Kim jestem?

Parent Category: O mnie

By ludzie, zespoły i firmy, szli swoją drogą świadomie i efektywnie. Bo każdy może. Tylko nie każdy o tym wie.

W moich marzeniach pracownicy, kierownicy i właściciele firm:

 • idą SWOJĄ drogą i idą nią świadomie: świadomie kształtują siebie zawodowo, uwzględniając Kontekst, Cele, Rolę, Wizerunek i Balans
 • świadomie zarządzają sobą, swoimi działaniami, otoczeniem, systemami, relacjami: z jednej strony kierując się uważnością, a z drugiej rezultatami
 • dzięki temu tworzą środowisko, w którym inni chcą być i które inni chcą wzmacniać swoimi działaniami... świadomie :) 

Pragmatyczny umysł plus psychologiczne wykształcenie. Bo ważny jest i rezultat, i podejście.

Psycholog Organizacji i Pracy, łącząca wiedzę psychologiczną z konkretnymi narzędziami biznesowymi. Od 1996 roku pomagam wzmacniać efektywność osobistą, usprawniać zarządzanie zespołem (w tym w pracy projektowej), współpracę wewnętrzną i zewnętrzną oraz jakość obsługi Klientów. Wspieram procesy personalne (systemy ocen, sesje SC/AC/DC). Realizuję szkolenia, warsztaty facylitowane oraz doradztwo "1 na 1", dla zespołów i dla firm.

Należę do: Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS, 2011), stosuję Kodeks Dobrych Praktyk ♦ International Project Management Association (IPMA, 2013), jestem asesorem Polish Project Excellence Award ♦ Klubu Trenerów Biznesu (2017) ♦ Polish Society for Training & Development (PTSD, 2018).

Dowiesz się więcej dzięki: LinkedIn ♦ FB firmowy ♦ FB osobisty

MINI-PODSUMOWANIE REFERENCJE LINIA CZASU ZAKRES WSPÓŁPRACY 

W grudniu 2019 w liczbach:

18 200

godzin szkoleń

450

godzin facylitacji Clean

71

projektów rozwojowych

23

lata doświadczenia

moja misja

Po co?

 • BY IŚĆ ŚWIADOMIE

 • Moim marzeniem jest, by ludzie, zespoły i firmy świadomie kształtowali swoją drogę oraz działania wewnątrz organizacji i z jej otoczeniem. Bo zmiana będzie trwała i przyniesie zakładane efekty wtedy, gdy będzie spójna z Wami i gdy będzie służyła zarówno Wam, jak i środowisku.

moje podejście

Jak?

 • Z UWAŻNOŚCIĄ I SKUPIENIEM

 • Łączę konkretne narzędzia biznesowe oraz orientację na wyniki z uważnością na Wasze potrzeby i doświadczenia. Czasem doradzam a czasem odradzam. Dobieram sposoby pracy do potrzeb i celów: doradztwo, szkolenia, warsztaty, praca "1 na 1".

mój sposób

Co?

 • SYSTEMOWE PODEJŚCIE

 • Zmiana nie odbywa się w próżni. Rozwiązania systemowe potrzebują nowych kompetencji, a nowe kompetencje - wsparcia w systemie. Efektywny rozwój potrzebuje diagnozy przed, odpowiednich warunków w trakcie i wsparcia we wdrożeniu po.

Co jest dla mnie ważne?

WIEDZA

Misja: DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ

Przekazuję praktyczną wiedzę. To pomaga bardziej świadomie podchodzić do sytuacji, które nas spotykają a w konsekwencji podejmować bardziej efektywne i trafne decyzje.

PATRNERSTWO

Misja: DZIAŁAĆ WSPÓLNIE

Stosuję oparte na wzajemnym szacunku i poczuciu bezpieczeństwa zasady. To daje szansę na kreatywne a jednocześnie pragmatyczne połączenie naszych doświadczeń i wiedzy.

INSPIRACJA

Misja: ZMIENIAĆ PERSPEKTYWĘ

Tworzę przestrzeń do rozwoju, doskonalenia i przekraczania granic na tyle, na ile jesteście gotowi je przekroczyć tu i teraz. Zachęcam do praktykowania i myślenia w kategoriach efektów.

Czego możesz oczekiwać?

Zanim zaczniemy

Zanim zaczniemy przeprowadzam działania wstępne, dzięki którym poznaję:

 1. Oczekiwania i cele dla projektu (rozmowa z Decydentami i kluczowymi interesariuszami)
 2. Specyfikę firmy (poznanie obowiązujących standardów, wartości, kultury firmy, zakresu zadań i ról Uczestników itp.)
 3. Indywidualne potrzeby rozwojowe (e-ankiety wypełniane przez Uczestników i ew. osoby z nimi współpracujące)

Możemy też wprowadzić diagnozę kompetencji (także w modelu 360 stopni), indywidualnego potencjału, analizę działania zespołu, ocenę doskonałości zarządzania projektami oraz diagnozę organizacji.

Uzgadniamy także rolę decydentów, przełożonych Uczestników (którzy dostają check-listę wsparcia Uczestników), działu HR w realizacji działań rozwojowych.

WIĘCEJ O DIAGNOZIE

Realizacja działań

 1. TREŚĆ: Pracujemy na Waszym materiale i przykładach. Abstrakcyjne ćwiczenia i zadania służą wyłącznie, jako punkt wyjścia uruchamiający wspólną analizę. 
 2. PROCES: Monitorujemy etapowo jakość realizacji dłuższych działań - dzięki temu na bieżąco reaguję na Wasze potrzeby. Przy jednorazowych działaniach zawsze proszę i Uczestników, i Was o opinię.
 3. PODSUMOWANIE: Po zakończeniu działań zawsze otrzymujecie Raport, który później wspólnie omawiamy.
 4. FORMALNOŚCI: Podpisujemy umowę, w której znajdują się wszystkie niezbędne zapisy (w tym: poufność informacji, ochrona danych osobowych, polityka reklamacyjna, wzajemna odpowiedzialność).

OBSZARY DZIAŁAŃ

Wsparcie wdrożeniowe

 1. Dedykowana dla Was e-Platforma z materiałami.
 2. Szablon Indywidualnegu Planu Działań Wdrożeniowych wręczany podczas spotlania.
 3. Możliwość skorzystania z ustalonej liczby godzin konsultacji do 3 miesięcy po działaniach (indywidualnych lub grupowych, osobistych lub wirtualnych).
 4. Zalecenia dla firmy w zakresie wewnętrznego wsparcia powdrożeniowego (w tym check-lista dla przełożonych Uczestników).

Oprócz tego możemy wprowadzić także:

 1. Spotkanie follow up (po ok. 3-4 miesiącach) - osobiste lub wirtualne.
 2. Proces doradczo-coachingowy dla Uczestników.
 3. Proces doradczo-coachingowy dla Przełożonych Uczestników.

METODY WSPARCIA