+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

linia czasu

2023

Dołączyłam do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu to organizacja zrzeszająca trenerów, którzy wspierają świat biznesu, by działał nie tylko efektywniej, ale i mądrzej. Kluczowe wartości, które promuje PTTB to: (1) wykorzystywanie zweryfikowanych badaniami metod i wiedzy, (2) transparentność relacji, (3) autentyczność w kontaktach, (4) partnerska współpraca , (5) koncentracja na człowieku oraz (6) zrównoważony rozwój biznesu.

PROSCI – Change Management Process

Change Management Process with PROSCI skupia się na zarządzaniu zaangażowaniem ludzi na etapie rozmrożenia, zmiany i zamrożenia. Bardzo mocno łączy się z innymi modelami, z którymi pracuję i które także sfocusowane są na efektywności (jak IPMA PEB czy Kirkpatrick). Teraz siedzę i łączę puzelki 😀 Dziękuję, Silfra Consulting (Prosci partner) 🙂

Train The Trainer VIREMO™

Rozpoczynam drogę z wykorzystaniem VR w rozwoju kompetencji menedżerskich 🙂 Za mną – Train The Trainer VIREMO™. Przede mną i przed Wami – korzystanie z zalet technologii VR podczas szkoleń

Firma Przyjazna Internautom

W procesie weryfikacji doszłam do 3 gwiazdek: (1) kompletność i rzeczowość oferty, (2) staranność w tworzeniu unikalnych treści oraz (3) wyróżnianie swojego wizerunku 🙂 Jeszcze 2 do zdobycia…

2021

Kirkpatrick Strategic Evaluation Planning

Kontynuuję drogę z Kirkpatrickiem – tym razem w ramach szkolenia Kirkpatrick Certified Professional – Strategic Evaluation Planning.

Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

Nowe wybory Rady i nowa, zaszczytna funkcja – Wiceprzewodniczącej Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska w kadencji 2021-2023 🙂 Promujemy wzajemny rozwój, standardy doskonałości zarządzania projektami i wzmacnianie sieci kontaktów pomiędzy sympatykami zarządzania projektami. Zapraszam do współdziałania w tym zakresie!

Kirkpatrick Bronze Level

Uzyskałam Kirkpatrick Certified Professional – Bronze Level. To tylko potwierdzenie tego jak działam: proponuję procesy rozwojowe a nie same szkolenia 🙂

Uniwersytet SWPS – wykładowca

Po 5 latach wróciłam na Uniwersytet SWPS 🙂 Tym razem z zajęciami „”Psychologia organizacji i pracy”, czyli specjalizacją w ramach moich własnych studiów 🙂

2020

Nowy produkt dla menedżerów: Quick-Win Zone

QuickWin Zone powstało po to, by punktowo i szybko odpowiedzieć na konkretny problem związany z zarządzaniem zespołem. W trakcie 6-etapowego procesu wspólnie wypracowujemy i wdrażamy rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji, odpowiadające na Twoją potrzebę i trwałe.

Moderator Design Thinking

Moderator Design Thinking – kurs on-line zrealizowany przez Inspire Group – to kolejne poszerzenie mojej „skrzynki narzędziowej”. Do wykorzystania w pracy z zespołem, grupą i indywidualnej 🙂

Utrzymanie rytmu zmiany ze SPOCO® Rytm

W marcu i maju pracowałam nad rozwojem moich kompetencji w zakresie facylitacji. Dzięki Akademia Facylitacji i ICA:UK poszerzyłam zakres narzędzi o Group Facilitations Methods (Technology of Participation) a dzięki WIAL Poland – o Action Learning Foundations. 

Wzmocnienie kompetencji facylitatora

W marcu i maju pracowałam nad rozwojem moich kompetencji w zakresie facylitacji. Dzięki Akademia Facylitacji i ICA:UK poszerzyłam zakres narzędzi o Group Facilitations Methods (Technology of Participation) a dzięki WIAL Poland – o Action Learning Foundations. 

2019

Przegląd inicjatywy ze SPOCO® Puls

Jestem certyfikowanym Trenerem Zmiany EI-SPOCO z uprawnieniami do prowadzenia SPOCO® Puls. SPOCO® Puls to okazja do przeglądu wybranego przez Ciebie przedsięwzięcia (projektu, firmy, produktu, zespołu) przez pięć soczewek zrównoważonego działania oraz zaprojektowanie celów dla zmiany. TU dowiesz się więcej. Zapraszam 🙂

Członek Rady Mazowieckiej Grupy Reginalnej IPMA Polska

Od dziś mam przyjemność bliżej współpracować z Mazowiecką Grupą Regionalną IPMA Polska – jako Członek rady w kadencji 2019-2021 🙂 Jeśli interesują Cię projekty – zapraszamy! 

Konsultant programów grywalizacyjnych

Od czerwca 2019 do czerwca 2021 współpracowałam z zespołem One2Tribe jako konsultant projektujący programy grywalizacyjne, wspierające osiąganie celów biznesowych naszych Klientów. W oparciu o autorską metodologię One2Tribe wdrażałam zmianę i wspierałam tworzenie nowych nawyków w zespołach. Oceniając efekty naszej pracy twardymi wskaźnikami biznesowymi.  

Szkolenie z oceny projektów wg Standardu IPMA Project Excellence Baseline

Od 2019 szkolenie dla asesorów IPMA PPEA zostało przekształcone w szkolenie z oceny projektów wg Standardu IPMA PEB. I – jak co roku od 2013 – ja też tam byłam 🙂

2018

Zawód: Mediator

Uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia zgodnego ze Standardami Zawodu Mediatorów „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, potwierdzając moje kompetencje w tym zakresie. Szkolenie koncentrowało się nie tylko na aspektach procesu mediacyjnego, ale także – czy nawet szczególnie – na aspektach prawnych i współpracy z sądami.

Dołączenie do PSTD

Przystąpiłam do PSTD (Polish Society for Training & Development), by rozwijać jakość realizowanych przeze mnie działań rozwojowych i być na bieżąco z trendami i standardami. PSTD skupia managerów, szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów Ludzkich.

Wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP

Wpisałam firmę do Bazy Usług Rozwojowych PARP, jako podmiot świadczący usługi. 

2017

Dołączenie do Klubu Trenerów Biznesu

Przystąpiłam do Klubu Trenerów Biznesu – stowarzyszenia osób, które zajmują się edukacją osób dorosłych. To przestrzeń do eksperymentów trenerskich, wzajemnych inspiracji i współpracy. W ramach działalności Klubu realizowane są też specjalistyczne warsztaty dla trenerów, którzy już mają doświadczenie w pracy na sali szkoleniowej.

Uprawnienia do diagnozy stylu przywództwa [ILM72]

Uzyskałam uprawnienia do diagnozy stylu przywództwa ILM72 (zintegrowany model przywództwa) , włączając to narzędzie w działania diagnostyczne oraz doradczo-rozwojowe (w ramach procesów rekrutacyjnych czy szkoleń np. dla menedżerów). Test został opracowany przez ARQ International

Uprawnienia do diagnozy odporności psychicznej [MTQ Family]

Uzyskałam uprawnienia do diagnozy odporności psychicznej MTQPlus, to narzędzie w działania diagnostyczne oraz doradczo-rozwojowe (w ramach procesów rekrutacyjnych czy szkoleń np. dla menedżerów lub pracowników). Test został opracowany przez przez ARQ International

2016

Facylitator Clean Coaching

W standard realizowanych działań rozwojowych wprowadziłam techniki facylitacji zgodnie z podejściem Clean Coaching (certyfikacja Clean Coaching Polska & IFM Fonction2, specjalizacja indywidualna i zespołowa). Podejście kreuje bezpieczną, nieingerującą oraz bardzo intymną przestrzeń do zmiany i rozwoju na własny sposób. Od tego czasu wolontarystycznie wspieram też działania organizacyjne, rozwojowe i szkoleniowe Clean Coaching Polska. 

2015

PIERWSZY ASSESSMENT W RAMACH IPMA PPEA

W tym roku miałam przyjemność i zaszczyt po raz pierwszy być asesorem IPMA Polish Project Excellence Award (od tego roku robię to corocznie). Wsparcie Aplikanta w pozyskaniu informacji, które pozwolą mu udoskonalić proces zarządzania projektami to niesamowite emocje i bezcenne doświadczenie!

Nowa marka Clean Dynamics

Clean Dynamics stworzyliśmy, by przywrócić firmom radość rozwoju i tworzenia rozwiązań służących im i otoczeniu. Działania opierają się na autorskim połączeniu clean language oraz pracy z metaforą i przestrzenią z bardziej klasycznymi technikami rozwoju kompetencji organizacyjnych i osobistych.

2013

Współtwórca i Użytkownik BlitzGrow

Uzyskałam certyfikat użytkownika metody BlitzGrow – kompleksowej metody rozwoju organizacji w oparciu o podejście projektowe. Wiem, że jest rzetelnie opracowana, ponieważ – jako expert ds transformacji i flexicurity – jestem też jej współtwórcą. Metoda dostarcza narzędzia do diagnozy potencjału organizacji na poziomie zarządzania oraz kompetencji organizacyjnych i osobistcyh wspierających jej rozwój. Daje też rok po kroku instrukcję do opracowania rocznego planu rozwoju organizacji zgodnie z ustalonymi priorytetami. Powstała w ramach projektu „BlitzGrow – innowacyjna metoda wdrożenia flexicurity w przedsiębiorstwie” w procesie adaptacji amerykańskiej metody ARMO do polskich warunków.

Szkolenie Asesorów IPMA PEB 2013

Wstąpienie do IPMA było pierwszym krokiem do pracy z doskonałością projektową. Właśnie w tym roku uczestniczyłam pierwszy raz w warsztacie dającym uprawnienia do oceny doskonałości projektowej w ramach Polish Project Excellence Award. Zaś od 2015 roku jestem aktywnym asesorem PPEA (aktualnie wg nowych wytycznych Project Excellence Baseline IPMA). 

członek IPMA Polska

Wspominałam, że jestem fascynatką podejścia projektowego? Od 2013 roku jestem członkiem IPMA Polska. International Project Management Association to międzynarodowe stowarzyszenie popularyzujące wiedzę na temat zarządzania projektami oraz integrująca środowisko project managerów.

2011

Dołączenie do PIFS

Od 2011 roku jestem członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosuję Kodeks Dobrych Praktyk PIFS wskazujący dobre praktyki działania firm szkoleniowych. Polska Izba Firm Szkoleniowych działa na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Celami organizacji jest też prawna reprezentacja środowiska wobec instytucji administracyjno-legislacyjnych, doskonalenie i promocja jakości usług szkoleniowych oraz integracja środowiska. 

2007

Systemowe działania doradcze

Odpowiadając na potrzeby moich Klientów wprowdziłam do oferty systemowe działania doradcze. Obszary koncentracji to: doskonalenie jakości zarządzania (dla MMŚP), polityka personalna (systemy ocen, planowanie i realizacja procesów selection/assessment/development center) oraz budowanie standardów jakości obsługi Klientów.

2004

Uniwersytet SWPS – wykładowca

Przez przypadek – na zastępstwo – rozpoczęłam 12-letnią współpracę z Uniwersytetem SWPS Warszawa (2004-2016). Najpierw, jako wykładowca, potem także kierownik modułów. Moduły praktyczne w ramach Studium Zastosowań Psychologii dotyczyły tematów przywództwa i zarządzania zespołami, podejścia projektowego oraz zarządzania konfliktami. A dokładnie:

  1. Ja w projekcie: Rola szefa zespołu (2014-2016, kierownik i wykładowca w module; zajęcia łączyły narzędzia pracy project managera z kierowaniem zespołem)
  2. Metody pracy w warunkach konfliktu: negocjacje, mediacje, facylitacja (2008-2012, kierownik modułu oraz wykładowca bloku „Konflikt i negocjacje”)
  3. Zarządzanie zespołami (2004-2014, kierownik modułu oraz wykładowca loku „Organizacja pracy zespołowej – Elementy zarządzania projektami”)

2000

Doradztwo – polityka personalna

Rozpoczęłam współpracę z Klientami realizując działania doradcze w obszarze polityki personalnej. Skoncentrowałam się na kompetencyjnych systemach ocen pracowniczych oraz zastosowaniu metodologii assessment center na etapie rekrutacji i planowania rozwoju.

1999

Psycholog organizacji i pracy

Zakończyłam studia i uzyskałam dyplom magistra psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Psychologia Organizacji i Pracy). Pracę magisterską pisałam ze spostrzegania sprawiedliwości systemów ocen pracowniczych w zależności od zastosowanych skal oceny. Nie jest dziwne, że skale behawioralne (oparte o konkretne zachowania) zostały ocenione jako najbardziej sprawiedliwe 🙂

1998

Warszawska Szkoła Reklamy – wykładowca

Rozpoczęłam 10-letnią współpracę z Warszawską Szkołą Reklamy (1998-2008), jako wykładowca zajęć z zakresu psychologii reklamy i zarządzania personelem oraz warsztatów wakacyjnych z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji (II rok) oraz sprzedaży (I rok). A dokładniej:

  1. Zarządzanie zespołem projektowym (2008-2009)
  2. Techniki sprzedaży osobistej (2002-2009)
  3. Zarządzanie personelem (1999-2008)
  4. Warsztaty negocjacyjne: Konflikt, negocjacje, komunikacja (1998-2009)

16.12.1996

Poprowadziłam moje pierwsze szkolenie!

Tego dnia – dokładnie 16 grudnia – poprowadziłam pierwsze szkolenie 🙂 Choć „poprowadziłam” to niekoniecznie własciwe słowo – byłam w roli tzw. „recordera” – osoby, która tworzy pamięć grupową podczas szkolenia (zapisuje na plakatach informacje, wnioski, refleksje) 🙂 2 dni, podczas których jedyne co mówiłam na sali, to „Czy możesz powtórzyć?” i „Czy to właśnie miałeś/aś na myśli?” 😀

PS. Wcześniej, jako Studentka, prowadziłam już zajęcia na swojej Uczelni w ramach fakultetu, w którym uczestniczyłam „Psychologia organizacji i pracy” (takie było założenie zajęć – że studenci robią je dla studentów).


Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂