Dla nowych menedżerów: Mini-kurs. USE & SHARE

Dla pracowników, którzy obejmują stanowisko kierownicze. 5 lekcji - 5 obszarów do wspólnych przemyśleń. 

POJEDYNCZE LEKCJE KOMPLET MATERIAŁÓW PDF

Gdy potrzebujesz wesprzeć menedżerów

m.in.: Świadomość własnej roli, autorytet szefa, delegowanie i wzmacnianie samodzielności pracowników.

WIĘCEJ

ZAMÓW "MANAGERS HEALTH-CHECK"

Gdy chcesz wzmocnić współpracę

m. in.: Budowanie współpracy opartej o wartości, warsztaty doskonalenia współpracy, język uważności w komunikacji.

WIĘCEJ

Gdy chcesz wzmocnić jakość obsługi Klientów

m.in.: Komunikacja w sytuacjach standardowych i trudnych, wypracowywanie standardów jakości obsługi.

WIĘCEJ

ZAMÓW "SERVICE QUALITY HEALTH-CHECK"