blog2
Powinienem czy Chcę? Siła Clean Space
Parent Category: Blog
Hits: 3236

Lider miał konflikt z jednym z podwładnych, który złamał hierarchię komunikacji. Lider odebrał to, jako naruszenie jego autorytetu – w oczach szefów i innych podwładnych. Zareagował emocjonalnie – podniósł głos, przestał witać się z pracownikiem. Napięcie narastało, podwładny zaczął dostrzegać w ich kontaktach działanie przeciwko sobie (nawet, jeśli lider miał poczucie obiektywizmu).

Podczas analizy sytuacji w trakcie spotkania lider wypracował dwa rozwiązania: podejście autorytarne oraz „wyciągnięcie ręki”. Na pytanie, które z nich chce zastosować odparł: „Magda, ja WIEM jak powinienem postąpić. Nie wiem, czy CHCĘ tak postąpić.”

CEL

Znalezienie rozwiązania, które zostanie zrealizowane w zgodzie ze sobą a jednocześnie będzie spójne z rolą menedżerską.

ROZWIĄZANIE

Podczas clean space (narzędzie pracy w przestrzeni pochodzące z metody Clean Coaching) lider znalazł trzy metaforyczne miejsca, które pomogły mu spojrzeć na sytuację z innych (oderwanych od własnego ego) perspektyw. Zweryfikował, co tak na prawdę jest dla niego ważne w tej sytuacji, co jest ważne dla firmy i jak te elementy łączą się.

EFEKTY

Każda perspektywa pomogła liderowi znaleźć fragment rozwiązania: na poziomie „w górę”, „w sobie” oraz „w dół”. Rozwiązanie, które stworzył było kompleksowe: obejmowało pozyskanie wsparcia od przełożonych oraz bardzo konkretne kroki, jakie wykona wobec podwładnego, by ‘wyczyścić’ sytuację i zapobiec podobnym na przyszłość. Rozwiązanie było oparte o wzajemne zrozumienie, wsłuchanie się w potrzeby i emocje podwładnego oraz swoje.

W konsekwencji lider znalazł wewnętrzny spokój a zastosowanie wypracowanego rozwiązania było łatwe i naturalne. Dlaczego? Ponieważ było zgodne z jego ‘wewnętrznym kompasem’, łączącym osobiste wartości i dobro organizacji.

A DŁUGOFALOWO zmiana podejścia lidera pomogła rozwinąć krzydła pracownikowi. Aktualnie sam jest liderem własnego zespołu :)

© 2015 Magdalena Robak

Jeśli masz podobne wyzwanie - skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić - podziel się. 

Więcej informacji o zastosowaniu metod Clean Coaching w pracy rozwojowej znajdziesz na stronie Clean Dynamics.

INNE ARTYKUŁY Z kategorii

 

Podobne artykuły: