+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

spotkania facylitowane

Znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie, rozwiążesz określony problem lub wypracujesz konkretny sposób działania. Z moim prowadzeniem procesu.

Jeśli chcesz wypracować rozwiązania opierając się na potencjale swoich ludzi – to jest dobre podejście. Prowadzę pojedyncze spotkania lub cykle spotkań dla grup, zespołów lub pojedynczych osób (przyjmują wtedy formę coachingu „1 na 1”). W trakcie tych spotkań przyjmując rolę facylitatora nie podpowiadam i nie dostarczam rozwiązań. Moją rolą jest zarządzenie procesem (przebiegiem i formą) dochodzenia do założonego celu. Wszystko, co powstaje jest w pełni Wasze.

Poniżej przedstawiam kilka uniwersalnych tematów, z którymi pracuję (TU znajdziesz jeszcze kilka). Pamiętaj jednak – to Wy określacie konkretny cel warsztatów. 

Przedstawione tematy spotkań facylitowanych mogą być realizowane w formie warsztatu grupowego (dla zespołów) lub spotkań indywidualnych.

Zapraszam też do zapoznania się z innymi działaniami, jakie realizuję:


jak facylituję?

zachęcam do wzajemnej uważności

Warsztaty facylitowane prowadzę między innymi z wykorzystaniem technik Clean (pracy z metaforą, pracy w przestrzeni oraz specyficznej formy pytań zwanych Clean Language) – metody dającej bezpieczne, nieingerujące środowisko do zmiany i rozwoju (TU przeczytasz więcej o moim podejściu).

Włączam także techniki Action Learning, Master Mind, Technology of Participation czy Design Thinking.

tworzę przestrzeń do dialogu

Kluczowa jest postawa, którą przyjmuję podczas naszej wspólnej pracy:

 • mam pełne ZAUFANIE do Was i do tego, że to, co się pojawia powinno się pojawić i jest ważne,
 • jestem NEUTRALNA w podejściu i komunikacji,
 • AKCEPTUJĘ Wasz sposób myślenia i Wasze potrzeby,
 • oraz stosuję MINIMALISTYCZNE techniki pracy. 

przykładowe obszary spotkań facylitowanych

doskonałe zarządzanie projektami

Przegląd zarządzania projektem na jednym z trzech etapów: planowanie, przegląd, zamknięcie. Obszary, na które spojrzymy pochodzą z IPMA Project Excellence Baseline:

 1. Ludzie i cele
 2. Procesy i zasoby
 3. Rezultaty projektu
moja rola zawodowa

Przyjrzenie się swojej roli zawodowej i doprecyzowanie jej – uwzględniając otoczenie, w którym działasz) w trzech kluczowych obszarach:

 1. Stawianych przed nią celów
 2. Oczekiwań różnych grup interesariuszy
 3. Wizerunku, jaki chcesz kształtować
moja misja i wartości zawodowe

Przyjrzenie się swojej roli zawodowej i dwóch kluczowych elementów, które ją kształtują. Z jednej strony doprecyzujesz swoją misję zawodową, określając „dlaczego”, „po co” i „jak” chcesz działać.

Z drugiej strony są to wartości, na których chcesz oprzeć swoje działania. Rozpoznasz je i określisz, co dla Ciebie oznaczają i w jaki sposób przekładają się na Twoje codzienne działania.

SPOCO® przegląd inicjatywy

Przegląd inicjatywy (projektu, firmy, zespołu, przedsięwzięcia, roli zawodowej, …) w oparciu o pięć fundamentów podejścia systemowego (WIĘCEJ):

 1. Definicja sukcesu
 2. Potencjał ludzi
 3. Efektywność procesów
 4. Współpraca z otoczeniem
 5. Dostarczane rezultaty
Wspólne wartości
 1. Uspójnicie myślenie o zespole lub firmie dzięki rozpoznaniu i zdefiniowaniu kluczowych wartości, które najlepiej opisują Waszą wspólną drogę
 2. Przekujecie wartości we wspólne standardy postępowania w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych
 3. Opracujecie konkretny plan działań, dzięki któremu Wasze wartości będą żyć na co dzień
wspólny cel – wspólna droga
 1. Doprecyzujecie, co jest dla Was rzeczywiście ważne w budowaniu współpracy wewnętrznej i zewnętrznej
 2. Zdefiniujecie standardy, które będą spójnym drogowskazem dla całego zespołu lub firmy
 3. Opracujecie konkretny plan wdrożenia i utrzymania standardów
wizja i działania w projekcie z metaforą
 1. Spojrzycie na historię projektów oraz zagospodarujecie zespołowe i indywidualne lessons learned
 2. Doprecyzujecie wizję projektu, jego otoczenie oraz wzajemne powiązania i wpływy
 3. Opracujecie konkretną strategię realizacji projektu, opartą na wspólnie określone najlepsze ścieżki działania
poszukiwanie rozwiązań
 1. Precyzyjnie zdefiniujecie sytuację dla której szukacie rozwiązania – sięgając do głów i serc
 2. Zidentyfikujecie potrzeby, jakie się za nią kryją oraz poszukacie wspólnych rozwiązań
 3. Opracujecie konkretny plan działań zbudowany na zintegrowanych pomysłach i potrzebach całego zespołu
wartości i misja w praktyce
 1. Misja i wartości zespołu: Po co jesteśmy? Na czym chcemy się oprzeć?
 2. Wartości i wynikające z nich standardy współpracy wewnętrznej oraz z otoczeniem / interesariuszami
 3. Umiejętności wspierające działanie w zgodzie z misją i wartościami – praktyka w oparciu o wydarzenia krytyczne
współpraca cross-działowa
 1. Podstawy efektywnej współpracy: Poziom wartości, postaw, działań
 2. Nasz proces współpracy – wspólny przegląd i identyfikacja wąskich gardeł
 3. Wypracowanie rozwiązań na sytuacje trudne we współpracy wraz ze strategią ich utrzymania