Proces facylitacji pracy grupowej w Modelu 7U (3+2d)

SZKOLENIE: Proces facylitacji pracy grupowej w Modelu 7U (3+2d)

Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy

Facylitator pracujący w Modelu 7U projektuje doświadczenia tworzące bezpieczną, nieinwazyjną przestrzeń odkrywania przez Uczestników ich własnego rozumienia siebie, innych osób, sytuacji, otoczenia.

Stosując specyficzne pytania Clean, zapraszając do współpracy przestrzeń fizyczną oraz opierając się na strukturze pracy opartej na Kompasie Clean pomaga integrować logikę i uporządkowanie z intuicją i kreatywnością.

Działając zgodnie z filozofią ZNAM (Zaufanie, Neutralność, Akceptacja, Minimalizm) towarzyszy w eksplorowaniu metafor osobistych i kolektywnych, dzięki czemu pomaga uwolnić nieuświadomioną wiedzę Uczestników.

Więcej o postawie i sposobie działania Facylitatora pracującego w Modelu 7U przeczytasz w cyklu artykułów na ten temat. Na pierwszy - "Proces facylitacji w Modelu 7U: Facylitator" - zapraszam już 13.08.2018.

Autorski program przeznaczony dla trenerów, konsultantów i innych osób pracujących z grupami oraz zespołami, które chcą rozszerzyć swoją "skrzynkę narzędziową" o techniki facylitacji oraz formy pracy dające komfortową, nieingerującą przestrzeń zmiany i rozwoju.

Całość programu zbudowana jest w oparciu o techniki Clean Coaching bazujące na Clean Language, pracy z metaforą oraz przestrzenią.

CELE PROJEKTU:

Nabycie kompetencji prowadzenia procesu facylitacji (wspomagania) zespołu w oparciu o model pracy Facylitatora 7U©:

 • Poznanie i praktyczne przećwiczenie pracy z grupą w Modelu 7U©
 • Poznanie postawy oraz wartości, na których opiera się filozofia działania Facylitatora 7U©
 • Poznanie konkretnych protokołów pracy z grupą na każdym etapie Modelu 7U©
 • Przećwiczenie podstaw Clean Language, który jest bazą językową Facylitatora 7U©

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Poznanie 8 konkretnych protokołów pracy z grupą / zespołem opartych o podejście Clean. Protokoły są łatwe do przeformułowania na potrzeby szkoleń warsztatowych.
 • Poszerzenie myślenia o roli trenera / konsultanta w pracy z grupą.
 • Zwiększenie uważności w procesie pracy i komunikacji z grupą / zespołem.
 • Poszerzenie skrzynki narzędziowej o techniki facylitacji opartej o pracę z metaforą.

PRZEBIEG PROJEKTU:

 1. WARSZTAT PODSTAWOWY - 3 dni: Podczas warsztatu podstawowego przejdziecie przez pełny proces facylitacji pracy grupy w Modelu 7U©. Po każdym etapie omówimy cel danego ćwiczenia oraz zastosowane narzędzia (protokoły pracy z grupą).
 2. MENTORING - 3 x 1,5 h: W trakcie procesu mentoringu - realizowanego w formie wirtualnej przez Skype lub Zoom - przygotujecie się do poprowadzenia jednego z etapów Modelu 7U podczas warsztatu certyfikacyjnego. Otrzymacie też dodatkowe materiały merytoryczne. Proces dzielimy na 4 etapy, które będą prowadzone przez 1 osobę lub przez parę (w zależności od liczby Uczestników).
 3. EWALUACJA - 2 dni: Podczas tego spotkania każda osoba (lub para) poprowadzi przygotowany wcześniej etap pracy Modelu 7U oraz otrzyma indywidualny feedback rozwojowy. Certyfikacja prowadzona jest w modelu ewaluacji partycypacyjnej: Uczestnicy otrzymują informacje zwrotna od Trenera oraz innych Uczestników i wspólnie podejmowana jest decyzja o przyznaniu uprawnień Facylitatora Modelu 7U.
 4. WSPARCIE WDROŻENIOWE - 3 x 2h/grupa: Przez 3 miesiące od zakończenia warsztatów certyfikacyjnych organizowane są spotkania mentoringowe (wirtualnie, co około 6 tyg.), podczas których grupowo wspieramy się w stosowaniu nabytych umiejętności omawiając konkretne sytuacje, wyzwania, problemy, modyfikacje.

PODSTAWA - MODEL 7U:

Model 7U© opracowaliśmy wraz z Bartoszem Tymińskim (więcej o Bartku przeczytasz TU i TU), by uporządkować proces pracy facylitatora indywidualnego i zespołowego, w którym łączymy podejście Clean z innymi narzędziami biznesowymi i rozwojowymi. Poniżej znajdziesz rysunkowy schemat Modelu.

 Model 7U ZAI

PROGRAM WARSZTATU PODSTAWOWEGO:

Podczas warsztatu:

 • Uczestnicy przejdą pełny proces facylitacji w Modelu 7U,
 • każdy etap zostanie omówiony i podsumowany zastosowanym protokołem,
 • po każdym etapie omówimy check-listę działań facylitatora.

7U: UWAŻNOŚĆ

Jest tłem i podstawą działania Facylitatora 7U©. To wypowiedzenie i usłyszenie, komunikacja 'tu i teraz'. To uważność facylitatora – bo w pełni koncentruje swoją energię na procesie i na grupie. Ale też uważność grupy – bo facylitator pomaga jej skupić się na tej chwili, tej myśli, tym przeżyciu, tym kroku.

Efekt: Ustalone zasady współpracy grupy i z grupą.

1U: UKIERUNKOWANIE

Na tym etapie grupa precyzuje swoje potrzeby: w jaką stronę zmierza, czemu chce się przyjrzeć, z czym zmierzyć. To określenie, jaki jest bieżący cel.

Efekt: Zdefiniowany cel spotkania oraz określone kryteria sukcesu dla rozwiązania. 

2U: UWOLNIENIE

To stworzenie przestrzeni do zobaczenia sytuacji z rożnych punktów widzenia, rożnych perspektyw. Spojrzenie z wewnątrz i z zewnątrz, spojrzenie innymi oczami. Empatyzacja z innymi przestrzeniami, kluczowymi dla celu grupy.

Efekt: Przeanalizowane "reality". Poszerzona perspektywa widzenia sytuacji.

3U: USPÓJNIENIE

Na tym etapie grupa łączy to, co jest, co chce i co może być – uwzględniając wszystkie istotne punkty widzenia i perspektywy oraz zachowując zbalansowaną proporcję wpływu. To odkrycie lub stworzenie fragmentu, który będzie pasował: analiza i wybór opcji.

Efekt: Przeanalizowane "options". Wypracowane potencjalne opcje i wybrana ta, która jest najbardziej odpowiednia w danej sytuacji.

4U: UMOŻLIWIENIE

To upewnienie się, że wypracowane rozwiązanie jest właściwe – pasujące do grupy, sytuacji, środowiska. To także przyjrzenie się zasobom i wsparciu, które są potrzebne do realizacji celu.

Efekt: Przeanalizowane "resources & support". Zidentyfikowane elementy niezbędne dla skutecznego wdrożenia wybranej opcji.

5U: UREALNIENIE

Na tym etapie grupa przekłada uzyskaną dotychczas wiedzę i wypracowane przemyślenia na rzeczywistość – identyfikuje kolejne kroki, jakie potrzebują być wykonane.

Efekt: Opracowany plan działań.

6U: UGRUNTOWANIE

To doprecyzowanie planu działań o wszystkie elementy, które grupa uzna za potrzebne. To także stworzenie 'kotwic' – elementów, które sprawią, że grupa będzie pamiętać o swoim planie i krok po kroku go zrealizuje.

Efekt: Opracowana Karta Projektu Zmiany.

PRZEBIEG EWALUACJI:

Uczestnicy podczas warsztatu:

 • poprowadzą opracowany podczas procesu mentoringu fragment warsztatu facylitowanego w Modelu 7U©,
 • otrzymają od Trenera oraz pozostałych Uczestników rozwojowy feedback partycypacyjny oparty o Arkusz Kompetencji Facylitatora pracującego w Modelu 7U©,
 • otrzymają potwierdzenie uzyskania kompetencji Facylitatora pracującego w Modelu 7U© bądź wskazówki rozwojowe.

NAJBLIŻSZY TERMIN: warsztat podstawowy - 01-03 marca 2019, ewaluacja - 18-19 maja 2019.

Więcej o pracy w facylitatora w Modelu 7U© znajdziesz TUTAJ.

© 2018 Magdalena Robak

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach lub jesteś zainteresowany/a organizacją podobnego szkolenia w Twojej Firmie - skontaktuj się ze mną.  A jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

Szkolenia z podobnej tematyki:

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII