Efektywna współpraca

jakosc-wspolpracy
Efektywna współpraca
Współpraca pozioma: By ludzie skutecznie wspierali się w osiąganiu celów firmy, zespołu, projektu.
 • Usprawnisz strukturę współpracy w zespole, wewnątrz firmy oraz z partnerami biznesowymi. 
 • Wypracujesz wspólną misję i wizję działania oraz cele.
 • Zbudujesz zasady współpracy oraz uzgodnisz sposoby utrzymania ich przy życiu.
 • Poprawisz efektywność komunikacji w sytuacjach standardowych oraz trudnych (napięć, konfliktów, sprzeczności celów lub interesów).

W projektach uzgodnicie obszar "Ludzie i Cele", będący w modelu doskonałości projektowej IPMA PEB fundamentem doskonałości (spójne przywództwo oraz wartości, jednolicie rozumiane cele i zaangażowani kluczowi interesariusze). Jednym z narzędzi, które w tym pomagają jest opracowany przeze mnie model tworzenia roadmap zespołu - Model TEAM©.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY.

TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA WARSZTATOWE

 1. Najpierw staraj się zrozumieć... Zrozumienie i uważność w komunikacji, budująca pozytywny klimat i efektywną współpracę
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna w kontakcie z innymi
 3. Zasady dobrej współpracy: Od zaufania po wyniki (wg modelu P. Lencioniego)
 4. Model Potrzeb Społecznych i Cztery Dźwignie Motywacji w budowaniu współpracy
 5. Samoorganizacja: Jak zadbać o swoją (i wspólną) efektywność w pracy? Od prewencji po utrzymanie rozwiązań w pracy stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej, rozproszonej
 6. My w konflikcie: Jak trafnie diagnozować przyczyny i poszukiwać optymalnych rozwiązań? Jak wspierać w tym innych?

WARSZTATY FACYLITOWANE

 1. Żeby team był TEAMem - praktyczne budowanie zasad współpracy opartych o wspólne wartości 
 2. Świadomość roli zespołu w relacji z otoczeniem 
 3. Wspólny cel - wspólna droga. Analiza i wypracowanie standardów współpracy
 4. Rozwój jakości współpracy w projekcie w oparciu o lesson learned
 5. Poszukiwanie rozwiązań z metaforą
 6. Wartości i misja zespołu w praktyce - od definicji po podejmowanie działań 
 7. Współpraca cross-zespołowa: Analiza i doskonalenie

INNE DZIAŁANIA

DIAGNOZA

 • Diagnoza odporności psychicznej MTQPlus zespołów
 • Assessment / Development Center w zakresie kompetencji wspierających jakość współpracy
 • Ocena 360 stopni jakości współpracy
 • Obserwacja "on the job": Analiza jakości współpracy + sesja coachingowa

DORADZTWO INDYWIDUALNE

 • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji związanych z dobrą współpracą 

WSPARCIE WDROŻENIOWE

 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji związanych ze współpracą w firmie, zespole, projekcie

WARSZTATY FACYLITOWANE

 

DIAGNOZA

Model TEAM - wspólne wartości i roadmap we współpracy

Zależy nam na wysokiej jakości działań. Ważna jest dla nas dobra współpraca. Musimy się sprawnie komunikować. 

Jestem pewna, że wszyscy znamy te słowa. I kiedy je słyszymy wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie... Warsztaty prowadzone dla firmy, zespołów, interesariuszy projektów zgodnie z Modelem TEAM© pomagają zminimalizować ten problem, ponieważ ułatwiają zrozumienie i wypracowanie wspólnych definicji.

Model TEAM© pomaga wypracować wspólne zasady pracy w ramach firmy, zespołu, projektu. Jest kluczowym uzupełnieniem formalnego kick-off, przy czym kick-off skupia się na aspektach formalnych (cele, plan, ryzyka, komunikacja, zmiany itp.), zaś Model TEAM© na aspektach często marginalizowanych – jakości współpracy i budowaniu wspólnej roadmap. Co ważne - dzięki połączeniu pracy z metaforą, języka Clean oraz konkretnych narzędzi biznesowych umożliwia sięgnięcie do prawdy kryjącej się za uniwersalnymi słowami i pojęciami. 

Podczas jednego dnia warsztatów przejdziecie przez cztery etapy Modelu TEAM©:

 1. To TOUCH - odkryjecie wartości we współpracy, których oczekują różne osoby z zespołu, firmy, projektu.
 2. To EXCHANGE - zrozumiecie, co dokładnie oznaczają dla wszystkich te wartości. Po pogłębieniu tego, jak każdy je rozumie wybierzecie wspólne wartości, którymi chcecie się kierować i wypracujecie jednolitą definicję.
 3. To ANALYZE - określicie, jakich zachowań od siebie oczekujecie, a jakich nie. Zbudujecie "expose współpracy".
 4. To MAINTAIN - Wypracujecie, w jaki sposób będziecie dbać o to, by wszyscy zainteresowani działali zgodnie z wartościami oraz jak będziecie reagować na odstępstwa.

Praca z modelem jest też bazą spotkań indywidualnych dla liderów zespołów i projektów.

Z warsztatów wyjdziecie z konkretnymi uzgodnieniami, które od razu można wprowadzić w życie.