Kim jestem?

Parent Category: O mnie

Pragmatyczny umysł plus psychologiczne wykształcenie. Bo ważny jest i rezultat, i podejście.

Pomagam wzmacniać współpracę opartą o wspólne wartości, standardy i empowerment. Pionową, poziomą, z otoczeniem i w projektach. By ludzie, zespoły i firmy szli swoją drogą świadomie i efektywnie.

Od 1997 roku wzmacniam kompetencje menedżerów i pracowników, które sprzyjają efektywnemu (współ)działaniu oraz wspieram organizacje, by budowały środowisko sprzyjające efektywności. 

Wspieram procesy zarządzania kompetencjami, budując systemy kompetencyjne i integrując je z procesami personalnymi (rekrutacja i selekcja, sesje assessment / development center oraz systemy ocen). 

Realizuję szkolenia warsztatowe, warsztaty facylitowane oraz doradztwo ("1 na 1", dla zespołów i dla firm).

Psycholog Organizacji i Pracy, łączący wiedzę psychologiczną z konkretnymi narzędziami biznesowymi. Wspieram balans 4 obszarów: WYNIKI, PROCESY, RELACJE oraz JEDNOSTKA. 

MINI-PODSUMOWANIE REFERENCJE LINIA CZASU ZAKRES WSPÓŁPRACY 

 

Należę do: Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS, 2011), stosuję Kodeks Dobrych Praktyk ♦ International Project Management Association (IPMA, 2013), jestem przeszkolonym asesorem IPMA PEB®, aktywnym w ramach Polish Project Excellence Award, oraz Wiceprzewodniczącą Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska (2021-2023; Członkiem Rady MGR od 2019) ♦ Klubu Trenerów Biznesu (2017) ♦ Polish Society for Training & Development (PTSD, 2018).

Poznasz mnie lepiej dzięki: LinkedIn ♦ FB firmowy ♦ FB osobistyYouTube

By ludzie, zespoły i firmy szli swoją drogą świadomie i efektywnie.

Moim celem jest zapewnienie, by pracownicy, kadra menedżerska i właściciele firm:

  • szli SWOJĄ drogą i szli nią świadomie: świadomie kształtowali siebie zawodowo, uwzględniając Kontekst, Cele, Rolę, Wizerunek i Balans
  • świadomie zarządzali sobą, swoimi działaniami, otoczeniem, systemami, relacjami: z jednej strony kierując się uważnością, a z drugiej rezultatami
  • a dzięki temu tworzyli środowisko, w którym inni chcą być i które inni chcą wzmacniać swoimi działaniami... świadomie :) 

OPOWIEŚĆ O MOJEJ DRODZE

W styczniu 2023 w liczbach:

26

lat doświadczenia (trener, doradca, wykładowca)

77

projektów rozwojowych

 

60

sesji assessment / development center

 

31 200

godzin działań rozwojowych (szkoleń, zajęć, sesji AC/DC, doradztwa)

moja misja

Po co?

  • BY IŚĆ ŚWIADOMIE

  • Moim celem jest, by ludzie, zespoły i firmy świadomie kształtowali swoją drogę oraz działania wewnątrz organizacji i z jej otoczeniem. Bo zmiana będzie trwała i przyniesie zakładane efekty wtedy, gdy będzie spójna z Wami i gdy będzie służyła zarówno Wam, jak i środowisku.

moje podejście

Jak?

  • Z UWAŻNOŚCIĄ

  • Łączę konkretne narzędzia biznesowe oraz orientację na wyniki z uważnością na Wasze potrzeby i doświadczenia. Czasem doradzam a czasem odradzam. Dobieram sposoby pracy do potrzeb i celów: doradztwo, szkolenia, warsztaty, praca "1 na 1".

mój sposób

Co?

  • SYSTEMOWE PODEJŚCIE

  • Zmiana nie odbywa się w próżni. Rozwiązania systemowe potrzebują nowych kompetencji, a nowe kompetencje - wsparcia w systemie. Efektywny rozwój potrzebuje diagnozy przed, odpowiednich warunków w trakcie i wsparcia we wdrożeniu po.

Pragmatyczne działania rozwojowe

Zapraszam Cię do podjęcia działań pragmatycznych, pomagających świadomie i skutecznie wprowadzić nowe rozwiązania do sposobu działania Twojego, Twoich ludzi, zespołów, projektów i firmy.

Rozpoznany kontekst

Wybierając drogę kierujemy się tym, w jakich warunkach działasz: jaka jest kultura Twojej firmy, kultura zarządzania, historia, doświadczenia. Jakie są relacje i powiązania w strukturze, w której funkcjonujesz (grupa, zespół, firma, ...).

Rzetelnie rozpoznajemy Wasze uwarunkowania i specyfikę zanim wybierzemy i zastosujemy działania rozwojowe lub nowe rozwiązania. 

Określone cele

Jednoznacznie definiujemy rezultat, który chcesz osiągnąć podejmując działania oraz ich efekty biznesowe (po co to robimy). Dzięki temu wiemy, jakie działania realizować, a jakich nie. Wiemy też, po czym ocenimy skuteczność.

Jasno określamy, co możemy (a czego nie) osiągnąć, dzięki naszym działaniom oraz co wchodzi (a co nie) w ich zakres.

Zdefiniowana rola

Doprecyzowujemy, jakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy wobec roli zawodowej, którą wzacniamy, wdrażanego narzędzia, wypracowywanego rozwiązania lub planowanych działań rozwojowych. By efekty odpowiadały na potrzeby i były użyteczne.

Zanim zaczniemy działania dbamy o jednoznaczne określenie mojej i Twojej odpowiedzialności w procesach, które realizujemy.

Odkryty wizerunek

Na cele i oczekiwania wobec roli (narzędzi, rozwiązań) nakładamy Twoją indywidualność - to, jak chcecie być postrzegani, na jakich osobistych wartościach, talentach, potencjałach chcecie budować. Bo działania, jakie podejmujemy będą trwałe, gdy będą także spójne z Wami. 

Dajemy sobie przestrzeń na autentyczność w relacjach oraz uważność na Twoją i moją wyjątkowość. 

Utrzymany balans

Podejmując działania dbamy, by nie zaburzyły one stabilności bieżącego funkcjonowania zarówno ludzi, jak i systemów (firmy). Robimy tyle ile ma sens, uwzględniając lub dopasowując zasoby, które mamy i czas, jakim dysponujemy, by osiągnąć rezultat, jakiego oczekujemy.

Dbamy o odpowiednie natężenie działań w czasie (ilość na raz), uwzględniające aktualne możliwości firmy.

Co jest dla mnie ważne w naszej współpracy?

WIEDZA

Misja: DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ

Przekazuję praktyczną wiedzę. To pomaga bardziej świadomie podchodzić do sytuacji, które nas spotykają a w konsekwencji podejmować bardziej efektywne i trafne decyzje.

PATRNERSTWO

Misja: DZIAŁAĆ WSPÓLNIE

Stosuję oparte na wzajemnym szacunku i poczuciu bezpieczeństwa zasady. To daje szansę na kreatywne a jednocześnie pragmatyczne połączenie naszych doświadczeń i wiedzy.

INSPIRACJA

Misja: ZMIENIAĆ PERSPEKTYWĘ

Tworzę bezpieczną przestrzeń do rozwoju, doskonalenia i przekraczania granic na tyle, na ile jesteście gotowi je przekroczyć tu i teraz. Zachęcam do praktykowania i myślenia w kategoriach rezultatów.