+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

Dziękuję, że odwiedzasz moją stronę 🙂

Wspieram rozwój przywództwa i (współ)pracy, opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment. W firmach, zespołach, projektach.

FACYLITUJĘ INDYWIDUALNE, GRUPOWE I ORGANIZACYJNE PROCESY ROZWOJOWE.

Wzmacniam odporność psychiczną (mental toughness) osób i zespołów.


tematyka – jakie kompetencje chcesz wzmocnić?

Wzmacniam kompetencje ludzi, by mogli efektywnie realizować swoją rolę. Wmacniam kompetencje firm, zespołów i projektów, by tworzyły warunki sprzyjające efektywności ludzi.

kompetencje menedżerskie

Współpraca pionowa: By wzmocnić kompetencje menedżerów – „zwornik” efektywnego działania ludzi i firmy.

 • odpowiedzialność i zadania menedżera w wymiarach: wyniki – procesy i narzędzia – relacje – jednostka
 • narzędzia wspierające proces kierowania zespołem na etapach planowania, organizowania, koordynacji, przeglądów, kontroli i przepływu informacji
 • wzmacnianie samodzielności i zaangażowania pracowników (delegowanie i empowerment)
 • tworzenie warunków efektywności zespołu (neuro-przywództwo)
 • reagowanie w sytuacjach trudnych i zarządzanie konfliktami
 • diagnoza i rozwój stylu oraz skuteczności przywództwa (ILM72)

efektywna współpraca

Współpraca pozioma: By ludzie skutecznie wspierali się w osiąganiu celów firmy, zespołu, projektu.

 • budowanie struktury współpracy w zespole, wewnątrz firmy oraz z partnerami biznesowymi
 • odkrywanie i precyzowanie wspólnej misji, wizji, wartości oraz celów
 • tworzenie zasad współpracy w firmie, zespole, projekcie oraz sposoby utrzymania ich „przy życiu”
 • efektywna komunikacja w sytuacjach standardowych oraz trudnych (napięć, konfliktów, sprzeczności celów lub interesów)
 • budowanie zespołów odpornych mentalnie – odkrywanie synergii indywidualnych potencjałów z MTQPlus

efektywność osobista

Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania w zakresie sposobu myślenia i działania.

 • doprecyzowanie trzech wymiarów roli zawodowej i zgodnych z nią działań w relacjach ze sobą i z otoczeniem
 • wzmacnianie skutecznej i uważnej komunikacji
 • postawa i komunikacja asertywna
 • reagowanie oraz zarządzanie swoimi emocjami w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • kształtowanie nawyków wspierających organizację pracy (stacjonarnie, zdalnie i hybrydowo)
 • inteligencja emocjonalna z VR
 • wzmacnianie odporności psychicznej (MTQPlus)
 • efektywność osobista w pracy zdalnej / hybrydowej / rozproszonej

formy wsparcia – o jakich działaniach myślisz?

Realizacja działań rozwojowych będzie użyteczna, jeśli zostanie oparta na rzeczywistych potrzebach, rozpoznanych dzięki diagnozie sytuacji, istniejących rozwiązań i posiadanych kompetencji. W oparciu o nią wybieramy i planujemy adekwatne działania: doradczo-coachingowe, szkoleniowe lub w formie warsztatów facylitowanych. By na koniec wesprzeć utrwalenie i utrzymanie zmiany działaniami wdrożeniowymi.

SZKOLENIA WARSZTATOWE

Podczas szkoleń warsztatowych doskonalisz konkretne kompetencje lub trenujesz określone sposoby bądź metody działania. Praktycznie i pragmatycznie.

DORADZTWO DLA OSÓB, ZESPOŁÓW, FIRMY

Wypracujesz najlepszą drogę do realizacji założonych celów osiągnięcia planowanych korzyści korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia.

DIAGNOZA OSÓB, ZESPOŁÓW, FIRMY

Poznasz potrzeby rozwojowe (ludzi, procesów, systemów, firmy) dzięki takim narzędziom, jak testy, ankiety, wywiady, obserwacje, assessment & development center.


co nowego w czytelni?

Lubię dzielić się wiedzą, przemyśleniami, rozwiązaniami które znam i tymi, które tworzę. Liczę, że będą dla Ciebie inspiracją do pogłębienia wiedzy, zmiany perspektywy, eksperymentowania z innymi sposobami patrzenia na sytuację i nowymi sposobami działania. Tak więc… Enjoy 🙂


magdalena robak- kim jestem?

When you come to a fork in the road - take it! 
yogi berra

Facylituję procesy rozwojowe. W swoich działaniach integruję „twarde” narzędzia, warsztatowe formy i danie przestrzeni na to, co potrzebuje się czasem zadziać (podejście procesowe). Czasem „tylko steruję ruchem”. I tak, na sali szkoleniowej jestem „leniwa” 🙂 Bo zmiana myślenia i działania bierze się z przeżycia, dyskusji, refleksji, próbowania. A jestem do tego inspiracją.

TRENER

Jestem na rynku działań rozwojowych >>od 1996 roku. W naszej współpracy skupiam się i na procesie, i na rezultatach. Przestrzegam Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Stosuję podejście Kirkpatricka.

KONSULTANT

Pomagam wypracować dopasowane do Twojej firmy, pragmatyczne oraz użyteczne rozwiązania i procesy rozwojowe. Myślę pragmatycznie i działam „z wizją końca”.

FACYLITATOR

Integruję >>język uważności Clean oraz pracę z przestrzenią i metaforą z innymi metodami facylitacji i moderacji, tworząc komfortową przestrzeń rozwoju i poszukiwania rozwiązań.

 
PS. Nazwa mojej firmy to ZAI. Zgodnie z tym, co znalazłam w jednym ze słowników - jest to słowo japońskie oznaczające lekarstwo, bogactwo, leczenie, osobę utalentowaną… Działam tak, by to wszystko uruchomić w moich Klientach i współpracuję z Trenerami, którzy myślą tak samo :)

Magdalena Robak

częstuj się – materiały do pobrania 🙂

Wszystkie poradniki są do pobrania tak po prostu (nie za leady). Jeśli zechcesz w social mediach wrzucić pozytywny komentarz z linkiem do strony lub Poradnika – będzie mi miło 🙂 Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub o coś zapytać – zapraszam do kontaktu!

AWANSUJESZ (NA) MENEDŻERA? PRZECZYTAJ JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Dla pracowników, którzy obejmują stanowisko kierownicze. I nie tylko. 6 lekcji – 6 obszarów do przemyśleń zanim zaczniesz.


STWÓRZ MAPĘ SWOJEJ ROLI ZAWODOWEJ – DZIAŁAJ ŚWIADOMIE

Doprecyzuj swoją drogę zawodową – przeanalizuj uwarunkowania i sformułuj misję.


DOSKONALE ZARZĄDZASZ PROJEKTAMI? MOŻESZ TO ZWERYFIKOWAĆ

Chcesz udoskonalić swoje podejście do zarządzania projektami? Ten materiał – oparty na standardach IPMA – wesprze Cię w tym.


MASZ POTRZEBĘ ROZWOJOWĄ? SKORZYSTAJ Z BRIEFU I ZRÓB REFLEKSJĘ

Potrzebujesz przemyśleć potrzeby rozwojowe swoich pracowników? Ten materiał Cię wesprze: określisz potrzeby, cele, potencjalne działania.


ROCK YOUR TEAM SMARTer – ARKUSZ REFLEKSJI DLA ZESPOŁÓW

Zastanawiasz się, czy tworzysz warunki do skutecznego działania zespołu? Zapraszam do formatki do samodzielnej refleksji zespołowej nad pięcioma wymiarami efektyności.


JAK WSPIERAĆ EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ? PORADNIK DLA SZEFÓW

Chcesz wesprzeć swoich pracowników w procesie szkoleniowym? Pobierz materiał z zasadami na „przed”, „w trakcie” i „po” oraz arkuszem rezultatów.


6 ZASAD EKO-SZKOLEŃ OD „TRENERÓW DLA PLANETY”

Inicjatywa „Trenerzy dla Planety” – przewodnik po ochronie środowiska w pracy trenera i konsultanta.


proces naszej współpracy – jak wygląda?

Rozwój to proces. I im lepiej będzie zaprojektowany, interaktywny i dopasowany do specyfiki działania Uczestników oraz uzupełniony krokami, które pomogą zastosować nowe rozwiązania – tym większe jest prawdopodobieństwo, że zmiana, którą chcesz wdrożyć będzie trwała. Dlatego nasza współpraca przebiega w trzech etapach, a każdy z nich przyczynia się do sukcesu. W projektowaniu działań rozwojowych korzystam z Modelu Kirkpatricka, wiedzy z IPMA PEB® oraz podejścia PROSCI.

PRZED: DZIAŁANIA WSTĘPNE

Zanim zaczniemy przeprowadzam działania wstępne, dzięki którym poznaję:

 1. Oczekiwania i cele dla projektu (rozmowa z Decydentami i kluczowymi interesariuszami)
 2. Specyfikę firmy (poznanie obowiązujących standardów, wartości, kultury firmy, zakresu zadań i ról Uczestników itp.)
 3. Indywidualne potrzeby rozwojowe (e-ankiety wypełniane przez Uczestników i ew. osoby z nimi współpracujące)

Możemy też wprowadzić diagnozę kompetencji (także w modelu 360 stopni), indywidualnego potencjału, analizę działania zespołu, ocenę doskonałości zarządzania projektami oraz diagnozę organizacji.

Określamy konkretne zachowania do zmiany a także stymulatory zmiany. 

Uzgadniamy także rolę decydentów, przełożonych Uczestników (którzy dostają check-listę wsparcia Uczestników), działu HR w realizacji działań rozwojowych.

W TRAKCIE: DZIAŁANIA ROZWOJOWE

 • ROZPOCZĘCIE: Przed spotkaniem realizujemy działania wprowadzające dla Uczestników i ich przełożonych. 
 • TREŚĆ: Pracujemy na Waszym materiale i przykładach zebranych w ramach działań wstępnych. Abstrakcyjne ćwiczenia i zadania służą wyłącznie jako punkt wyjścia uruchamiający wspólną analizę. 
 • ROZWÓJ: Działania rozwojowe realizuję zapraszając Uczestników do aktywności, dyskusji, refleksji. Moja wiedza i narzędzia są do tego inspiracją. Dodatkowo monitorujemy etapowo jakość realizacji dłuższych działań – dzięki temu na bieżąco reaguję na Wasze potrzeby. Przy jednorazowych działaniach zawsze proszę i Uczestników, i Was o opinię.
 • PODSUMOWANIE: Po zakończeniu działań zawsze otrzymujecie Raport, który później wspólnie omawiamy.
 • FORMALNOŚCI: Podpisujemy umowę, w której znajdują się wszystkie niezbędne zapisy (w tym: poufność informacji, ochrona danych osobowych, wzajemna odpowiedzialność).

PO: DZIAŁANIA WDROŻENIOWE

 1. Mini-kurs wspierający wdrożenie (3-4 zadania praktyczne dla Uczestników).
 2. Szablon Indywidualnegu Planu Działań Zmian wręczany podczas spotkania.
 3. Możliwość skorzystania z ustalonej liczby godzin konsultacji do 3 miesięcy po działaniach (indywidualnych lub grupowych).
 4. Wsparcie w realizacji stymulatorów zmiany – wewnętrznego wsparcia powdrożeniowego (w tym check-lista dla przełożonych Uczestników).

Oprócz tego możemy wprowadzić także:

 1. Spotkanie follow up (po ok. 3-4 miesiącach) – osobiste lub wirtualne.
 2. Dedykowaną dla Was e-Platformę z materiałami lub dodatkowe materiały w formie elektronicznej.
 3. Proces doradczo-coachingowy dla Uczestników.
 4. Proces doradczo-coachingowy dla Przełożonych Uczestników.