Kompetencje menedżerskie

kierowanie-zespolem
Kompetencje menedżerskie
Współpraca pionowa: By wzmocnić kompetencje menedżerów, którzy są "zwornikiem" efektywnego działania ludzi i firmy.
 • Wzmocnisz kompetencje menedżerskie w trójkącie "wyniki - procesy i narzędzia - relacje". 
 • Przećwiczysz narzędzia wspierające zarządzanie zespołem, na etapach planowania i organizacji [współ]pracy, monitrowania i przeglądów, rozwoju ludzi, wzmacniania samodzielności i zaangażowania pracowników.
 • Wzmocnisz świadomość roli menedżera i przećwiczysz sposoby działania w sytuacjach standardowych i trudnych.
 • Zdiagnozujesz swój styl przywództwa i jego skuteczność.

Ważnymi obszarami podczas naszej pracy są także wzmacnianie potencjału przywódczego opartego o misję zawodową i wartości.

W tych obszarach pracuję również z Szefami i Liderami Projektów. Pomagam wzmacniać obszar "Przywództwo", który jest jednym z fundamentów doskonałości w modelu doskonałości projektowej IPMA PEB. W ramach działań doradczych pomagam ocenić doskonałość zarządzania projektami według modelu Project Excellence Baseline IPMA.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY.

DODATKOWO: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

TEMATYKA SZKOLEŃ

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

 1. ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU LIDERA: Jakim liderem jestem i chcę być? (misja + wartości)
 2. BUDOWANIE ODPORNYCH ZESPOŁÓW: Zarządzanie 8 wymiarami odporności psychicznej na poziomie pojedynczego pracownika i zespołu
 3. ROLA LIDERA: Pięć kluczowych funkcji menedżerskich - narzędzia planowania, organizowania, koordynowania, kontroli, zarządzania informacją
 4. BUDOWANIE ZESPOŁU: Expose lidera, wspólne wartości i standardy pracy i współpracy w zespole
 5. DELEGOWANIE: Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
 6. PRZEGLĄDY: Bieżący feedback i rozmowy przeglądowe: one-to-one, spotkania z zespołem
 7. KORYGOWANIE: Rozmowy motywujące, korygujące, dyscyplinujące
 8. KONFLIKTY: Zarządzanie konfliktami w pracy zespołowej - rola lidera
 9. AUTORYTET: Budowanie autorytetu lidera i wzmacnianie partycypacji pracowników (podejście PULL w kierowaniu)
 10. WSPIERANIE ROZWOJU: Techniki komunikacji coachingowej w pracy lidera
 11. SPOTKANIA: Moderowanie spotkań zespołowych w zależności od ich celu (informacyjne, przeglądowe, problemowe)

PODEJŚCIE PROJEKTOWE - PODSTAWY

 1. Karta / Mandat projektu - podstawa dla działania lidera i zespołu
 2. Dobór i budowanie zespołu projektowego (Model TEAM©, kick-off do różnych grup interesariuszy)
 3. Organizacja pracy zespołu projektowego (WBS, macierz RAM, tablice Kanban)
 4. Monitorowanie i przegląd projektu ("minutki", team-briefing, lesson learned, retrospektywy, zamknięcie) z zastosowaniem dialogu z metaforą i obszarów IPMA PEM
 5. Doskonałość w zarządzaniu projektami wg modelu IPMA PEB® [zobacz >> Arkusz autorefleksji]

WARSZTATY FACYLITOWANE

 

DIAGNOZA

 

ZAPYTAJ O SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

INNE DZIAŁANIA

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA MENEDŻERA

 1. Najpierw staraj się zrozumieć... Klimat komunikacji menedżerskiej wspierającej zaangażowanie 
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna dla menedżera
 3. Odporność psychiczna menedżera
 4. Nawyki wspierające efektywność. Dobra organizacja własnej pracy w formule zdalnej, rozproszonej, hybrydowej

DORADZTWO INDYWIDUALNE

 • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji menedżerskich

DIAGNOZA

 • Diagnoza stylu przywództwa ILM72 + sesja coachingowa
 • Diagnoza odporności psychicznej MTQPlus + sesja coachingowa
 • Assessment / Development Center dla menedżerów i kandydatów na menedżerów
 • Ocena 360 stopni kompetencji menedżerskich
 • Obserwacja "on the job" + sesja coachingowa
 • Kompleksowa diagnoza organizacji metodą BlitzGrow
 • Ocena Doskonałości Zarządzania Projektami wg Project Excellence Baseline IPMA - autorski asesment Lessons Learned wg IPMA PEB®
 • Diagnoza systemowego podejścia do zarządzania wg Metodyki SPOCO® (na poziomie roli, inicjatywy, zespołu, firmy, projektu)

WARSZTATY FACYLITOWANE

 • Doprecyzowanie roli lidera w organizacji / projekcie - cele, oczekiwania, wizerunek
 • Osobista misja zawodowa lidera - coaching grupowy z metaforą
 • Ocena Doskonałości Zarządzania Projektami wg Project Excellence Baseline IPMA - warsztat dla zespołów projektowych i PMO
 • Projektowanie współpracy w zespole i projekcie z wykorzystaniem Modelu TEAM© (Touch - Exchange - Analyze - Maintain)
 • Projektowanie równowagi przedsięwzięcia (roli, inicjatywy, zespołu, firmy, projektu) wg Metodyki SPOCO® (projektowanie, przegląd, doskonalenie)

WSPARCIE WDROŻENIOWE

 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji menedżerskich rozwijanych podczas szkoleń

QUICK-WIN ZONE