Szkolenia warsztatowe

szkolenia1

Podczas szkoleń warsztatowych doskonalisz konkretne kompetencje lub trenujesz określone sposoby bądź metody działania. Praktycznie i pragmatycznie.

Stosuję metody aktywne: symulacje, odgrywanie ról, prace grupowe, dyskusje moderowane, podejście projektowe, ćwiczenia indywidualne, autoanalizy, pracę z metaforą i przestrzenią. Kluczowe jest dla mnie stworzenie przestrzeni, w której Uczestnicy czują się bezpiecznie i swobodnie, bo tylko wtedy są gotowi do odkrywania siebie i dokonywania zmiany.

Poniżej znajdziesz kluczowe obszary i przykładowe tematy, w których się specjalizuję. Duża część z nich może być realizowana, jako samodzielne szkolenia lub jako cykle szkoleniowe.

Szczegółowe tematy szkoleń znajdziesz w TEMATYKA i wybierając interesujący Cię obszar tematyczny.

PROGRAMY SZKOLEŃ OTWARTYCH

Kompetencje menedżerskie: Zakresy tematyczne

Kompetentny lider

PO CO?

By uporządkować zadania wynikające z funkcji kierowniczej oraz przećwiczyć umiejętności powiązane z orientacją na zadanie, na zespół i koncentracją na pojedynczych pracownikach.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów

CO?

 1. Pięć kluczowych zadań kierowniczych: Planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie i zarządzanie informacją
 2. Trójkąt sukcesu zespołu
 3. Efektywne realizowanie funkcji szefa w procesie kierowania: Wytyczne i pomocne narzędzia
 4. Delegowanie zadań i wydawanie poleceń
 5. Podejście PULL: Wzmacnianie samodzielności pracowników
 6. Monitorowanie i kontrola pracy: Bieżący feedback oraz podsumowywanie zadań i celów
 7. Rozmowy motywujące, korygujące i dyscyplinujące

Narzędzia pracy lidera projektu

PO CO?

By poznać proste narzędzia wspierające zarządzanie projektami lub uporządkować i uspójnić wiedzę w tym zakresie.

DLA KOGO?

Dla kierowników / liderów projektów, szczególnie osób nowych w tej roli.

CO?

 1. Tworzenie karty projektu / mandatu projektu
 2. Dobór i budowanie zespołu projektowego (w tym wymagania, tworzenie i wygłaszanie kick-off do różnych grup interesariuszy, budowanie expose - wspólnych zasad współpracy)
 3. Organizacja pracy zespołu (macierz RAM, WBS, prosty kanban)
 4. Delegowanie zadań w projekcie
 5. Monitorowanie i przegląd postępów. Zamykanie projektów i lesson learned 
 6. Sytuacje trudne w zarządzaniu projektem
 7. Reprezentowanie projektu i zespołu projektowego w kontaktach z interesariuszami

By chcieli chcieć - budowanie zaangażowania

PO CO?

By poznać i przećwiczyć narzędzia oraz sposoby działania, które odblokują zaangażowanie ludzi.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów.

CO?

 1. Poziomy przywództwa i ich konsekwencje dla zaangażowania zespołu.
 2. Podstawa zaangażowania: Poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady gry. Co mówi neuronauka?
 3. Jak delegować zadania i jednocześnie sprawić, by pracownik miał rzeczywisty wpływ? Poznanie założeń rozmowy empowerment i Motywacji 3.0
 4. Różne przyczyny braku zaangażowania: Wypalenie, przepalenie, przerdzewienie, problemy prywatne. Wypracowanie strategii działania
 5. Techniki komunikacji coachingowej w rozmowach menedżerskich (feedback, sytuacje trudne, obniżona motywacja)
 6. Zasady moderowania spotkań zespołowych wspomagających partycypację i zaangażowanie pracowników. Rola i zadania lidera

Lider w procesach ZZL

PO CO?

By przećwiczyć praktyczne aspekty realizowania procesów zarządzania zasobami ludzkimi w pracy z zespołem.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów

CO?

 1. ZATRUDNIANIE. Wzmacnianie skuteczności rozmów rekrutacyjnych: Przygotowanie, tworzenie prostych narzędzi symulacyjnych, wywiad behawioralny oparty o model STAR i Clean Language, ocena i dokonywanie wyboru kandydata
 2. ADAPTACJA. Planowanie i realizowanie procesu adaptacji pracownika po zatrudnieniu lub przeniesieniu na inne stanowisko: Planowanie procesu, rola lidera na kolejnych etapach, ocena i działania po zakończeniu procesu
 3. OCENA. Prowadzenie rozmów oceniających: Przygotowanie, proces rozmowy od "dzień dobry" po "do widzenia", odpowiedzialność lidera po zakończeniu rozmowy
 4. ROZWÓJ. Wspieranie rozwoju pracownika "on the job": Lider w roli trenera, mentora i coacha 

Efektywna współpraca: Zakresy tematyczne

Moja rola zawodowa

PO CO?

By doprecyzować oczekiwania związane z pełnioną rolą zawodową oraz przećwiczyć umiejętności, które pomagają ją efektywnie realizować.

DLA KOGO?

Dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kluczowych dla firmy (w tym liderów).

CO?

 1. Moja rola zawodowa: Cele, oczekiwania, wizerunek
 2. Zarządzanie współpracą: Identyfikacja blokad, uruchamianie zaangażowania
 3. Organizacja pracy własnej  
 4. Moja misja zawodowa

Komunikacja budująca współpracę

PO CO?

By poznać i przećwiczyć konkretne techniki komunikacyjne wspierające skuteczną komunikację w sytuacjach standardowych i trudnych (w tym komunikacja asertywna).

DLA KOGO?

Dla każdego :)

CO?

 1. Uwarunkowania skutecznej komunikacji: Od celu do narzędzi
 2. Skuteczna komunikacja: Postawa, techniki
 3. Dopasowanie komunikacyjne do rozmówców: Siła podążania
 4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 5. Postawa i komunikacja asertywna

Obsługa Klientów: Zakresy tematyczne

Jakość obsługi Klientów

PO CO?

By uspójnić jakość kontaktu z Klientem oraz pogłębić świadomość wpływu pracowników na budowanie wizerunku firmy.

DLA KOGO?

Dla firmy, dla zespołów obsługi Klientów i wszystkich osób kontaktujących się z Klientami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

CO?

 1. Cele, oczekiwania i wizerunek pracowników kontaktu z Klientem
 2. Kryteria jakości usług i ich realizowanie w codzienej pracy
 3. Kontakt z Klientami w sytuacjach standardowych
 4. Profesjonalny kontakt pisemny, telefoniczny i osobisty
 5. Kontakt z Klientami w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Sprzedaż doradcza i negocjacje

PO CO?

By wzmocnić budowanie długofalowych relacji z Klientami w procesie sprzedaży.

DLA KOGO?

Dla pracowników działów sprzedaży osobistej.

CO?

 1. Clienting: Konsultant, Doradca czy Partner? Różne role w procesie sprzedaży
 2. Proces zakupu a proces sprzedaży. PUSH versus PULL
 3. Benchmarking, jako podstawa przygotowania się do kontaktu z Klientami
 4. Negocjacje oparte o interesy: Analiza obszarów rozmowy i wspólne uzgadnianie obszarów możliwości
 5. Tworzenie i prowadzenie użytecznych dla Klienta prezentacji: Różne cele - różne formy