Kierowanie zespołem i przywództwo

rola oraz misja lidera, budowanie autorytetu, wzmacnianie samodzielności i rozwój pracowników poprzez delegowanie i coachingowy styl zarządzania, planowanie, organizowanie i monitorowanie pracy zespołu, tworzenie warunków sukcesu zespołu, odporne zespoły

WIĘCEJ 

QUICK-WIN ZONE

Współpraca i praca zespołowa

[współ]praca oparta o wspólne wartości i standardy, skuteczna komunikacja i przepływ informacji, zarządzanie sytuacjami trudnymi - skuteczne rozwiązywanie konfliktów, budowanie postawy uważności i otwartości, tworzenie struktury współpracy

WIĘCEJ

Wzmacnianie efektywności osobistej

kształtowanie skutecznego stylu przywództwa, wzmacnianie odporności psychicznej, budowanie postawy asertywnej w relacjach ze sobą i z innymi, świadome kszałtowanie siebie w roli zawodowej, organizacja pracy

WIĘCEJ

Dla Ciebie ode mnie. Enjoy!

Oto muzyka, którą odkryłam w styczniu 2020 i która codziennie daje mi energię :) Poznaj >> Princess Goes to The Butterfly Museum i >> Radio Company :)

#PGTTBM ALBUM

#RADIO-CO