+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

blog case

Na kłopoty – expose zespołu

W zespole pojawiły się napięcia i problemy ze współpracą. Rozpoczęło się od lekkiego narzekania, które potem przerodziło się w utrudnianie sobie pracy, wypowiadanie negatywnych opinii o współpracownikach i całym zespole, skarżeniu się do dyrekcji (pomijając bezpośredniego przełożonego). Po kilku takich sytuacjach i rozmowach wewnętrznych zespół otrzymał „ostatnią szansę”, czyli spotkanie z konsultantem zewnętrznym, by omówić sytuację i jej przyczyny oraz wypracować akceptowalne dla wszystkich rozwiązania (jeśli to będzie możliwe).

cel

Wypracowanie wspólnych „zasad gry” w zespole, jako podsumowanie przeglądu przyczyn problemów we współpracy.

rozwiązanie

W ramach projektu „Efektywny zespół: Od blokad po rozwiązania” przeprowadzone zostały trzy działania:

  1. Indywidualne spotkania z pracownikami, które miały rozpoznac sytuację z ich punktu widzenia i przygotować do wspólnej pracy podczas warsztatu (w tym uzyskać akceptację na udział w nim).
  2. Warsztat dla zespołu.
  3. Spotkanie indywidualne z przełożonym, podczas którego wypracowaliśmy zasady postępowania w sytuacjach trudnych.

W module podsumowującym warsztat (po analizie potencjalnych i faktycznych problemów we współpracy i omawianiem oraz ćwiczeniem sposobów reagowania w trudnych sytuacjach) Uczestnicy zostali zaproszeniu do stworzenia „expose zespołu”. Expose zawierało cztery główne elementy:

  • Wartości, którymi chcemy się kierować we współpracy
  • Wynikające z wartości zachowania pożądane i nieakceptowane w naszej współpracy
  • Rola lidera zespołu w budowaniu współpracy
  • Walk the talk” – jak zadbamy o to na co dzień?

Uczestnicy wspólnie wybrali 5 wartości, którymi chcą się kierować we współpracy. Następnie w podgrupach opracowali wstępne definicje wartości, które omówili i stworzyli definicje wspólne, które zaakceptowała każda osoba. W kolejnym kroku członkowie zespołu każdą wartość zoperacjonalizowali (wypisując zachowania pożądane i nieakcpetowane we współpracy).

Na zakończenie każdy Uczestnik zaproponował po 2 konkretne działania, które pomogą wspierać działania pożądane oraz reagować na nieakceptowane. Zachowania były oparte o wiedzę i umiejętności, które ćwiczone były w poprzednich częściach warsztatu. Kluczowym założeniem było, żeby wypracowywać głównie zachowania, które można zrealizować bezpośrednio (pomiędzy członkami zespołu). Dodatkowo zidentyfikowane zostały sytuacje, w których należało „eskalować” do bezpośredniego przełożonego.

efekty

  1. WIEDZA: Uspójnienie wartości, którymi członkowie zespołu chcą się kierować, zdefiniowanie ich oraz stworzenie katalogu zachowań pożądanych i nieakceptowanych. W expose zespołowym wpisane były też zasady utrzymywania pożądanej współpracy przez członków zespołu.
  2. NASTAWIENIA: Poczucie poszczególnych osób, że otrzymały prawo do tego, by reagować na niepożądane zachowania kolegów i koleżanek, nie angażując w to lidera, póki nie pojawiła się sytuacja kryzysowa.

podsumowanie

W przypadku tego szkolenia wypracowane zasady zostały spisane… i na chwilę zapomniane. Na szczęście tylko do zaplanowanego spotkania z konsultantem, po którym przełożony zorganizował spotkanie zespołu i ponownie omówił wypracowany materiał.

W kilku innych zespołach wspólnie stworzone expose zespołu zostało przekształcone w „kontrakt” i włączone w codzienne działania. W sytuacjach trudnych kontrakt był punktem odniesienia przy ocenie jakości współpracy i udzielaniu informacji zwrotnych. Zespoły regularnie spotykały się (zazwyczaj raz na kwartał) i robiły przegląd jakości współpracy, wspólnie zastanawiając, co mogą robić lepiej. W sytuacji, gdy zmieniało się coś w ich pracy (nowe wytyczne lub priorytety) – zespoły robiły aktualizację wypracowanych zasad.

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂