Kim jestem?

Parent Category: O mnie

Pragmatyczny umysł plus psychologiczne wykształcenie. Bo ważny jest i rezultat, i podejście.

Psycholog Organizacji i Pracy, łącząca wiedzę psychologiczną z konkretnymi narzędziami biznesowymi. 

Od 1997 roku projektuję i wdrażam programy rozwoju kompetencji menedżerskich, wzmacniania jakości (współ)pracy w zespołach, firmach i projektach a także wzmacniania kompetencji bazowych, które to wspierają (świadomość własnej roli, efektywna komunikacja, zarządzanie konfliktami, postawa i komunikacja asertywna).

Wspieram procesy personalne (systemy ocen, sesje SC/AC/DC).

Realizuję szkolenia warsztatowe, warsztaty facylitowane oraz doradztwo ("1 na 1", dla zespołów i dla firm).

Jestem także konsultantem programów grywalizacyjnych zorientowanych na wsparcie realizacji celów strategicznych firm. Programy realizowane są na platformie Tribeware w oparciu o autorską metodykę One2Tribe.

MINI-PODSUMOWANIE REFERENCJE LINIA CZASU ZAKRES WSPÓŁPRACY 

 

Należę do: Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS, 2011), stosuję Kodeks Dobrych Praktyk ♦ International Project Management Association (IPMA, 2013), jestem przeszkolonym asesorem IPMA PEB®, aktywnym w ramach Polish Project Excellence Award, oraz Wiceprzewodniczącą Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska (2021-2023; Członkiem Rady MGR od 2019) ♦ Klubu Trenerów Biznesu (2017) ♦ Polish Society for Training & Development (PTSD, 2018).

Poznasz mnie lepiej dzięki: LinkedIn ♦ FB firmowy ♦ FB osobistyYouTube

By ludzie, zespoły i firmy, szli swoją drogą świadomie i efektywnie. Bo każdy może. Tylko nie każdy o tym wie.

W moich marzeniach pracownicy, kadra menedżerska i właściciele firm:

  • idą SWOJĄ drogą i idą nią świadomie: świadomie kształtują siebie zawodowo, uwzględniając Kontekst, Cele, Rolę, Wizerunek i Balans
  • świadomie zarządzają sobą, swoimi działaniami, otoczeniem, systemami, relacjami: z jednej strony kierując się uważnością, a z drugiej rezultatami
  • dzięki temu tworzą środowisko, w którym inni chcą być i które inni chcą wzmacniać swoimi działaniami... świadomie :) 

W lutym 2021 w liczbach:

23 200

godzin szkoleń, sesji AC i warsztatów

450

godzin facylitacji Clean (grupowo, "1 na 1")

72

projekty rozwojowe

24

lata doświadczenia (trener, doradca)

moja misja

Po co?

  • BY IŚĆ ŚWIADOMIE

  • Moim marzeniem jest, by ludzie, zespoły i firmy świadomie kształtowali swoją drogę oraz działania wewnątrz organizacji i z jej otoczeniem. Bo zmiana będzie trwała i przyniesie zakładane efekty wtedy, gdy będzie spójna z Wami i gdy będzie służyła zarówno Wam, jak i środowisku.

moje podejście

Jak?

  • Z UWAŻNOŚCIĄ I SKUPIENIEM

  • Łączę konkretne narzędzia biznesowe oraz orientację na wyniki z uważnością na Wasze potrzeby i doświadczenia. Czasem doradzam a czasem odradzam. Dobieram sposoby pracy do potrzeb i celów: doradztwo, szkolenia, warsztaty, praca "1 na 1".

mój sposób

Co?

  • SYSTEMOWE PODEJŚCIE

  • Zmiana nie odbywa się w próżni. Rozwiązania systemowe potrzebują nowych kompetencji, a nowe kompetencje - wsparcia w systemie. Efektywny rozwój potrzebuje diagnozy przed, odpowiednich warunków w trakcie i wsparcia we wdrożeniu po.

Co jest dla mnie ważne w naszej współpracy?

WIEDZA

Misja: DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ

Przekazuję praktyczną wiedzę. To pomaga bardziej świadomie podchodzić do sytuacji, które nas spotykają a w konsekwencji podejmować bardziej efektywne i trafne decyzje.

PATRNERSTWO

Misja: DZIAŁAĆ WSPÓLNIE

Stosuję oparte na wzajemnym szacunku i poczuciu bezpieczeństwa zasady. To daje szansę na kreatywne a jednocześnie pragmatyczne połączenie naszych doświadczeń i wiedzy.

INSPIRACJA

Misja: ZMIENIAĆ PERSPEKTYWĘ

Tworzę przestrzeń do rozwoju, doskonalenia i przekraczania granic na tyle, na ile jesteście gotowi je przekroczyć tu i teraz. Zachęcam do praktykowania i myślenia w kategoriach efektów.

Promuję działania świadome, czyli jakie?

Kontekst

Wybierając drogę kierujemy się tym, w jakich warunkach działamy: jaka jest kultura firmy, kultura zarządzania, historia, doświadczenia. Jakie są relacje i powiązania w strukturze, w której działamy (grupa, zespół, firma, ...).

Rzetelnie rozpoznajemy Wasze uwarunkowania i specyfikę zanim wybierzemy i zastosujemy działania rozwojowe lub nowe rozwiązania. 

Cele

Jednoznacznie definiujemy rezultat, który chcemy osiągnąć podejmując działania oraz ich efekty biznesowe (po co to robimy). Dzięki temu wiemy, jakie działania realizujemy, a jakich nie. Wiemy też, po czym ocenimy skuteczność.

Jasno określamy, co możemy (a czego nie) osiągnąć, dzięki naszym działaniom oraz co wchodzi (a co nie) w ich zakres.

Rola

Doprecyzowujemy, jakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy wobec roli zawodowej, którą wzacniamy, wdrażanego narzędzia, wypracowywanego rozwiązania lub planowanych działań rozwojowych. By efekty odpowiadały na potrzeby i były użyteczne.

Zanim zaczniemy działania dbamy o jednoznaczne określenie mojej i Twojej odpowiedzialności w procesach, które realizujemy.

Wizerunek

Na cele i oczekiwania wobec roli (narzędzi, rozwiązań) nakładamy naszą indywidualność - to, jak chcemy być postrzegani, na jakich osobistych wartościach, talentach, potencjałach chcemy budować. Bo działania, jakie podejmujemy będą trwałe, gdy będą także spójne z nami. 

Dajemy sobie przestrzeń na autentyczność w relacjach oraz uważność na Twoją i moją wyjątkowość. 

Balans

Podejmując działania dbamy, by nie zaburzyły one stabilności bieżącego funkcjonowania zarówno ludzi, jak i systemów (firmy). Robimy tyle ile ma sens, uwzględniając lub dopasowując zasoby, które mamy i czas, którym dysponujemy, by osiągnąć rezultat, którego oczekujemy.

Dbamy o odpowiednie natężenie działań w czasie (ilość na raz), uwzględniające aktualne wyzwania firmy.