blog2
Wizja firmy - jak znaleźć wspólną drogę?
Parent Category: Blog
Hits: 2634

W trakcie badania zaangażowania Właściciele Firmy dowiedzieli się, że ich pracownicy oczekują jasnego określenia kierunku działania oraz ich roli. Wyzwaniem było uspójnienie wizji Firmy przez dwójkę Właścicieli. Od kilku lat w konkurowały ze sobą: doświadczenie w biznesie korporacyjnym oraz biznes rodzinny.

Z jednej strony pojawiały się rezultaty i wskaźniki, zaś z drugiej opiekuńczość i budowanie relacji. Pracownicy nie mieli spójności i stąd ich mniejsze zaangażowanie.

CEL

Identyfikacja wizji Firmy i kluczowych założeń jej działania, które integrują specyfikę firmy rodzinnej oraz twardego biznesu.

ROZWIĄZANIE

Właściciele – po wstępnym indywidualnym określeniu własnej wizji Firmy – wybrali kartę, która ją reprezentowała. Poprowdzeni pytaniami Clean doprecyzowali swoje przemyślenia i podzielili się nimi ze sobą. Pytania pogłębiające pomogły im określić, jakie wartości powinny leżeć u podstaw funkcjonowania Firmy. 

EFEKTY

Okazało się, że między Właścicielami nie ma różnic – jest synergia. Oboje myśleli o Firmie oraz jej roli w życiu swoim i pracowników bardzo podobnie, choć używali innych słów i inaczej to okazywali.

Sięgnięcie głębiej pozwoliło potwierdzić też, że mają wspólne kluczowe wartości, na których opierają funkcjonowanie swojego biznesu. Metaforyczne spojrzenie pomogło im sprecyzować swoje myśli i porozmawiać jasno i klarownie o tym, o czym do tej pory tak naprawdę nie rozmawiali.

Dzięki Metodzie Clean opracowali swoją przyszłą wspólną drogę.

© 2017 Magdalena Robak

Jeśli masz podobne wyzwanie - skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić - podziel się. 

Więcej informacji o zastosowaniu metod Clean Coaching w pracy rozwojowej znajdziesz na stronie Clean Dynamics.

INNE ARTYKUŁY Z kategorii

 

Podobne artykuły: