Gdy potrzebujesz przeglądu biznesu

Przegląd aktualnej sytuacji w Twoich działaniach (firma, zespół  projekt, inicjatywa), wsparcie w określeniu celów i monitorowaniu postępów.

PRZEGLĄD SYTUACJI

WSPARCIE W REALIZACJI CELÓW

Gdy potrzebujesz wesprzeć menedżerów

m.in.: Proces kierowania, świadomość własnej roli, autorytet szefa, delegowanie, monitorowanie i feedback rozwojowy.

WIĘCEJ

ZAMÓW "MANAGERS HEALTH-CHECK"

Gdy chcesz wzmocnić współpracę

m. in.: Budowanie współpracy opartej o wartości, skuteczna komunikacja, zarządzanie konfliktami, język uważności.

WIĘCEJ

Gdy chcesz wzmocnić jakość obsługi Klientów

m.in.: Komunikacja w sytuacjach standardowych i trudnych, wypracowywanie standardów jakości obsługi.

WIĘCEJ

ZAMÓW "SERVICE QUALITY HEALTH-CHECK"