podstawowych i zmodyfikowanych modeli pracy z przestrzenią (bazujących na Clean Space i Clean Space Lite).

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂