+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

blog case

Wizja firmy – jak znaleźć wspólną drogę?

W trakcie badania zaangażowania Właściciele Firmy dowiedzieli się, że ich pracownicy oczekują jasnego określenia kierunku działania oraz ich roli. Wyzwaniem było uspójnienie wizji Firmy przez dwójkę Właścicieli. Od kilku lat w konkurowały ze sobą: doświadczenie w biznesie korporacyjnym oraz biznes rodzinny.

Z jednej strony pojawiały się rezultaty i wskaźniki, zaś z drugiej opiekuńczość i budowanie relacji. Pracownicy nie mieli spójności i stąd ich mniejsze zaangażowanie.

cel

Identyfikacja wizji Firmy i kluczowych założeń jej działania, które integrują specyfikę firmy rodzinnej oraz twardego biznesu.

rozwiązanie

Właściciele – po wstępnym indywidualnym określeniu własnej wizji Firmy – wybrali kartę, która ją reprezentowała. Poprowdzeni pytaniami Clean doprecyzowali swoje przemyślenia i podzielili się nimi ze sobą. Pytania pogłębiające pomogły im określić, jakie wartości powinny leżeć u podstaw funkcjonowania Firmy. 

efekty

Okazało się, że między Właścicielami nie ma różnic – jest synergia. Oboje myśleli o Firmie oraz jej roli w życiu swoim i pracowników bardzo podobnie, choć używali innych słów i inaczej to okazywali.

Sięgnięcie głębiej pozwoliło potwierdzić też, że mają wspólne kluczowe wartości, na których opierają funkcjonowanie swojego biznesu. Metaforyczne spojrzenie pomogło im sprecyzować swoje myśli i porozmawiać jasno i klarownie o tym, o czym do tej pory tak naprawdę nie rozmawiali.

Dzięki Metodzie Clean opracowali swoją przyszłą wspólną drogę.

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂