Spotkania facylitowane

warsztaty

Znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie, rozwiążesz określony problem lub wypracujesz konkretny sposób działania. Z moim prowadzeniem procesu.

Jeśli chcesz wypracować rozwiązania opierając się na potencjale swoich ludzi - to jest dobre podejście. Prowadzę pojedyncze spotkania lub cykle spotkań dla grup, zespołów lub pojedynczych osób (przyjmują wtedy formę coachingu "1 na 1"). W trakcie tych spotkań przyjmując rolę facylitatora nie podpowiadam i nie dostarczam rozwiązań. Moją rolą jest zarządzenie procesem (przebiegiem i formą) dochodzenia do założonego celu. Wszystko, co powstaje jest w pełni Wasze.

Poniżej przedstawiam kilka uniwersalnych tematów, z którymi pracuję (TU znajdziesz jeszcze kilka). Pamiętaj jednak - to Wy określacie konkretny cel warsztatów. 

FACYLITATOR GRUPOWY I ZESPOŁOWY CLEAN COACHING projektuje doświadczenia tworzące bezpieczną, nieinwazyjną przestrzeń odkrywania przez Uczestników ich własnego rozumienia siebie, innych osób, sytuacji, otoczenia. Stosując specyficzne pytania Clean, zapraszając do współpracy przestrzeń oraz korzystając ze struktury pracy opartej na Kompasie Clean pomaga integrować logikę i uporządkowanie z intuicją i kreatywnością. Działając zgodnie z filozofią ZNAM (Zaufanie, Neutralność, Akceptacja, Minimalizm) towarzyszy w eksplorowaniu metafor osobistych i kolektywnych, dzięki czemu pomaga uwolnić nieuświadomioną wiedzę Uczestników.

[definicja własna opracowana w oparciu o podejście Clean Coaching Polska, zapraszam do ARTYKUŁU].

Przedstawione tematy spotkań facylitowanych mogą być realizowane w formie warsztatu grupowego (dla zespołów) lub spotkań indywidualnych.

ZACHĘCAM DO WZAJEMNEJ UWAŻNOŚCI

Warsztaty facylitowane prowadzę między innymi z wykorzystaniem technik Clean (pracy z metaforą, pracy w przestrzeni oraz specyficznej formy pytań zwanych Clean Language) - metody dającej bezpieczne, nieingerujące środowisko do zmiany i rozwoju (TU przeczytasz więcej o moim podejściu).

Włączam także techniki Action Learning, Master Mind, Technology of Participation czy Design Thinking.

TWORZĘ PRZESTRZEŃ DO DIALOGU

 Kluczowa jest postawa, którą przyjmuję podczas naszej wspólnej pracy:

 • mam pełne ZAUFANIE do Was i do tego, że to, co się pojawia powinno się pojawić i jest ważne,
 • jestem NEUTRALNA w podejściu i komunikacji,
 • AKCEPTUJĘ Wasz sposób myślenia i Wasze potrzeby,
 • oraz stosuję MINIMALISTYCZNE techniki pracy. 

Model TEAM - wspólne wartości i roadmap we współpracy

Zależy nam na wysokiej jakości działań. Ważna jest dla nas dobra współpraca. Musimy się sprawnie komunikować. 

Jestem pewna, że wszyscy znamy te słowa. I kiedy je słyszymy wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie... Warsztaty prowadzone dla firmy, zespołów, interesariuszy projektów zgodnie z Modelem TEAM© pomagają zminimalizować ten problem, ponieważ ułatwiają zrozumienie i wypracowanie wspólnych definicji.

Model TEAM© pomaga wypracować wspólne zasady pracy w ramach firmy, zespołu, projektu. Jest kluczowym uzupełnieniem formalnego kick-off, przy czym kick-off skupia się na aspektach formalnych (cele, plan, ryzyka, komunikacja, zmiany itp.), zaś Model TEAM© na aspektach często marginalizowanych – jakości współpracy i budowaniu wspólnej roadmap. Co ważne - dzięki połączeniu pracy z metaforą, języka Clean oraz konkretnych narzędzi biznesowych umożliwia sięgnięcie do prawdy kryjącej się za uniwersalnymi słowami i pojęciami. 

Podczas jednego dnia warsztatów przejdziecie przez cztery etapy Modelu TEAM©:

 1. To TOUCH - odkryjecie wartości we współpracy, których oczekują różne osoby z zespołu, firmy, projektu.
 2. To EXCHANGE - zrozumiecie, co dokładnie oznaczają dla wszystkich te wartości. Po pogłębieniu tego, jak każdy je rozumie wybierzecie wspólne wartości, którymi chcecie się kierować i wypracujecie jednolitą definicję.
 3. To ANALYZE - określicie, jakich zachowań od siebie oczekujecie, a jakich nie. Zbudujecie "expose współpracy".
 4. To MAINTAIN - Wypracujecie, w jaki sposób będziecie dbać o to, by wszyscy zainteresowani działali zgodnie z wartościami oraz jak będziecie reagować na odstępstwa.

Praca z modelem jest też bazą spotkań indywidualnych dla liderów zespołów i projektów.

Z warsztatów wyjdziecie z konkretnymi uzgodnieniami, które od razu można wprowadzić w życie.

Doskonałe zarządzanie projektami

Przegląd zarządzania projektem na jednym z trzech etapów: planowanie, przegląd, zamknięcie. Obszary, na które spojrzymy pochodzą z IPMA Project Excellence Baseline:

 1. Ludzie i cele
 2. Procesy i zasoby
 3. Rezultaty projektu

Moja rola zawodowa

Przyjrzenie się swojej roli zawodowej i doprecyzowanie jej - uwzględniając otoczenie, w którym działasz) w trzech kluczowych obszarach:

 1. Stawianych przed nią celów
 2. Oczekiwań różnych grup interesariuszy
 3. Wizerunku, jaki chcesz kształtować

Moja misja i wartości

Przyjrzenie się swojej roli zawodowej i dwóch kluczowych elementów, które ją kształtują. Z jednej strony są to wartości, na których chcesz oprzeć swoje działania. Rozpoznasz je i doprecyzujesz, co dla Ciebie oznaczają i w jaki sposób przekładają się na Twoje codzienne działania.

Z drugiej strony doprecyzujesz swoją misję zawodową, określając "dlaczego", "po co" i "jak" chcesz działać.

Przegląd inicjatywy ze SPOCO

SPOCO® przegląd inicjatywy

Przegląd inicjatywy (projektu, firmy, zespołu, przedsięwzięcia, roli zawodowej, ...) w oparciu o pięć fundamentów podejścia systemowego (WIĘCEJ):

 1. Definicja sukcesu
 2. Potencjał ludzi
 3. Efektywność procesów
 4. Współpraca z otoczeniem
 5. Dostarczane rezultaty

Wspólne wartości

 1. Uspójnicie myślenie o zespole lub firmie dzięki rozpoznaniu i zdefiniowaniu kluczowych wartości, które najlepiej opisują Waszą wspólną drogę
 2. Przekujecie wartości we wspólne standardy postępowania w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych
 3. Opracujecie konkretny plan działań, dzięki któremu Wasze wartości będą żyć na co dzień

Wspólny cel - wspólna droga

 1. Doprecyzujecie, co jest dla Was rzeczywiście ważne w budowaniu współpracy wewnętrznej i zewnętrznej
 2. Zdefiniujecie standardy, które będą spójnym drogowskazem dla całego zespołu lub firmy
 3. Opracujecie konkretny plan wdrożenia i utrzymania standardów

Projekt w oparciu o LL

 1. Spojrzycie na historię projektów oraz zagospodarujecie zespołowe i indywidualne lessons learned
 2. Doprecyzujecie wizję projektu, jego otoczenie oraz wzajemne powiązania i wpływy
 3. Opracujecie konkretną strategię realizacji projektu, opartą na wspólnie określone najlepsze ścieżki działania

Poszukiwanie rozwiązań

 1. Precyzyjnie zdefiniujecie sytuację dla której szukacie rozwiązania - sięgając do głów i serc
 2. Zidentyfikujecie potrzeby, jakie się za nią kryją oraz poszukacie wspólnych rozwiązań
 3. Opracujecie konkretny plan działań zbudowany na zintegrowanych pomysłach i potrzebach całego zespołu

Wartości i misja w praktyce

 1. Misja i wartości zespołu: Po co jesteśmy? Na czym chcemy się oprzeć?
 2. Wartości i wynikające z nich standardy współpracy wewnętrznej oraz z otoczeniem / interesariuszami
 3. Umiejętności wspierające działanie w zgodzie z misją i wartościami - praktyka w oparciu o wydarzenia krytyczne

Współpraca cross-działowa

 1. Podstawy efektywnej współpracy: Poziom wartości, postaw, działań
 2. Nasz proces współpracy - wspólny przegląd i identyfikacja wąskich gardeł
 3. Wypracowanie rozwiązań na sytuacje trudne we współpracy wraz ze strategią ich utrzymania