Jakość obsługi Klienta

obsluga-klientow
Współpraca z otoczeniem: By Twoi ludzie świadomie budowali pożądany wizerunek firmy w relacji z Klientami.
 • Wzmocnisz pracowników, by w kontakcie z Klientami budowali pożądany wizerunek firmy.
 • Udoskonalisz działania i proces przed, w trakcie i po transakcji / kontakcie.
 • Usprawnisz jakość komunikacji z Klientami (pisemnie, zdalnie, osobiście), w sytuacjach standardowych i trudnych, wymagających asertywności.

Pracujemy nad konkretnymi umiejętnościami związanymi z postępowaniem w sytuacjach standardowych i trudnych. Pracownicy poznają standardy profesjonalnego kontaktu z Klientami w kontakcie osobistym, telefonicznym i pisemnym. 

W ramach działań doradczych możemy zbudować i wdrożyć standardy w oparciu o kryteria jakości usług ukierunkowane na kluczowe grupy Klientów.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA WARSZTATOWE

 1. Cele, oczekiwania i wizerunek pracowników kontaktu z Klientem
 2. Kryteria jakości usług i ich realizowanie w codzienej pracy
 3. Kontakt z Klientami w sytuacjach standardowych
 4. Profesjonalny kontakt pisemny, telefoniczny i osobisty
 5. Kontakt z Klientami w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 6. Przyjmowanie i przekazywanie informacji trudnych

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Najpierw staraj się zrozumieć... Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna w kontakcie z Klientami
 3. Techniki negocjacji w kontakcie z Klientami: Podejście rzeczowe
 4. Sprzedaż doradcza

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ

 

WARSZTATY FACYLITOWANE

 

DIAGNOZA

INNE DZIAŁANIA

DIAGNOZA

 • Diagnoza siły i odporności psychicznej MTQ48/MTQPlus
 • Assessment / Development Center
 • Ocena 360 stopni kompetencji kontaktu z Klientami
 • Obserwacja "on the job": Analiza jakości usług wg modelu Servqual

WARSZTATY FACYLITOWANE

 • Świadomość własnej roli w kontakcie z Klientem
 • Moja misja zawodowa
 • Analiza i wypracowanie standardów jakości obsługi Klientów

DORADZTWO INDYWIDUALNE

 • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji Uczestnika 

WSPARCIE WDROŻENIOWE

 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji rozwijanych podczas szkoleń