Szkolenia warsztatowe

in formy
szkolenia1

Podczas szkoleń warsztatowych doskonalisz konkretne kompetencje lub trenujesz określone sposoby bądź metody działania. Praktycznie i pragmatycznie.

Stosuję metody aktywne: symulacje, odgrywanie ról, prace grupowe, dyskusje moderowane, podejście projektowe, ćwiczenia indywidualne, autoanalizy, pracę z metaforą i przestrzenią. Kluczowe jest dla mnie stworzenie przestrzeni, w której Uczestnicy czują się bezpiecznie i swobodnie, bo tylko wtedy są gotowi do odkrywania siebie i dokonywania zmiany.

Poniżej znajdziesz kluczowe obszary i przykładowe tematy, w których się specjalizuję. Duża część z nich może być realizowana, jako samodzielne szkolenia lub jako cykle szkoleniowe.

Szczegółowe tematy szkoleń znajdziesz w TEMATYKA i wybierając interesujący Cię obszar tematyczny.

PROGRAMY SZKOLEŃ OTWARTYCH

Kierowanie zespołem: Zakresy tematyczne

Kompetentny lider

PO CO?

By uporządkować zadania wynikające z funkcji kierowniczej oraz przećwiczyć umiejętności powiązane z orientacją na zadanie, na zespół i koncentracją na pojedynczych pracownikach.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów

CO?

 1. Pięć kluczowych zadań kierowniczych: Planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie i zarządzanie informacją
 2. Trójkąt sukcesu zespołu
 3. Efektywne realizowanie funkcji szefa w procesie kierowania: Wytyczne i pomocne narzędzia
 4. Delegowanie zadań i wydawanie poleceń
 5. Podejście PULL: Wzmacnianie samodzielności pracowników
 6. Monitorowanie i kontrola pracy: Bieżący feedback oraz podsumowywanie zadań i celów
 7. Rozmowy motywujące, korygujące i dyscyplinujące

Narzędzia pracy lidera projektu

PO CO?

By poznać proste narzędzia wspierające zarządzanie projektami lub uporządkować i uspójnić wiedzę w tym zakresie.

DLA KOGO?

Dla kierowników / liderów projektów, szczególnie osób nowych w tej roli.

CO?

 1. Tworzenie karty projektu / mandatu projektu
 2. Dobór i budowanie zespołu projektowego (w tym wymagania, tworzenie i wygłaszanie kick-off do różnych grup interesariuszy, budowanie expose - wspólnych zasad współpracy)
 3. Organizacja pracy zespołu (macierz RAM, WBS, prosty kanban)
 4. Delegowanie zadań w projekcie
 5. Monitorowanie i przegląd postępów. Zamykanie projektów i lesson learned 
 6. Sytuacje trudne w zarządzaniu projektem
 7. Reprezentowanie projektu i zespołu projektowego w kontaktach z interesariuszami

By chcieli chcieć - budowanie zaangażowania

PO CO?

By poznać i przećwiczyć narzędzia oraz sposoby działania, które odblokują zaangażowanie ludzi.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów.

CO?

 1. Poziomy przywództwa i ich konsekwencje dla zaangażowania zespołu.
 2. Podstawa zaangażowania: Poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady gry. Co mówi neuronauka?
 3. Jak delegować zadania i jednocześnie sprawić, by pracownik miał rzeczywisty wpływ? Poznanie założeń rozmowy empowerment i Motywacji 3.0
 4. Różne przyczyny braku zaangażowania: Wypalenie, przepalenie, przerdzewienie, problemy prywatne. Wypracowanie strategii działania
 5. Techniki komunikacji coachingowej w rozmowach menedżerskich (feedback, sytuacje trudne, obniżona motywacja)
 6. Zasady moderowania spotkań zespołowych wspomagających partycypację i zaangażowanie pracowników. Rola i zadania lidera

Lider w procesach ZZL

PO CO?

By przećwiczyć praktyczne aspekty realizowania procesów zarządzania zasobami ludzkimi w pracy z zespołem.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów

CO?

 1. ZATRUDNIANIE. Wzmacnianie skuteczności rozmów rekrutacyjnych: Przygotowanie, tworzenie prostych narzędzi symulacyjnych, wywiad behawioralny oparty o model STAR i Clean Language, ocena i dokonywanie wyboru kandydata
 2. ADAPTACJA. Planowanie i realizowanie procesu adaptacji pracownika po zatrudnieniu lub przeniesieniu na inne stanowisko: Planowanie procesu, rola lidera na kolejnych etapach, ocena i działania po zakończeniu procesu
 3. OCENA. Prowadzenie rozmów oceniających: Przygotowanie, proces rozmowy od "dzień dobry" po "do widzenia", odpowiedzialność lidera po zakończeniu rozmowy
 4. ROZWÓJ. Wspieranie rozwoju pracownika "on the job": Lider w roli trenera, mentora i coacha 

Efektywna współpraca: Zakresy tematyczne

Moja rola zawodowa

PO CO?

By doprecyzować oczekiwania związane z pełnioną rolą zawodową oraz przećwiczyć umiejętności, które pomagają ją efektywnie realizować.

DLA KOGO?

Dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kluczowych dla firmy (w tym liderów).

CO?

 1. Moja rola zawodowa: Cele, oczekiwania, wizerunek
 2. Zarządzanie współpracą: Identyfikacja blokad, uruchamianie zaangażowania
 3. Organizacja pracy własnej  
 4. Moja misja zawodowa

Komunikacja budująca współpracę

PO CO?

By poznać i przećwiczyć konkretne techniki komunikacyjne wspierające skuteczną komunikację w sytuacjach standardowych i trudnych (w tym komunikacja asertywna).

DLA KOGO?

Dla każdego :)

CO?

 1. Uwarunkowania skutecznej komunikacji: Od celu do narzędzi
 2. Skuteczna komunikacja: Postawa, techniki
 3. Dopasowanie komunikacyjne do rozmówców: Siła podążania
 4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 5. Postawa i komunikacja asertywna

Obsługa Klientów: Zakresy tematyczne

Jakość obsługi Klientów

PO CO?

By uspójnić jakość kontaktu z Klientem oraz pogłębić świadomość wpływu pracowników na budowanie wizerunku firmy.

DLA KOGO?

Dla firmy, dla zespołów obsługi Klientów i wszystkich osób kontaktujących się z Klientami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

CO?

 1. Cele, oczekiwania i wizerunek pracowników kontaktu z Klientem
 2. Kryteria jakości usług i ich realizowanie w codzienej pracy
 3. Kontakt z Klientami w sytuacjach standardowych
 4. Profesjonalny kontakt pisemny, telefoniczny i osobisty
 5. Kontakt z Klientami w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Sprzedaż doradcza i negocjacje

PO CO?

By wzmocnić budowanie długofalowych relacji z Klientami w procesie sprzedaży.

DLA KOGO?

Dla pracowników działów sprzedaży osobistej.

CO?

 1. Clienting: Konsultant, Doradca czy Partner? Różne role w procesie sprzedaży
 2. Proces zakupu a proces sprzedaży. PUSH versus PULL
 3. Benchmarking, jako podstawa przygotowania się do kontaktu z Klientami
 4. Negocjacje oparte o interesy: Analiza obszarów rozmowy i wspólne uzgadnianie obszarów możliwości
 5. Tworzenie i prowadzenie użytecznych dla Klienta prezentacji: Różne cele - różne formy

Narzędzia facylitacji dla trenerów (1 +1 dzień)

ZAMIAST WSTĘPU

Metafora: słowo, obraz, gest, przestrzeń. Nasz umysł porządkuje rzeczywistość za pomocą metafor. A to, jakich metafor używamy wpływa na to, w jaki sposób działamy. Chcesz przykładu? Dokończ więc zdanie: „Idealny zespół jest jak...”. Jakie słowo pojawiło się w Twoich myślach? Drużyna piłkarska? Rodzina? Para w tańcu? Jakkolwiek skończyłeś/aś to zdanie – wpływa to na sposób, w jaki będziesz współpracować z zespołem i wskazuje Twoje własne „coś”, przez pryzmat czego będziesz działać.

Metafory mogą być naszą siłą, ponieważ porządkują świat i ukierunkowują działania. Mogą być też naszą słabością, ponieważ czasem ograniczają nasz sposób myślenia, przesłaniając inne sposoby patrzenia na sytuację. Przekształcenie metafory może otworzyć przed nami drogi, których wcześniej nie dostrzegaliśmy.

Grupowe/zespołowe techniki Clean pomagają zmienić perspektywę, dzięki spojrzeniu na sytuację przez soczewki metafor innych osób. Dodatkowo w tym procesie uczymy się uważności w komunikacji ze sobą i z innymi, dawania komfortowej i intymnej przestrzeni na wsłuchanie się w siebie. By wypracować bardzo pragmatyczne rozwiązania.

Podejście Clean oparte jest na DIALOGU Z METAFORĄ za pomocą PYTAŃ CLEAN (Clean Language) i w zgodzie z postawą prowadzącego (zwanego facylitatorem), która tworzy Uczestnikom bezpieczną, nieinwazyjną i PEŁNĄ UWAŻNOŚCI PRZESTRZEŃ do zmiany i rozwoju.

PO CO?

Celem kluczowym spotkania jest dodanie do Twojej trenerskiej „skrzynki narzędziowej” technik pracy z grupą, które TWORZĄ PRZESTRZEŃ DO GŁĘBSZEJ, SAMODZIELNEJ REFLEKSJI UCZESTNIKÓW. W trakcie warsztatu poznasz pochodzące z podejścia Clean cztery konkretne protokoły pracy na sali szkoleniowej i w działaniach konsultacyjnych. Przedyskutujemy także, jak możesz je zastosować w swojej pracy i dostosować do celów, jakie chcesz osiągnąć.

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla trenerów, którzy prowadzą warsztaty procesowo, jak i dla osób, które lubią schematy i jednoznaczność drogi oraz efektów. Narzędzia te są przydatne podczas szkoleń, grupowych spotkań doradczych a także coachingu zespołowego i grupowego.

CO?

Podczas warsztatu poznasz cztery konkretne techniki, które możesz wykorzystać na sali szkoleniowej do facylitowania pracy grupy:

 1. Metaforyczna Rundka Wstępna da inną metodę wprowadzenia Uczestników w temat szkolenia oraz wsparcia w poznaniu kluczowych oczekiwań i potrzeb Uczestników – związanych zarówno z treścią szkolenia, jak i z jego formą.
 2. Trzy Wędrujące Pytania pomogą zastąpić lub wzbogacić klasyczną burzę mózgów oraz bądź dyskusję a także zachęcą do wymiany myśli osoby, które niechętnie wypowiadają się na forum grupy.
 3. Praca w Kole z Podsumowaniem uruchomi wiedzę grupową przy wypracowywaniu rozumienia lub definiowaniu pojęć czy modeli.
 4. Ukierunkowana Praca z Przestrzenią pomoże Uczestnikom zintegrować zdobytą wiedzę i umiejętności bądź pogłębić warunki niezbędne do nowego sposobu działania.

JAK?

Każde ćwiczenie poznasz w następujący sposób:

 • najpierw go doświadczysz,
 • potem omówimy, co się wydarzyło, czemu to służyło oraz poznasz zastosowany protokół,
 • na koniec wspólnie przedyskutujemy gdzie i w jakich celach można je zastosować oraz jakie są możliwe modyfikacje.

Drugi dzień (opcjonalny, realizowany w odstępie 1-2 tygodni) przeznaczony jest na przećwiczenie prowadzenia wybranego narzędzia i ewaluację partycypacyjną.

A poniżej link do filmu - mini-podsumowanie warsztatów z 19.05.2018:

facylitacja 1str

NADCHODZĄCE TERMINY I ZAPISY

INNE SZKOLENIA Z PODEJŚCIA CLEAN