+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

blog case

Wspólne wartości w Urzędzie z Mapą Skojarzeń Clean

Instytucja podjęła decyzję o przeprowadzeniu szkoleń z zakresu efektywnej współpracy w zespole dla wszystkich swoich pracowników. Badanie satysfakcji wykazało, że w pionach brak jest wspólnej wizji działania, zespoły nie współpracują ze sobą a między ludźmi jest dużo napięć.

cel

Wzmocnienie współpracy i poprawienie komunikacji pomiędzy pracownikami w pionach poprzez wypracowanie wspólnych wartości i standardów zachowań.

rozwiązanie

W szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji w zespole uczestniczyli pracownicy, kadra kierownicza oraz dyrekcja. Jednym z modułów było identyfikowanie, jakimi wartościami powinny kierować się wszystkie osoby w instytucji, by współpraca wyglądała tak, jak powinna i wspierała realizację wspólnych celów Instytucji.

Do opisu wartości wykorzystane zostało narzędzie Clean Word Association Map, które pomaga identyfikować elementy definicji poprzez pracę z metaforą (rozszerzona o pytania Clean oraz storytelling technika Word Association Map – mapa skojarzeń słownych wykorzystywana w ramach nauki języków). Uczestnicy w grupach wspólnie wypełniali Mapy a następnie na podstawie haseł budowali opowieść o danej wartości. Opowieści były pisemne, rysunkowe, realne, ze świata bajek, fantasy, filmu…

efekty

  1. WIEDZA: Uczestnicy podzielili się swoim rozumieniem tego, jakie wartości i jak rozumiane powinny leżeć u podstaw ich współpracy. To był pierwszy raz w historii instytucji, kiedy rozmawiali o tym pracownicy, kierownicy i dyrektorzy. Dzięki myśleniu metaforą i skojarzeniami Uczestnicy odeszli od definicji słownikowych i zeszli na głębszy poziom myślenia o wartościach – ich znaczeniu, składowych, warunkach funkcjonowania i efektach, jakie ma przynieść ich stosowanie.
  2. NASTAWIENIA: Zobaczenie przez Uczestników, że – mimo różnych poprzednich doświadczeń – inne osoby opierają się na bardzo podobnych zasadach i wartościach i że u podstaw ich działań leży taka sama idea. To spowodowało, że łatwiej było w przyszłości rozmawiać o wypracowywaniu rozwiązań, ponieważ można było odwoływać się do wspólnych założeń.
  3. EMOCJE: Silne utożsamienie się z wypracowanymi wartościami, ponieważ nie tylko odwoływały się one do głębszego, bardziej osobistego rozumienia pojęć, ale też zostały opracowane w formie, która uruchomiła myślenie własnymi obrazami i opowieściami Uczestników. Uczestnicy mieli dużo zabawy przy tworzeniu swoich opowieści i prezentowaniu ich innym. Przy szkoleniach podsumowujących, w których uczestniczyła tylko kadra zarządzająca (celem było opracowanie krótkich definicji wartości oraz ich operacjonalizacja – przełożenie na konkretne zachowania pożądane i nieakceptowane) widać było, że kierownicy i dyrektorzy z radością powracali do momentu tworzenia opowieści i do samych opowieści.

podsumowanie

Zauczestniczenie we wspólnym tworzeniu metaforycznych opisów wartości a następnie w ich operacjonalizowaniu wzbudziło pozytywne emocje i zaangażowanie u dyrekcji i kadry kierowniczej instytucji. Mimo, że nie było to pierwotnie planowane podjęto decyzję o integracji krótkich definicji wartości opracowanych przez wszystkie grupy i włączeniu ich w nową strategię Instytucji.

Wypracowano dodatkowo, w jakie procesy i w jaki sposób wartości te zostaną włączone (np. proces rekrutacji, szkolenia wdrażające, mentoring, system oceny, Kierownicze Przeglądy Zarządzania). Jako element strategii wartości będą regularnie przeglądane, monitorowane będzie też działanie zgodnie z nimi. W zapytania ofertowe na kolejne działania rozwojowe włączono w cele odniesienie do wzmacniania działań zgodnych z wartościami Instytucji.

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂