Magdalena Robak Resume

MRobakResume

Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska,

Nowe wybory Rady i nowa, zaszczytna funkcja - Wiceprzewodniczącej Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska w kadencji 2021-2023 :) 

Promujemy wzajemny rozwój, standardy doskonałości zarządzania projektami i wzmacnianie sieci kontaktów pomiędzy sympatykami zarządzania projektami.

Zapraszam do współdziałania w tym zakresie!

Mazowiecka Grupa Regionalna BIAŁE

Nowy produkt QuickWin Zone

QuickWin Zone powstało po to, by punktowo i szybko odpowiedzieć na konkretny problem związany z zarządzaniem zespołem.

W trakcie 6-etapowego procesu wspólnie wypracowujemy i wdrażamy rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji, odpowiadające na Twoją potrzebę i trwałe.

logo qwz

Moderator Design Thinking

Moderator Design Thinking - kurs on-line zrealizowany przez Inspire Group - to kolejne poszerzenie mojej "skrzynki narzędziowej". Do wykorzystania w pracy z zespołem, grupą i indywidualnej :)

Utrzymanie rytmu zmiany ze SPOCO® Rytm

Jestem certyfikowanym Trenerem Zmiany EI-SPOCO z uprawnieniami do prowadzenia SPOCO® Rytm - 100 dni.

SPOCO® Rytm to proces wspierający utrzymanie rytmu wdrażania zaplanowanej przez Ciebie zmiany w przedsięwzięciu (projekcie, firmie, inicjatywie, zespole). 100 dni (3 miesiące), raz w tygodniu, jedna godzina, by osiągnąć założone przez Ciebie TOP cele.

TU dowiesz się więcej. Zapraszam :)

Wzmocnienie kompetencji facylitatora

W marcu i maju pracowałam nad rozwojem moich kompetencji w zakresie facylitacji.

Dzięki Akademia Facylitacji i ICA:UK poszerzyłam zakres narzędzi o Group Facilitations Methods (Technology of Participation) a dzięki WIAL Poland - o Action Learning Foundations. 

Przegląd inicjatywy ze SPOCO® Puls

Jestem certyfikowanym Trenerem Zmiany EI-SPOCO z uprawnieniami do prowadzenia SPOCO® Puls.

SPOCO® Puls to okazja do przeglądu wybranego przez Ciebie przedsięwzięcia (projektu, firmy, produktu, zespołu) przez pięć soczewek zrównoważonego działania oraz zaprojektowanie celów dla zmiany.

TU dowiesz się więcej. Zapraszam :)

Członek Rady Mazowieckiej Grupy Reginalnej IPMA Polska

Od dziś mam przyjemność bliżej współpracować z Mazowiecką Grupą Regionalną IPMA Polska - jako Członek rady w kadencji 2019-2021 :) 

Jeśli interesują Cię projekty - zapraszamy! 

Mazowiecka Grupa Regionalna BIAŁE

Konsultant programów grywalizacyjnych

Od czerwca 2019 do czerwca 2021 współpracowałam z zespołem One2Tribe jako konsultant projektujący programy grywalizacyjne, wspierające osiąganie celów biznesowych naszych Klientów.

W oparciu o autorską metodologię One2Tribe wdrażałam zmianę i wspierałam tworzenie nowych nawyków w zespołach. Oceniając efekty naszej pracy twardymi wskaźnikami biznesowymi.  

Zawód: Mediator

Uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia zgodnego ze Standardami Zawodu Mediatorów "Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora", potwierdzając moje kompetencje w tym zakresie.

Szkolenie koncentrowało się nie tylko na aspektach procesu mediacyjnego, ale także - czy nawet szczególnie - na aspektach prawnych i współpracy z sądami.

Dołączenie do PSTD

Przystąpiłam do PSTD (Polish Society for Training & Development), by rozwijać jakość realizowanych przeze mnie działań rozwojowych i być na bieżąco z trendami i standardami. 

PSTD skupia managerów, szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów Ludzkich.

Wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP

Wpisałam firmę do Bazy Usług Rozwojowych PARP, jako podmiot świadczący usługi. 

Dołączenie do Klubu Trenerów Biznesu

Przystąpiłam do Klubu Trenerów Biznesu - stowarzyszenia osób, które zajmują się edukacją osób dorosłych. 

To przestrzeń do eksperymentów trenerskich, wzajemnych inspiracji i współpracy. W ramach działalności Klubu realizowane są też specjalistyczne warsztaty dla trenerów, którzy już mają doświadczenie w pracy na sali szkoleniowej.

Uprawnienia do diagnozy stylu przywództwa oraz siły i odporności psychicznej

Uzyskałam uprawnienia do diagnozy stylu przywództwa ILM72 (zintegrowany model przywództwa) oraz siły i odporności psychicznej MTQ48/MTQPlus, włączając te narzędzia w działania diagnostyczne oraz doradcze (w ramach szkoleń np. dla meneżerów).

Testy zostały opracowane przez ARQ International

Facylitator Clean Coaching

W standard realizowanych działań rozwojowych wprowadziłam techniki facylitacji zgodnie z podejściem Clean Coaching (certyfikacja Clean Coaching Polska & IFM Fonction2, specjalizacja indywidualna i zespołowa).

Podejście kreuje bezpieczną, nieingerującą oraz bardzo intymną przestrzeń do zmiany i rozwoju na własny sposób. Od tego czasu wolontarystycznie wspieram też działania organizacyjne, rozwojowe i szkoleniowe Clean Coaching Polska. 

Nowa marka Clean Dynamics

Clean Dynamics stworzyliśmy, by przywrócić firmom radość rozwoju i tworzenia rozwiązań służących im i otoczeniu.   

Działania opierają się na autorskim połączeniu clean language oraz pracy z metaforą i przestrzenią z bardziej klasycznymi technikami rozwoju kompetencji organizacyjnych i osobistych.

cd white

Współtwórca i Użytkownik BlitzGrow

Uzyskałam certyfikat użytkownika metody BlitzGrow - kompleksowej metody rozwoju organizacji w oparciu o podejście projektowe. Wiem, że jest rzetelnie opracowana, ponieważ - jako expert ds transformacji i flexicurity - jestem też jej współtwórcą.

Metoda dostarcza narzędzia do diagnozy potencjału organizacji na poziomie zarządzania oraz kompetencji organizacyjnych i osobistcyh wspierających jej rozwój. Daje też rok po kroku instrukcję do opracowania rocznego planu rozwoju organizacji zgodnie z ustalonymi priorytetami. Powstała w ramach projektu "BlitzGrow - innowacyjna metoda wdrożenia flexicurity w przedsiębiorstwie" w procesie adaptacji amerykańskiej metody ARMO do polskich warunków.

Asesor IPMA

Wspominałam, że jestem fascynatką podejścia projektowego? Właśnie w tym roku uczestniczyłam pierwszy raz w warsztacie dającym uprawnienia do oceny doskonałości projektowej w ramach Polish Project Excellence Award. Od 2013 roku jestem członkiem IPMA. Zaś od 2015 roku aktywnym asesorem PPEA (aktualnie wg nowych wytycznych Project Excellence Baseline IPMA). 

International Project Management Association to międzynarodowe stowarzyszenie popularyzujące wiedzę na temat zarządzania projektami oraz integrująca środowisko project managerów.

Dołączenie do PIFS

Od 2011 roku jestem członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosuję Kodeks Dobrych Praktyk PIFS wskazujący dobre praktyki działania firm szkoleniowych.

Polska Izba Firm Szkoleniowych działa na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Celami organizacji jest też prawna reprezentacja środowiska wobec instytucji administracyjno-legislacyjnych, doskonalenie i promocja jakości usług szkoleniowych oraz integracja środowiska. 

Systemowe działania doradcze

Odpowiadając na potrzeby moich Klientów wprowdziłam do oferty systemowe działania doradcze. Obszary koncentracji to: doskonalenie jakości zarządzania (dla MMŚP), polityka personalna (systemy ocen, planowanie i realizacja procesów selection/assessment/development center) oraz budowanie standardów jakości obsługi Klientów.

Uniwersytet SWPS

Przez przypadek - na zastępstwo - rozpoczęłam 12-letnią współpracę z Uniwersytetem SWPS Warszawa (2004-2016). Najpierw, jako wykładowca, potem także kierownik modułów. Moduły praktyczne w ramach Studium Zastosowań Psychologii dotyczyły tematów przywództwa i zarządzania zespołami, podejścia projektowego oraz zarządzania konfliktami. A dokładnie:

  1. Ja w projekcie: Rola szefa zespołu (2014-2016, kierownik i wykładowca w module; zajęcia łączyły narzędzia pracy project managera z kierowaniem zespołem)
  2. Metody pracy w warunkach konfliktu: negocjacje, mediacje, facylitacja (2008-2012, kierownik modułu oraz wykładowca bloku "Konflikt i negocjacje")
  3. Zarządzanie zespołami (2004-2014, kierownik modułu oraz wykładowca loku "Organizacja pracy zespołowej - Elementy zarządzania projektami")

Doradztwo - polityka personalna

Rozpoczęłam współpracę z Klientami realizując działania doradcze w obszarze polityki personalnej. Skoncentrowałam się na kompetencyjnych systemach ocen pracowniczych oraz zastosowaniu metodologii assessment center na etapie rekrutacji i planowania rozwoju.

Psycholog organizacji i pracy

Zakończyłam studia i uzyskałam dyplom magistra psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Psychologia Organizacji i Pracy). Pracę magisterską pisałam ze sprawiedliwości systemów ocen pracowniczych w zależności od zastosowanych skal oceny. Nie jest dziwne, że skale behawioralne (oparte o konkretne zachowania) zostały ocenione, jako najbardziej sprawiedliwe :)

Warszawska Szkoła Reklamy

Rozpoczęłam 10-letnią współpracę z Warszawską Szkołą Reklamy (1998-2008), jako wykładowca zajęć z zakresu psychologii reklamy i zarządzania personelem oraz warsztatów wakacyjnych z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji (II rok) oraz sprzedaży (I rok). A dokładniej:

  1. Zarządzanie zespołem projektowym (2008-2009)
  2. Techniki sprzedaży osobistej (2002-2009)
  3. Zarządzanie personelem (1999-2008)
  4. Warsztaty negocjacyjne: Konflikt, negocjacje, komunikacja (1998-2009)

Pierwsze szkolenie

Tego dnia - dokładnie 16 grudnia - poprowadziłam pierwsze szkolenie :)