Lessons Learned wg IPMA PEB

IPMA Project Excellence Baseline zawiera wytyczne dla doskonałego zarządzania projektami, które należą do trzech kluczowych obszarów: Ludzie, Procesy i Rezultaty. Standard wskazuje, w jaki sposób zarządzać projektami, by zwiększyć prawdopodobieństwo lub zagwarantować sukces w każdym z tych obszarów. Może być przewodnikiem zarówno dla kierowników projektów, zespołów projektowych, jak i PMO. W podejściu tradycyjnym i zwinnym. W projektach mini, średnich i dużych, w każdej branży.

Ponieważ model koncentruje się na dopasowaniu sposobu zarządzania projektem do celów i uwarunkowań jego realizacji - może być stosowany niezależnie od przyjętej w Twojej firmie metodologii.

Diagnozę w wykorzystaniem IPMA PEB można wykonać na etapie:

 1. Planowania projektu - by zweryfikować, czy uzględnione zostały wszystkie aspekty
 2. Przeglądu - by w trakcie realizacji potwierdzić, czy idziecie drogą doskonałości projektowej
 3. Końcowej refleksji - by zweryfikować, na ile planowane działania przyniosły zakładane rezultaty
 4. Zamknięcia projektu - by wypracować lessons learned dla przyszłych realizacji 

PO CO CI LESSONS LEARNED WG IPMA PEB?

Jeśli chcesz:

 • wesprzeć swoich PMów w rozwoju kompetencji zarządzania projektami,
 • wiedzieć, gdzie - w sposobie zarządzania projektem - szukać obszarów zwiększenia efektywności realizacji oraz poprawienia wydajności swoich projektów,
 • pozyskać rekomendacje od kluczowych interesariuszy lub ekspertów bądź wypracować je wspólnie,
 • przed rozpoczęciem projektu upewnić się, że uwzględniłeś/aś kluczowe aspekty wpływające na jego sukces, zaś podczas realizacji - upewnić, się, że nadal jesteście na właściwej drodze w zarządzaniu projektem

proces "Lessons Learned wg IPMA PEB" Cię w tym wesprze.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROCESU

Pobierz opis:

LESSONS LEARNED WG IPMA PEB

Chcesz sprawdzić, czy to ma sens? Skorzystaj z "PM HEALTH-CHECK©"

PM Health-Check© to bazowa wersja procesu "Lessons Learned wg IPMA PEB". Podczas prowadzonego przeze mnie procesu samooceny przyjerzysz się temu, jak zarządzasz projektami. Dodatkowo masz okazję do poznania modelu i sprawdzenia, czy chcesz pogłębić analizę i włączyć w nią innych interesariuszy.

Poniżej znajdziesz informacje, co obejmuje PM HEALTH CHECK©.

Chcę ZAMÓWIĆ "PM HEALTH-check©"

 

PM HEALTH-CHECK

Forma

 • Wywiad przeprowadzany zdalnie: ok. 1,5 - 2 godziny
 • Sesja coachingowo-doradcza: ok. 1 godziny

Rozmowy przeprowadzamy zdalnie, przez telefon, Skype, Microsoft Teams lub inną platformę, która będzie dla nas dostępna i wygodna.

Zakres

 1. 12 pytań KISS PM
 2. 9 kryteriów ogólnych IPMA PEB
 3. Raport zawierający:
 • Radar PM Helth-Check©
 • wykres KISS PM©
 • zidentyfikowane przez Ciebie silne strony i obszary do rozwoju oraz priorytety (do utrzymania i do wzmocnienia)

Proces

 1. Podejmujesz decyzję: Chcesz sam "PM Helth-Check©" czy także dodatkową sesję coachingowo-doradczą
 2. Przeprowadzamy wywiad
 3. Otrzymujesz mailem Raport "PM Helth-Check©"
 4. Jeśli zdecydowałeś/aś się na dodatkową sesję - przeprowadzamy ją po opracowaniu Raportu (ok. 1h)

Co obejmuje projekt Lessons Learned wg IPMA PEB?

Zakres analizy

 • Model PEB IPMA pomaga przeanalizować SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONKRETNYM PROJEKTEM oraz wypracować działania doskonalące w trzech głównych kategoriach: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty projektu. W zależności od wybranej strategii i zakresu działań koncentrujemy się na 3 obszarach, 9 kryteriach podstawowych lub 20 szczegółowych.
 • W trakcie procesu diagnozy analizujemy Wasze działania odnosząc je do CYKLU PDCA (plan - do - check - act).
 • Analizując konkretne działania identyfikujemy także poziom zadbania o 6 wymiarów angażowania i włączenia interesariuszy (EMPOWERMENT - obszar autorski). 

Kolejne kroki w projekcie

 1. Decyzja dotycząca celu i zakładanych rezultatów
 2. Wybór i dostosowanie Pakietu Lessons Learned
 3. Realizacja działań wg przyjętego Pakietu
 4. Opracowanie Raportu 
 5. Omówienie wyników i wypracowanie następnego kroku

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROCESU

Co potrzebujesz przemyśleć przez Leassons Learned wg IPMA PEB?

LL IPMA sciezka decyzyjna

Wniosków na jakim poziomie potrzebujesz w Lessons Learned wg IPMA PEB?*

* Poziom głębokości wniosków zależy od wybranego pakietu działań (jest ich po 3 w ramach każdej strategii: wywiadu oraz warsztatu). Chętnie Ci o nich opowiem - zapraszam do kontaktu.

Wskaźniki

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • KLUCZOWE SILNE STRONY ORAZ OBSZARY DOSKONALENIA NA POZIOMIE WSKAŹNIKÓW DOSKONAŁOŚCI

Działania

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA

Rekomendacje

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA
 • REKOMENDACJE OD INTERESARIUSZY ORAZ EKSPERTÓW

Którą strategię chcesz zastosować w Lessons Learned wg IPMA PEB?

Wywiady

 • Wywiady zdalne (telefon, skype) lub spotkania osobiste (u Klienta)
 • Z Kierownikiem Projektu lub także z kluczowymi interesariuszami (Zespół projektowy, Klient, Sponsor, kluczowi Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni)
 • KLUCZOWY CEL: rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju, wypracowanie wskazówek rozwojowych

Warsztaty

 • Warsztaty facylitowane (1 - 2 dni)
 • Z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi (Kierownik Projektu, Zespół projektowy, Sponsor) lub dodatkowo z zewnętrznymi (Klient, Dostawcy)
 • KLUCZOWY CEL: WSPÓLNE rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju oraz wypracowanie rekomendacji
 • Dodatkowo: uzyskanie przez KP kompetencji prowadzenia warsztatów diagnozy doskonałości projektowej wg IPMA PEB 

Kto Cię poprowadzi przez Lessons Learned wg IPMA PEB?

Magdalena Robak
Magdalena Robak

Magdalena Robak

Od ponad 20 lat wzmacnia kompetencje kierowników, w tym kierowników projektów. Ponad 10 lat prowadziłam na Uniwersytecie SWPS Warszawa moduł "Organizacja pracy zespołów - podejście projektowe" oraz "Ja w projekcie: Rola lidera". Twórczyni Modelu TEAM© - warsztatów budowania wspólnych wartości w zespołach.

Certyfikowany asesor PEB IPMA i od 2015 roku aktywny asesor Polish Project Excellence Award.

Twórczyni procesu "Lessons Learned wg IPMA PEB", w którym prowadzi wywiady i facylituje warsztaty.

WIĘCEJ

Mariusz Kapusta
Mariusz Kapusta

Mariusz Kapusta

Ponad 17 lat w zarządzaniu projektami. Nastawiony na efekty Coach & Trener. Twórca metody 12 pytań KISS PM©, która w bardzo prosty sposób uczy zarządzania projektami. Autor książki „Zarządzanie Projektami Krok po Kroku”.

Posiadam certyfikaty: Project Management Professional, Agile Certified Professional oraz Professional Scrum Master.

W procesie "Lessons Learned wg IPMA PEB" jest ekspertem ds metodyki zarządzania projektami.

WIĘCEJ