+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

blog

NOWY MENEDŻER LEKCJA 5: Doskonalić siebie… i otoczenie

PYTANIA NA ROZGRZEWKĘ:
 1. Co oceniasz w jakości swojej pracy, jako lidera?
 2. Od kogo uzyskujesz feedback o jakości swojej pracy?

„Jedyną osobą, która mnie może oceniać jest mój przełożony”
„A co mogą mi powiedzieć pracownicy o mojej pracy? Oni się na tym nie znają”
„Przecież nie będę się poddawać ocenie zespołu, nie mogę przyznać się do błędu – stracę autorytet”

To wypowiedzi, które nadal często słyszę pracując nie tylko z niedawno awansowanymi, ale i doświadczonymi menedżerami. Zawsze im wtedy odpowiadam: „A KTO LEPIEJ OCENI JAKOŚĆ TWOJEJ PRACY, JAKO SZEFA, JEŚLI NIE TWOI PODWŁADNI?”. Twój szef może ocenić efektywność Twoich działań i rezultaty, jakie osiągasz. Natomiast to Twój zespół i Twoi współpracownicy najtrafniej ocenią to, w jaki sposób realizujesz swoją rolę, jako szefa. Ponieważ to oni współpracują z Toba na co dzień i są bezpośrednimi odbiorcami Twojego sposobu działania.

Być może masz teraz w głowie pytanie: „Po co w ogóle mam to oceniać? Przecież to, jak działam, jako lider widać po efektach pracy mojej i mojego zespołu?” lub myśl „Poza tym jest przecież system ocen, on powinien wystarczyć”. Tak, jak wspomniałam w pierwszej lekcji (PO CO TU W OGÓLE JESTEM? TRÓJKĄT SUKCESU) koncentracja na wynikach daje tylko fragmentaryczny pogląd na jakość Twojej pracy. Może to być punkt wyjścia do dalszej analizy związanej z obszarami rozwoju Twoich kompetencji (obszar Procesy i Relacje). Piszę o tym w dalszej części materiału.

kogo pytać o opinię?

W skrócie – o opinie możesz prosić każdego, z kim współpracujesz:

 • Twojego przełożonego,
 • Twoich podwładnych,
 • osoby współpracujące (innych liderów, pracowników) z zespołów, z którymi stykasz się podczas realizacji Twoich zadań.
 • a nawet Klientów.

Oczywiście warto przemyśleć specyfikę Twojej pracy oraz użyteczność opinii współpracowników i Klientów. I nie wszystkich o wszystko będziesz pytać. Klienci Twojego zespołu nie ocenią tego, czy dobrze delegujesz zadania natomiast są w stanie ocenić, czy obsługują ich pracownicy o najlepszych kompetencjach (czyli efekt delegowania). Twój przełożony może nie widzieć, jak organizujesz pracę zespołu i zarządzasz priorytetami, ale widzi, czy Wasze zadania realizowane są terminowo i zgodnie z wytycznymi. Warto więc na spokojnie przemyśleć kogo poprosisz o opinię.

jak oceniać?

Najprostsza forma oceny Twojej pracy to rozmowy z Twoimi podwładnymi, współpracownikami i szefem na bieżąco, podczas pracy i w związku z pracą. Przy każdej takiej rozmowie, szczególnie w sytuacjach trudnych lub problemowych, możesz zadać trzy podstawowe pytania:

 1. Co robię dobrze i dlaczego oceniasz to pozytywnie?
 2. Co powinienem robić inaczej i dlaczego tak to oceniasz?
 3. Czego ode mnie oczekujesz w podobnej sytuacji następnym razem?

Te pytania możesz zadać i podczas spotkania „jeden na jeden”, i podczas spotkania zespołowego.

Drugi sposób oceny to regularne, trochę bardziej sformalizowane spotkania z zespołem i przełożonym, podczas których wspólnie (Ty – zespół, Ty – przełożony lub Ty – zespół – przełożony) robicie przegląd jakości Waszej współpracy i tego, jak realizujesz swoją rolę. Możesz je organizować co kwartał lub co pół roku.

Trzeci sposób to system ocen pracowniczych – firmowe narzędzie oceny, które realizowane jest zazwyczaj raz na rok, z wykorzystaniem wystandaryzowanego procesu i narzędzi firmowych (ocena systemowa). Możesz uzyskać dzięki niemu cenne informacje, jeśli narzędzie i proces są dobrze zaprojektowane, co oznacza, że:

 • obejmują odpowiedni profil kompetencji,
 • kompetencje są dobrze opisane poprzez zachowania,
 • zastosowana jest użyteczna skala oceny (czyli taka, która daje Ci użyteczne dla Twojego rozwoju informacje),
 • w zależności od celu i charakterystyki Twojej pracy – w ocenę włączone są inne grupy (Twoi podwładni i współpracownicy),
 • cały system jest prosty i przyjazny do zastosowania,
 • ocena formalna (pisemna) jest uzupełniona rozmową o uzyskanych wynikach i opracowaniem planu rozwoju.

co oceniać?

Przegląd jakości swoich działań możesz zrobić wykorzystując model Trójkąta Sukcesu przedstawiony w pierwszej lekcji (PO CO TU W OGÓLE JESTEM? TRÓJKĄT SUKCESU). Możesz też zastosować podobny, choć bardziej rozbudowany model pochodzący z PEM IPMA[1]:

 1. LUDZIE I CELE – w jaki sposób promujesz wartości, według których powinien działać Twój zespół, czy jesteś ich przykładem, jak budujesz zorientowany na wspólne cele i działający według spójnej strategii zespół, czy rozpoznajesz oczekiwania, jak zarządzasz sprzecznymi interesami (np. między działami), czy rozwijasz swoich ludzi i współpracowników oraz, czy myślisz o ich rozwoju w długiej perspektywie,
 2. PROCESY I ZASOBY – czy zastosowane procesy pracy wspierają realizację Waszych celów, czy są dopasowane do specyfiki Waszej pracy, czy zapewniasz odpowiedniej jakości zasoby (ludzi, informacje, narzędzia pracy) w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości, czy zapewniasz odpowiedni przepływ informacji, a także czy w odpowiedni sposób reagujesz na zmiany w otoczeniu.
 3. REZULTATY – czy to, w jaki sposób kierujesz zespołem, pomaga osiągać (lub przekraczać) zakładane rezultaty oraz czy myślisz o Waszych działaniach ekonomicznie (optymalizując nakłady).

oceniłem/am i co dalej?

Ocena bez dalszych działań nie tylko nic nie zmieni, ale wręcz pogorszy to, jak widzą Twoje przywództwo ludzie z otoczenia. Bo jeśli zadajesz pytania, to oczekują oni, że coś zrobisz z uzyskanymi odpowiedziami. Twoim kolejnym krokiem powinno być zawsze zaplanowanie konkretnej zmiany w Twoim sposobie działania. Możesz do tego wykorzystać szablon mini-projektu, na którym pracujesz w ramach pracy domowej po naszych lekcjach.

na zakończenie

Pytania oceniające jakość twoich działań, Trójkąt Sukcesu oraz Model PEB IPMA możesz zastosować do oceny Twoich działań, analizy działań Twoich pracowników i całego zespołu. Dzięki temu zapewnisz stały rozwój jakości Waszej pracy.

twoja osobista refleksja

PYTANIA NA PODSUMOWANIE:

 1. O co chcesz pytać i kogo, by rozwijać się, jako szef?
 2. Jak często chcesz to robić?
 3. W jaki sposób najlepiej będzie Ci zbierać opinie?

TWÓJ MINI-PROJEKT:

 1. Jakie trzy najważniejsze/pierwsze kroki wykonasz?
 2. Kiedy to zrobisz?
 3. Czego do tego potrzebujesz?
 4. Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?

Przypisy:

[1] Więcej o modelu: >>Arkusz refleksji nad doskonałym zarządzaniem projektami oraz https://www.ipma.pl/ppe-award/ipma-project-excellence-model

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂