Lessons Learned wg IPMA PEB

IPMA Project Excellence Baseline zawiera wytyczne dla doskonałego zarządzania projektami, które należą do trzech kluczowych obszarów modelu IPMA PEM: Ludzie, Procesy i Rezultaty (więcej o wymiarach: https://ipma.pl/ppe-award/ipma-project-excellence-model). Standard wskazuje, w jaki sposób zarządzać projektami, by zwiększyć prawdopodobieństwo lub zagwarantować sukces w każdym z tych obszarów. Może być przewodnikiem zarówno dla kierowników projektów, zespołów projektowych, jak i PMO. W podejściu tradycyjnym i zwinnym. W projektach mini, średnich i dużych, w każdej branży.

Ponieważ model koncentruje się na dopasowaniu sposobu zarządzania projektem do celów i uwarunkowań jego realizacji - może być stosowany niezależnie od przyjętej w Twojej firmie metodologii.

ll ipma raport

Diagnozę w wykorzystaniem IPMA PEB można wykonać na etapie:

 1. Planowania projektu - by zweryfikować, czy uzględnione zostały wszystkie aspekty
 2. Przeglądu - by w trakcie realizacji potwierdzić, czy idziecie drogą doskonałości projektowej
 3. Końcowej refleksji - by zweryfikować, na ile planowane działania przyniosły zakładane rezultaty
 4. Zamknięcia projektu - by wypracować lessons learned dla przyszłych realizacji 

PO CO CI LESSONS LEARNED WG IPMA PEB?

Jeśli chcesz:

 • wesprzeć swoich PMów w rozwoju kompetencji zarządzania projektami,
 • wiedzieć, gdzie - w sposobie zarządzania projektem - szukać obszarów zwiększenia efektywności realizacji oraz poprawienia wydajności swoich projektów,
 • pozyskać rekomendacje od kluczowych interesariuszy lub ekspertów bądź wypracować je wspólnie,
 • przed rozpoczęciem projektu upewnić się, że uwzględniłeś/aś kluczowe aspekty wpływające na jego sukces, zaś podczas realizacji - upewnić, się, że nadal jesteście na właściwej drodze w zarządzaniu projektem

proces "Lessons Learned wg IPMA PEB" Cię w tym wesprze.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROCESU

Pobierz opis:

LESSONS LEARNED WG IPMA PEB

Chcesz sprawdzić, czy to ma sens? Skorzystaj z "PM HEALTH-CHECK©"

PM Health-Check© to bazowa wersja procesu "Lessons Learned wg IPMA PEB". Podczas prowadzonego przeze mnie procesu samooceny przyjerzysz się temu, jak zarządzasz projektami. Dodatkowo masz okazję do poznania modelu i sprawdzenia, czy chcesz pogłębić analizę i włączyć w nią innych interesariuszy.

Poniżej znajdziesz informacje, co obejmuje PM HEALTH CHECK©.

Chcę ZAMÓWIĆ "PM HEALTH-check©"

PM HEALTH-CHECK

Forma

 • Wywiad przeprowadzany zdalnie: ok. 1,5 - 2 godziny
 • Sesja coachingowo-doradcza: ok. 1 godziny

Rozmowy przeprowadzamy zdalnie, przez telefon, Skype, Microsoft Teams lub inną platformę, która będzie dla nas dostępna i wygodna.

Zakres

 1. 12 pytań KISS PM
 2. 9 kryteriów ogólnych IPMA PEB
 3. Raport zawierający:
 • Radar PM Helth-Check©
 • wykres KISS PM©
 • zidentyfikowane przez Ciebie silne strony i obszary do rozwoju oraz priorytety (do utrzymania i do wzmocnienia)

Proces

 1. Podejmujesz decyzję: Chcesz sam "PM Helth-Check©" czy także dodatkową sesję coachingowo-doradczą
 2. Przeprowadzamy wywiad
 3. Otrzymujesz mailem Raport "PM Helth-Check©"
 4. Jeśli zdecydowałeś/aś się na dodatkową sesję - przeprowadzamy ją po opracowaniu Raportu (ok. 1h)

Co obejmuje projekt Lessons Learned wg IPMA PEB?

Zakres analizy

 • Model PEB IPMA pomaga przeanalizować SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONKRETNYM PROJEKTEM oraz wypracować działania doskonalące w trzech głównych kategoriach: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty projektu. W zależności od wybranej strategii i zakresu działań koncentrujemy się na 3 obszarach, 9 kryteriach podstawowych lub 20 szczegółowych.
 • W trakcie procesu diagnozy analizujemy Wasze działania odnosząc je do CYKLU PDCA (plan - do - check - act).
 • Analizując konkretne działania identyfikujemy także poziom zadbania o 6 wymiarów angażowania i włączenia interesariuszy (EMPOWERMENT - obszar autorski). 

Kolejne kroki w projekcie

 1. Decyzja dotycząca celu i zakładanych rezultatów
 2. Wybór i dostosowanie Pakietu Lessons Learned
 3. Realizacja działań wg przyjętego Pakietu
 4. Opracowanie Raportu 
 5. Omówienie wyników i wypracowanie następnego kroku

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROCESU

Co potrzebujesz przemyśleć przed Leassons Learned wg IPMA PEB?

LL IPMA sciezka decyzyjna

Trzy poziomy wniosków w Lessons Learned wg IPMA PEB*

* Poziom głębokości wniosków zależy od wybranego pakietu działań (jest ich po 3 w ramach każdej strategii: wywiadu oraz warsztatu). Chętnie Ci o nich opowiem - zapraszam do kontaktu.

Wskaźniki

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • KLUCZOWE SILNE STRONY ORAZ OBSZARY DOSKONALENIA NA POZIOMIE WSKAŹNIKÓW DOSKONAŁOŚCI

Działania

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA

Rekomendacje

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA
 • REKOMENDACJE OD INTERESARIUSZY ORAZ EKSPERTÓW

Dwie strategie realizacji Lessons Learned wg IPMA PEB

Wywiady

 • Wywiady zdalne (telefon, skype) lub spotkania osobiste (u Klienta)
 • Z Kierownikiem Projektu lub także z kluczowymi interesariuszami (Zespół projektowy, Klient, Sponsor, kluczowi Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni)
 • KLUCZOWY CEL: rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju, wypracowanie wskazówek rozwojowych

Warsztaty

 • Warsztaty facylitowane (1 - 2 dni)
 • Z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi (Kierownik Projektu, Zespół projektowy, Sponsor) lub dodatkowo z zewnętrznymi (Klient, Dostawcy)
 • KLUCZOWY CEL: WSPÓLNE rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju oraz wypracowanie rekomendacji
 • Dodatkowo: uzyskanie przez KP kompetencji prowadzenia warsztatów diagnozy doskonałości projektowej wg IPMA PEB