+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

facylitacja

WARSZTAT: Jaki TEAM chcemy stworzyć? Budowanie zasad współpracy

Zależy nam na wysokiej jakości działań. Ważna jest dla nas dobra współpraca. Musimy się sprawnie komunikować.

Jestem pewna, że znacie te słowa ze spotkań i z zespołem projektowym, i ze Sponsorem, i z innymi interesariuszami. I kiedy je słyszymy wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie… 

Warsztaty dla zespołów (szczególnie zespołów projektowych oraz kluczowych interesariuszy) prowadzone zgodnie z Modelem TEAM© pomagają zminimalizować ten problem, ponieważ ułatwiają zrozumienie.

PO CO? By opracować road mapę dla wspólnych działań

Autorski Model TEAM© pomaga zespołom i interesariuszom wypracować wspólne zasady pracy w ramach realizacji projektu. Jest kluczowym uzupełnieniem kick-off, przy czym kick-off skupia się na aspektach formalnych (cele, plan, ryzyka, komunikacja, zmiany itp.), zaś Model TEAM© na aspektach często niedocenianych – jakości współpracy i budowaniu partnerstwa w projekcie.

Zastosowane w Modelu TEAM© techniki i narzędzia pozwalają dotrzeć do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w zakresie jakości współpracy, pogłębić wzajemne zrozumienie oraz wspólnie wypracować ‘roadmap’ postępowania. Model łączy pracę z metaforą, techniki Clean, narzędzia projektowe oraz facylitację zespołową. Stosując jako punkt wyjścia pracę na wartościach model pomaga integrować różne kultury organizacyjne, uczy wzajemnego zrozumienia i uważności na potrzeby swoje i innych. 

JAK? Pięć kroków budowania zespołu

Punktem wyjścia jest misja i wizja Firmy oraz zdefiniowanie misji zespołu. Następnie przejdziemy wspólnie przez cztery kroki:

  1. to TOUCH – Odkryjecie wartości we współpracy, których oczekują różni interesariusze projektu.
  2. to EXCHANGE – Zrozumiecie, co dokładnie oznaczają dla wszystkich te wartości i każdy je rozumie. Wybierzcie a potem zdefiniujcie wspólne wartości, którymi chcecie się kierować.
  3. to ANALYZE – Określicie, jakich zachowań od siebie oczekujecie, a jakich nie.
  4. to MAINTAIN – Wypracujecie, w jaki sposób będziecie dbać o to, by zespół i interesariusze działali zgodnie z wartościami oraz jak będziecie reagować na odstępstwa.

kiedy warto skorzystać z warsztatu?

Model TEAM© (w zmodyfikowanych formułach) można stosować na etapie:

  • warsztatów strategicznych definiujących projekt – by uzgodnić wspólne ‘zasady gry’ z kluczowymi interesariuszami projektu,
  • spotkań inicjujących projekt (kick-off) w zespole – by doprecyzować zasady współpracy w zespole projektowym,
  • przeglądów okresowych projektów – by wspólnie analizować jakość współpracy,
  • zamknięcia projektu – by wypracować lesson learned dla przyszłej współpracy w projektach (zarówno w ramach zespołu projektowego, jak i z kluczowymi interesariuszami projektu).

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂