+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

spotkania facylitowane

Znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie, rozwiążesz określony problem lub wypracujesz konkretny sposób działania. Z moim prowadzeniem procesu.

Jeśli chcesz wypracować rozwiązania opierając się na potencjale swoich ludzi – to jest dobre podejście. Prowadzę pojedyncze spotkania lub cykle spotkań dla grup, zespołów lub pojedynczych osób (przyjmują wtedy formę coachingu „1 na 1”). W trakcie tych spotkań przyjmując rolę facylitatora nie podpowiadam i nie dostarczam rozwiązań. Moją rolą jest zarządzenie procesem (przebiegiem i formą) dochodzenia do założonego celu. Wszystko, co powstaje jest w pełni Wasze.

Poniżej przedstawiam kilka uniwersalnych tematów, z którymi pracuję (TU znajdziesz jeszcze kilka). Pamiętaj jednak – to Wy określacie konkretny cel warsztatów. 

FACYLITATOR GRUPOWY I ZESPOŁOWY CLEAN COACHING projektuje doświadczenia tworzące bezpieczną, nieinwazyjną przestrzeń odkrywania przez Uczestników ich własnego rozumienia siebie, innych osób, sytuacji, otoczenia. Stosując specyficzne pytania Clean, zapraszając do współpracy przestrzeń oraz korzystając ze struktury pracy opartej na Kompasie Clean pomaga integrować logikę i uporządkowanie z intuicją i kreatywnością. Działając zgodnie z filozofią ZNAM (Zaufanie, Neutralność, Akceptacja, Minimalizm) towarzyszy w eksplorowaniu metafor osobistych i kolektywnych, dzięki czemu pomaga uwolnić nieuświadomioną wiedzę Uczestników.
[definicja własna opracowana w oparciu o podejście Clean Coaching Polska, zapraszam do ARTYKUŁU].

Przedstawione tematy spotkań facylitowanych mogą być realizowane w formie warsztatu grupowego (dla zespołów) lub spotkań indywidualnych.

Zapraszam też do zapoznania się z innymi działaniami, jakie realizuję:


jak facylituję?

zachęcam do wzajemnej uważności

Warsztaty facylitowane prowadzę między innymi z wykorzystaniem technik Clean (pracy z metaforą, pracy w przestrzeni oraz specyficznej formy pytań zwanych Clean Language) – metody dającej bezpieczne, nieingerujące środowisko do zmiany i rozwoju (TU przeczytasz więcej o moim podejściu).

Włączam także techniki Action Learning, Master Mind, Technology of Participation czy Design Thinking.

tworzę przestrzeń do dialogu

 Kluczowa jest postawa, którą przyjmuję podczas naszej wspólnej pracy:

 • mam pełne ZAUFANIE do Was i do tego, że to, co się pojawia powinno się pojawić i jest ważne,
 • jestem NEUTRALNA w podejściu i komunikacji,
 • AKCEPTUJĘ Wasz sposób myślenia i Wasze potrzeby,
 • oraz stosuję MINIMALISTYCZNE techniki pracy. 

przykładowe obszary spotkań facylitowanych

doskonałe zarządzanie projektami

Przegląd zarządzania projektem na jednym z trzech etapów: planowanie, przegląd, zamknięcie. Obszary, na które spojrzymy pochodzą z IPMA Project Excellence Baseline:

 1. Ludzie i cele
 2. Procesy i zasoby
 3. Rezultaty projektu
moja rola zawodowa

Przyjrzenie się swojej roli zawodowej i doprecyzowanie jej – uwzględniając otoczenie, w którym działasz) w trzech kluczowych obszarach:

 1. Stawianych przed nią celów
 2. Oczekiwań różnych grup interesariuszy
 3. Wizerunku, jaki chcesz kształtować
moja misja i wartości zawodowe

Przyjrzenie się swojej roli zawodowej i dwóch kluczowych elementów, które ją kształtują. Z jednej strony doprecyzujesz swoją misję zawodową, określając „dlaczego”, „po co” i „jak” chcesz działać.

Z drugiej strony są to wartości, na których chcesz oprzeć swoje działania. Rozpoznasz je i określisz, co dla Ciebie oznaczają i w jaki sposób przekładają się na Twoje codzienne działania.

SPOCO® przegląd inicjatywy

Przegląd inicjatywy (projektu, firmy, zespołu, przedsięwzięcia, roli zawodowej, …) w oparciu o pięć fundamentów podejścia systemowego (WIĘCEJ):

 1. Definicja sukcesu
 2. Potencjał ludzi
 3. Efektywność procesów
 4. Współpraca z otoczeniem
 5. Dostarczane rezultaty
Wspólne wartości
 1. Uspójnicie myślenie o zespole lub firmie dzięki rozpoznaniu i zdefiniowaniu kluczowych wartości, które najlepiej opisują Waszą wspólną drogę
 2. Przekujecie wartości we wspólne standardy postępowania w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych
 3. Opracujecie konkretny plan działań, dzięki któremu Wasze wartości będą żyć na co dzień
wspólny cel – wspólna droga
 1. Doprecyzujecie, co jest dla Was rzeczywiście ważne w budowaniu współpracy wewnętrznej i zewnętrznej
 2. Zdefiniujecie standardy, które będą spójnym drogowskazem dla całego zespołu lub firmy
 3. Opracujecie konkretny plan wdrożenia i utrzymania standardów
wizja i działania w projekcie z metaforą
 1. Spojrzycie na historię projektów oraz zagospodarujecie zespołowe i indywidualne lessons learned
 2. Doprecyzujecie wizję projektu, jego otoczenie oraz wzajemne powiązania i wpływy
 3. Opracujecie konkretną strategię realizacji projektu, opartą na wspólnie określone najlepsze ścieżki działania
poszukiwanie rozwiązań
 1. Precyzyjnie zdefiniujecie sytuację dla której szukacie rozwiązania – sięgając do głów i serc
 2. Zidentyfikujecie potrzeby, jakie się za nią kryją oraz poszukacie wspólnych rozwiązań
 3. Opracujecie konkretny plan działań zbudowany na zintegrowanych pomysłach i potrzebach całego zespołu
wartości i misja w praktyce
 1. Misja i wartości zespołu: Po co jesteśmy? Na czym chcemy się oprzeć?
 2. Wartości i wynikające z nich standardy współpracy wewnętrznej oraz z otoczeniem / interesariuszami
 3. Umiejętności wspierające działanie w zgodzie z misją i wartościami – praktyka w oparciu o wydarzenia krytyczne
współpraca cross-działowa
 1. Podstawy efektywnej współpracy: Poziom wartości, postaw, działań
 2. Nasz proces współpracy – wspólny przegląd i identyfikacja wąskich gardeł
 3. Wypracowanie rozwiązań na sytuacje trudne we współpracy wraz ze strategią ich utrzymania

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂