SPOCO®-utrzymanie rytmu zmiany

spoco-wsparcie-działanie

PO CO?

 • zatrzymaj się i uporządkuj myślenie o swojej bieżącej sytuacji (w firmie, projekcie, zespole, inicjatywie, przedsięwzięciu) - zrób skan sytuacji,
 • utrzymaj rytm zmiany,
 • w sposób systematyczny monitoruj postępy,
 • a w konsekwencji realizuj zaplanowane cele.

Przeprowadzenie procesu wsparcia rytmu zmiany jest możliwe także po Twoim własnym przeglądzie działalności i wyznaczeniu celów zmiany.

 NAPISZ, ŻEBY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

JAK?

CZĘŚĆ 1: Wsparcie przeglądu działalności (przedsiębiorstwa, projektu, zespołu, przedsięwzięciu lub inicjatywy), uwzględniający 5 perspektyw i 15 wymiarów szczegółowych zrównoważonego działania wg Modelu SPOCO®:

 1. definicja sukcesu (success),
 2. potencjał ludzki (people),
 3. procesy organizacyjne (organization),
 4. relacje ze społecznością (community)
 5. dopasowanie oferty (offer).

CZĘŚĆ 2: Utrzymanie rytmu realizacji działań zaplanowanych w ramach TOP 3 CELÓW dzięki 6, 9 lub 12 cotygodniowym moderowanym zdalnym spotkaniom przeglądowym.

CO?

ETAP 1:

 • Moderowany przegląd wybranego przez Ciebie obszaru działania (formuła coachingowa, z elementami konsultacji) wg narzędzia SPOCO® Puls.
 • Spotkanie zdalne (ok. 2 - 2,5 godziny).
 • Określenie TOP 3 CELÓW na kolejne 100 dni działalności.
 • Zaplanowanie kluczowych kroków do wykonania.
 • Kompleksowa notatka z rozmowy (wyniki skanu oraz plan kluczowych działań).

ETAP 2:

 • Cotygodniowe (około) spotkanie zdalne (ok. 1 godziny; do ustalenia: 6, 9 lub 12 spotkań).
 • Przegląd postępów z poprzedniego okresu.
 • Zaplanowanie działań na kolejny okres.
 • Kompleksowa notatka z przeglądu.

ETAP 3:

 • Przegląd podwumowujący obszaru działania, z którym pracowałeś (formuła coachingowa) wg narzędzia SPOCO® Puls.
 • Spotkanie zdalne (ok. 1,5 godziny).
 • Podsumowanie rezultatów.
 • Kompleksowa notatka z rozmowy (wyniki przeglądu).

NAPISZ, ŻEBY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Chcesz wiedzieć więcej o SPOCO®?

spoco razem

A jeśli interesuje Cię wyłącznie przegląd aktualnego stanu wybranej działalności - zajrzyj na stronę >> SPOCO®-skan Twojej sytuacji!

Zapraszam!

Magda Robak

licencja RYTM M Robak