+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

blog lessons learned ipma peb

Lessons Learned wg IPMA PEB®

IPMA Project Excellence Baseline zawiera wytyczne dla doskonałego zarządzania projektami, które należą do trzech kluczowych obszarów modelu IPMA PEM: Ludzie, Procesy i Rezultaty (więcej o wymiarach: https://ipma.pl/ppe-award/ipma-project-excellence-model). Standard wskazuje, w jaki sposób zarządzać projektami, by zwiększyć prawdopodobieństwo lub zagwarantować sukces w każdym z tych obszarów. Może być przewodnikiem zarówno dla kierowników projektów, zespołów projektowych, jak i PMO. W podejściu tradycyjnym i zwinnym. W projektach mini, średnich i dużych, w każdej branży.

lessons learned wg IPMA PEB®

Model koncentruje się na dopasowaniu sposobu zarządzania projektem do celów i uwarunkowań jego realizacji – może być więc stosowany niezależnie od przyjętej w Twojej firmie metodologii.

Raport obejmuje trzykluczowe obszary doskonałego zarządzania projektami:

 1. Analizę doskonałości wg wymiarów IPMA PEB®.
 2. Poziom działań wzmacniających czynniki sprzyjających empowermentowi w projekcie.
 3. Zrównoważenie z perspektywy działania zgodnie z cyklem PDCA (plan – do – check – act).

Diagnozę w wykorzystaniem IPMA PEB można wykonać na etapach:

 1. Planowania projektu – by zweryfikować, czy uzględnione zostały wszystkie aspekty
 2. Przeglądu – by w trakcie realizacji potwierdzić, czy idziecie drogą doskonałości projektowej
 3. Końcowej refleksji – by zweryfikować, na ile planowane działania przyniosły zakładane rezultaty
 4. Zamknięcia projektu – by wypracować lessons learned dla przyszłych realizacji 

po co Ci leassons learned wg IPMA PEB®?

Jeśli chcesz:

 • wesprzeć swoich PMów w rozwoju kompetencji zarządzania projektami,
 • wiedzieć, gdzie – w sposobie zarządzania projektem – szukać obszarów zwiększenia efektywności realizacji oraz poprawienia wydajności swoich projektów,
 • pozyskać rekomendacje od kluczowych interesariuszy lub ekspertów bądź wypracować je wspólnie,
 • przed rozpoczęciem projektu upewnić się, że uwzględniłeś/aś kluczowe aspekty wpływające na jego sukces, zaś podczas realizacji – upewnić, się, że nadal jesteście na właściwej drodze w zarządzaniu projektem

proces „Lessons Learned wg IPMA PEB” Cię w tym wesprze.

Pobierz opis produktu:

co obejmuje leassons learned wg IPMA PEB®?

zakres analizy
 • Model PEB IPMA pomaga przeanalizować SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONKRETNYM PROJEKTEM oraz wypracować działania doskonalące w trzech głównych kategoriach: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty projektu. W zależności od wybranej strategii i zakresu działań koncentrujemy się na 3 obszarach, 9 kryteriach podstawowych lub 20 szczegółowych.
 • W trakcie procesu diagnozy analizujemy Wasze działania odnosząc je do CYKLU PDCA (plan – do – check – act).
 • Analizując konkretne działania identyfikujemy także poziom zadbania o 6 wymiarów angażowania i włączenia interesariuszy (EMPOWERMENT – obszar autorski). 
Kolejne kroki
 1. Decyzja dotycząca celu i zakładanych rezultatów
 2. Wybór i dostosowanie Pakietu Lessons Learned
 3. Realizacja działań wg przyjętego Pakietu
 4. Opracowanie Raportu 
 5. Omówienie wyników i wypracowanie następnego kroku

co potrzebujesz przemyśleć przed leassons learned wg IPMA PEB®?

trzy poziomy wniosków leassons learned wg IPMA PEB®?

wskaźniki
 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • KLUCZOWE SILNE STRONY ORAZ OBSZARY DOSKONALENIA NA POZIOMIE WSKAŹNIKÓW DOSKONAŁOŚCI
działania
 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA
rekomendacje
 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA
 • REKOMENDACJE OD INTERESARIUSZY ORAZ EKSPERTÓW

dwie strategie realizacji leassons learned wg IPMA PEB®?

wywiady
 • Wywiady zdalne (telefon, skype) lub spotkania osobiste (u Klienta)
 • Z Kierownikiem Projektu lub także z kluczowymi interesariuszami (Zespół projektowy, Klient, Sponsor, kluczowi Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni)
 • KLUCZOWY CEL: rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju, wypracowanie wskazówek rozwojowych
warsztaty
 • Warsztaty facylitowane (1 – 2 dni)
 • Z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi (Kierownik Projektu, Zespół projektowy, Sponsor) lub dodatkowo z zewnętrznymi (Klient, Dostawcy)
 • KLUCZOWY CEL: WSPÓLNE rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju oraz wypracowanie rekomendacji
 • Dodatkowo: uzyskanie przez KP kompetencji prowadzenia warsztatów diagnozy doskonałości projektowej wg IPMA PEB 

przed lessons learned zrób pilotaż – sprawdź pm health-check©

PM Health-Check© to .bazowa wersja procesu „Lessons Learned wg IPMA PEB”. Podczas prowadzonego przeze mnie procesu samooceny przyjerzysz się temu, jak zarządzasz projektami. Dodatkowo masz okazję do poznania modelu i sprawdzenia, czy chcesz pogłębić analizę i włączyć w nią innych interesariuszy.

Poniżej znajdziesz informacje, co obejmuje PM HEALTH CHECK©

forma
 • Wywiad przeprowadzany zdalnie: ok. 1,5 – 2 godziny
 • Sesja coachingowo-doradcza: ok. 1 godziny

Rozmowy przeprowadzamy zdalnie, przez telefon, Skype, Microsoft Teams lub inną platformę, która będzie dla nas dostępna i wygodna.

zakres
 1. 12 pytań KISS PM®
 2. 9 kryteriów ogólnych IPMA PEB®
 3. Raport zawierający:
 • Radar PM Helth-Check©
 • wykres KISS PM©
 • zidentyfikowane przez Ciebie silne strony i obszary do rozwoju oraz priorytety (do utrzymania i do wzmocnienia)
proces
 • Podejmujesz decyzję: chcesz sam „PM Helth-Check©” czy także dodatkową sesję coachingowo-doradczą
 • Przeprowadzamy wywiad
 • Otrzymujesz mailem Raport „PM Helth-Check©”
 • Jeśli zdecydowałeś/aś się na dodatkową sesję – przeprowadzamy ją po opracowaniu Raportu (ok. 1h)

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂