ipma2018-mr
Konferencja IPMA 2018: Zmienność wokół nas. Stałość w nas. Co się działo?
Parent Category: Blog
Hits: 3826

Wiemy, że wspólne wartości pomagają nam w środowisku VUCA jednocześnie zachować kierunek i dopasowywać się do bieżącej sytuacji. Niestety w toku wspólnej pracy okazuje się, że pojęcia, które na początku wydawały się dla nas jednoznaczne przestają takie być… Czasem są to subtelności a czasem różnice na poziomie fundamentalnym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że bardzo często pozostajemy na poziomie uniwersalnych wartości i powierzchownych definicji.

W ramach XXI Konferencji IPMA Polska "Rewolucja w zarządzaniu" (8-9.11.2018) podzieliłam się z kierownikami projektów dwoma narzędziami pochodzącymi z Modelu TEAM©. Narzędziami, które pomagają budować wspólną po(d)stawę działania w zespołach i firmach. 

Podczas warsztatu "Zmienność wokół nas. Stałość w nas." Uczestnicy sięgnęli w głąb siebie - przemyśleń, doświadczeń, potrzeb - by uspójnić sposób myślenia o współpracy i wypracować definicje wartości, które łączą to, co wspólne i to, co indywidualne, dając tym samym jednolite rozumienie :)

To TOUCH. Idealna współpraca w świecie VUCA

Pierwsze narzędzie, którego doświadczyliśmy to był tzw. Clean Setup. Podczas trzech mini-rozmów z różnymi osobami Uczestnicy odkrywali:

  • co oznacza dla nich "idealna współpraca" w świecie VUCA
  • kim oni sami w takiej współpracy chcą / powinni być
  • jakich zasobów lub wsparcia potrzebują, by tak to działało

Równolegle - w drugiej warstwie budowania współpracy - przy każdej rozmowie pogłębialiśmy umiejętność słuchania bez założeń, pytania bez sugestii, bycia z drugą osobą z uwaznością i koncentracją na niej (a nie na sobie). W ramach podsumowania jedna z grup sformułowała swoje zasady komunikacji nastawionej na budowanie współpracy. Punkty 4, 6, 7 i 9 są bardzo spójne z postawą facylitatora Clean :)

IPMA2018 1

To EXCHANGE. Wspólne definicje wartości

Po podsumowaniu przemyśleń z pierwszego ćwiczenia Uczestnicy wybierali jedną wartość, którą następnie definiowali indywidualnie za pomocą Clean Word Association Map. Kolejnym krokiem było stworzenie na podstawie indywidualnych map wspólnej definicji w formie opowieści o wartości. I takie oto wspaniałe opowieści powstały (kliknij, by powiększyć) :)

IPMA2018 2IPMA2018 3IPMA2018 4IPMA2018 5

TE... I co dalej?

Następne etapy budowania zespołu w Modelu TEAM© to:

  • To Analyze - wypracowanie expose współpracy w oparciu o metaforyczne opowieści o wartościach,
  • To Maintain - ustalenie, w jaki sposób zespół będzie wzmacniał wypracowane wartości i zasady oraz jak będzie dbał, by wszyscy działali zgodnie z nimi.

Tak oto kończy się warsztat budowania zespołów w Modelu TEAM© i zaczyna codzienne działanie, spójne z wypracowanymi wartościami i roadmap :)

Opis warsztatu realizowanego na konferencji

Dziękuję IPMA Polska!

Bardzo dziękuję organizatorom XXI Konferencji IPMA Polska "Rewolucja w zarządzaniu" za możliwość podzielenia się moją pasją łączenia podejścia Clean z zarządzaniem projektami!

International Project Management Association Polska należy do federacji stowarzyszeń IPMA®, międzynarodowej organizacji non-profit wspierającej rozwój dziedziny zarządzania projektami, zrzeszającej profesjonalistów w kilkudziesięciu stowarzyszeniach członkowskich na całym świecie. Stowarzyszenie IPMA Polska umożliwia wymianę doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami. IPMA nie tylko wspiera organizacje i ludzi w zdobywaniu wiedzy, ale również oferuje pomoc organizacjom i podmiotom wdrażającym projekty i projektowe zarządzanie organizacją.

www.konferencja.ipma.pl

IPMA Baner XXI FB 828x315 2

© 2018 Magdalena Robak

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach lub jesteś zainteresowany/a organizacją podobnego szkolenia w Twojej Firmie - skontaktuj się ze mną.  A jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII

Podobne artykuły: