+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

jakość obsługi Klienta

Współpraca z otoczeniem: By Twoi ludzie świadomie budowali pożądany wizerunek firmy w relacji z Klientami.

Pracujemy nad konkretnymi umiejętnościami związanymi z postępowaniem w sytuacjach standardowych i trudnych. Pracownicy poznają standardy profesjonalnego kontaktu z Klientami w kontakcie osobistym, telefonicznym i pisemnym. 

W ramach działań doradczych możemy zbudować i wdrożyć standardy w oparciu o kryteria jakości usług ukierunkowane na kluczowe grupy Klientów.

Możemy pracować grupowo oraz indywidualnie.

Odwiedź także:


TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA WARSZTATOWE
 1. ROLA ZAWODOWA: Rola pracownika kontaktu z Klientem / działu obsługi Klienta. Cele, oczekiwania i wizerunek 
 2. JAKOŚĆ USŁUG: Kryteria jakości usług i ich realizowanie w codziennym kontakcie z Klientem
 3. SYTUACJE STANDARDOWE: Kontakt z Klientami w sytuacjach standardowych: właściwa obsługa i komunikacja. Profesjonalny kontakt pisemny, telefoniczny i osobisty
 4. SYTUACJE TRUDNE: Kontakt z Klientami w sytuacjach trudnych i konfliktowych – zapobieganie i reagowanie. Przyjmowanie i przekazywanie informacji trudnych, w tym krytyki, reklamacji. Komunikacja asertywna
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W KONTAKCIE Z KLIENTEM
 1. Najpierw staraj się zrozumieć… Komunikacja nastawiona na budowanie pozytywnego klimatu współpracy
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna w kontakcie z Klientami
 3. Techniki negocjacji w kontakcie z Klientami: Podejście rzeczowe
 4. Sprzedaż doradcza

INNE DZIAŁANIA

 • Diagnoza odporności psychicznej MTQPlus + sesja coachingowa dla pracowników kontaktu z Klientem
 • Assessment / Development Center dla zespołów obsługi Klienta + sesja coachingowa
 • Ocena 360 stopni kompetencji kontaktu z Klientami
 • Obserwacja „on the job”: Analiza jakości usług wg modelu Servqual + sesja coachingowa
 • Świadomość własnej roli w kontakcie z Klientem
 • Misja zawodowa pracownika kontaktu z Klientem
 • Wypracowanie standardów jakości obsługi Klientów (z wykorzystaniem Servqual i ISO 9004-2)
 • Poszukiwanie rozwiązań na bieżące wyzwania w kontakcie z Klientami
 • Wypracowanie sposobów doskonalenia jakości kontaktu z Klientem
DORADZTWO INDYWIDUALNE
 • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji związanych z kontaktem z Klientem 
WSPARCIE WDROŻENIOWE
 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji obsługi Klienta rozwijanych podczas szkoleń

jakość obsługi Klienta – przykładowe produkty

jakość obsługi Klientów
wypracowanie standardów obsługi Klientów

Celem warsztatów jest wypracowanie standardów jakości obsługi Klienta spójnych z misja i wartościami Twojej Firmy.

sesje Assessment / development center

Metodologia assessment center (ośrodków oceny) może być wykorzystana na etapie selekcji (SC), oceny (AC), identyfikacji potrzeb rozwojowych (DC). Może być elementem awansów wewnętrznych i ścieżek karier. Jest to narzędzie oceny sytuacyjnej – obserwacji sposobu działania Uczestników w sytuacjach opracowanych i zarządzanych przez asesorów.

Obserwacja uczestnicząca

Jedną ze stosowanych przeze mnie metod diagnozy – szczególnie w obszarze kompetencji – jest obserwacja pracowników „on the job” – np. w kontakcie z Klientami. Jest to obserwacja w trakcie wykonywania pracy lub asynchroniczna – nagrań.

jakość kontaktu z Klientami – szkolenie

Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości wpływu działań pracownika na budowanie opinii o jakości usług/obsługi oraz przećwiczenie konkretnych narzędzi komunikacyjnych w kontakcie z Klientem w sytuacjach standardowych oraz trudnych.

MTQ Plus logo
odporność psychiczna MTQ Plus

Diagnoza odporności psychicznej MTQ Plus (test psychometryczny) pomaga podnieść efektywność kontaktu z Klientami dzięki wzmocnieniu cech i kompetencji, które wspierają wydajność w sytuacjach presji, wyzwań, zmian.