blog5
NOWY MENADŻER - LEKCJA 1: Po co tu jestem?
Parent Category: Kompetencje menedżerskie
Hits: 4576

PYTANIA NA ROZGRZEWKĘ:

 1. Jakie są Twoje podstawowe funkcje, jako szefa?
 2. Co należy, a co nie należy do Twoich zadań, odpowiedzialności, zakresu decyzyjności?

Poznałam ostatnio na szkoleniu Anię, która nie wiedziała dlaczego ludzie nie uznają jej jako szefa... Ania jest kierownikiem działu projektów w firmie produkcyjnej. Jest osoba młodą, młodszą niż ‘wyjadacze’ z produkcji, logistyki czy jakości. I mówi, że cały czas ma problem z tym, że nie robią tego, czego od nich oczekuje. Że każdy nowy projekt to zarzewie nowych konfliktów w firmie.

Podczas wspólnej analizy sytuacji zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób planuje projekty, jak włącza w nie interesariuszy i analizuje ich potrzeby, w jaki sposób tworzy podział prac itp. W pewnym momencie zauważyliśmy, że oczy Ani robią się coraz większe... Zaczęła dopytywać o co chodzi, co mamy na myśli z tym RAM i RACI... Co się okazało? Ania była szefową działu projektów... bez wiedzy projektowej. Nie dostała wiedzy, dzięki której mogłaby sprawnie realizować swoje zadania.

To jest częsty problem dotyczący na przykład osób awansowanych ze stanowisk specjalistycznych. Jest świetnym sprzedawcą – dajemy go na szefa działu sprzedaży... I okazuje się, że sprzedawcą rzeczywiście jest dobrym... ale szefem już nie. Czasem to kwestia predyspozycji a czasem po prostu braku wiedzy na temat tego, co tak naprawdę należy do zadań szefa i z jakich narzędzi można korzystać, by prawidłowo pełnić tę funkcję.

Dlatego pierwsze pytanie w rozwoju potencjału przywódczego to pytanie: Czy wiesz, co to znaczy być szefem?

O jakie obszary powinieneś zadbać?

Często słyszę w tym momencie: kontrola, nagradzanie i karanie, monitorowanie czy praca idzie tak, jak powinna. To jest oczywiście prawda. A dokładnie – jej wycinek, który odnosi się do jednego obszaru za który odpowiada przełożony – procesów – który pogłębimy w następnych lekcjach. Sięgając do „trójkąta sukcesu” każdy szef potrzebuje odpowiedzieć sobie na trzy najbardziej podstawowe pytania:

 1. Jakie wyniki (ilościowo, jakościowo, terminowo) są oczekiwane od mojego zespołu i jak mogę go wspierać, by je osiągał?
 2. W jakich procesach uczestniczymy i czy te procesy są odpowiednie (rzeczywiście pomagają nam generować wyniki)?
 3. Jaka jest moja rola w budowaniu wśród ludzi i z ludźmi relacji opartych na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu?

Jeśli w którymś z obszarów trudno jest znaleźć Ci jasną odpowiedź bądź masz poczucie, że coś dzwoni, ale… – może się okazać, że choć formalnie pełnisz funkcję kierowniczą nie do końca wiesz, czego się w niej od Ciebie oczekuje. Warto wtedy poszukać dodatkowych informacji u Twojego szefa. A może nawet u Twoich pracowników? Poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi01:

sukces zespolu

WYNIKI

PROCESY

RELACJE

 • Zadbanie o oczekiwaną ilość, jakość, terminowość
 • Uzyskanie satysfakcji Klientów (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Zapewnienie oczekiwanego stopnia realizacji zadań
 • Odpowiednia precyzja i trafność podziału pracy
 • Zapewnienie sprawności realizacji zadań
 • Monitorowanie
 • Ocenianie
 • Zagwarantowanie znajomości i jasności procesów
 • Zawnienie adekwatności procesów do celów

Zbudowanie relacji, które zapewniają:

 • wzajemne wsparcie
 • odpowiedni sposób odnoszenia się do siebie
 • zaangażowanie
 • zaufanie

Świadomość swojej roli, jako szefa, świadomość jakie są wobec Ciebie oczekiwania w ramach trójkąta „wyniki – procesy – relacje” to baza, absolutna podstawa budowania potencjału menedżerskiego. Nie sprawi to, że ludzie ‘pójdą za Tobą jak w dym’. Jednak sprawi, że nie będą rzucać Ci pod nogi kłód i nie będą na Ciebie narzekać (choćby u mnie, na szkoleniach :)). Dlaczego? Bo nie robisz im krzywdy: wiesz po co tu jesteś, potrafisz równoważyć koncentrację na trzech kluczowych obszarach. 

Jedna z gorszych rzeczy, na które można narazić pracowników w firmach to SZEF, KTÓRY NIE WIE, CO TO ZNACZY BYĆ SZEFEM.

TWOJA PRACA DOMOWA

PYTANIA NA PODSUMOWANIE:

 1. Jak oceniasz na skali 1-10 stopień codziennego dbania o każdy z trzech obszarów: Relacje – Procesy – Wyniki?
 2. Który obszar lub obszary traktujesz „po macoszemu” i z czego to wynika?
 3. Jak chcesz (na tej samej skali: 1-10), by wyglądała Twoja ocena za 3 miesiące?
 4. Jakie działania możesz podjąć, by uzyskać równowagę w tych trzech obszarach?

TWÓJ MINI-PROJEKT:

 1. Jakie trzy najważniejsze/pierwsze kroki wykonasz, żeby to osiągnąć?
 2. Kiedy to zrobisz?
 3. Czego do tego potrzebujesz?
 4. Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?

POBIERZ PODRĘCZNIK DLA NOWYCH MENEDŻERÓW Z ARKUSZAMI ĆWICZEŃ.

Jeśli potrzebujesz wsparcia szkoleniowego dla "first time managerów" - zapraszam na szkolenie otwarte "Od pracownika do lidera: Nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem". Jeśli chcesz zastanowić się nad swoją rolą i misją, jako lidera - zapraszam na szkolenie JA LIDER. Moje cele - moje działania.

© 2018 Magdalena Robak

Jeśli masz podobne wyzwanie - skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić - podziel się. 

WSZYSTKIE LEKCJE

 

Przypisy:

 1. Trzy obszary, o których piszę zainspirowane są podejściem Lean Management, które przy wdrażaniu koncentruje się na Wynikach, Procesach, Ludziach oraz Przywództwie. Natomiast spojrzałam na nie z perspektywy szefa zespołu a nie procesu wdrazania Lean. 

Podobne artykuły: