blog2
Wspólne wartości w Urzędzie z Mapą Skojarzeń Clean
Parent Category: Blog
Hits: 2267

Instytucja podjęła decyzję o przeprowadzeniu szkoleń z zakresu efektywnej współpracy w zespole dla wszystkich swoich pracowników. Badanie satysfakcji wykazało, że w pionach brak jest wspólnej wizji działania, zespoły nie współpracują ze sobą a między ludźmi jest dużo napięć.

CEL

Wzmocnienie współpracy i poprawienie komunikacji pomiędzy pracownikami w pionach poprzez wypracowanie wspólnych wartości i standardów zachowań.

ROZWIĄZANIE

W szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji w zespole uczestniczyli pracownicy, kadra kierownicza oraz dyrekcja. Jednym z modułów było identyfikowanie, jakimi wartościami powinny kierować się wszystkie osoby w instytucji, by współpraca wyglądała tak, jak powinna i wspierała realizację wspólnych celów Instytucji.

Do opisu wartości wykorzystane zostało narzędzie Clean Word Association Map, które pomaga identyfikować elementy definicji poprzez pracę z metaforą (rozszerzona o pytania Clean oraz storytelling technika Word Association Map - mapa skojarzeń słownych wykorzystywana w ramach nauki języków). Uczestnicy w grupach wspólnie wypełniali Mapy a następnie na podstawie haseł budowali opowieść o danej wartości. Opowieści były pisemne, rysunkowe, realne, ze świata bajek, fantasy, filmu...

EFEKTY

  1. WIEDZA: Uczestnicy podzielili się swoim rozumieniem tego, jakie wartości i jak rozumiane powinny leżeć u podstaw ich współpracy. To był pierwszy raz w historii instytucji, kiedy rozmawiali o tym pracownicy, kierownicy i dyrektorzy. Dzięki myśleniu metaforą i skojarzeniami Uczestnicy odeszli od definicji słownikowych i zeszli na głębszy poziom myślenia o wartościach – ich znaczeniu, składowych, warunkach funkcjonowania i efektach, jakie ma przynieść ich stosowanie.
  2. NASTAWIENIA: Zobaczenie przez Uczestników, że – mimo różnych poprzednich doświadczeń – inne osoby opierają się na bardzo podobnych zasadach i wartościach i że u podstaw ich działań leży taka sama idea. To spowodowało, że łatwiej było w przyszłości rozmawiać o wypracowywaniu rozwiązań, ponieważ można było odwoływać się do wspólnych założeń.
  3. EMOCJE: Silne utożsamienie się z wypracowanymi wartościami, ponieważ nie tylko odwoływały się one do głębszego, bardziej osobistego rozumienia pojęć, ale też zostały opracowane w formie, która uruchomiła myślenie własnymi obrazami i opowieściami Uczestników. Uczestnicy mieli dużo zabawy przy tworzeniu swoich opowieści i prezentowaniu ich innym. Przy szkoleniach podsumowujących, w których uczestniczyła tylko kadra zarządzająca (celem było opracowanie krótkich definicji wartości oraz ich operacjonalizacja – przełożenie na konkretne zachowania pożądane i nieakceptowane) widać było, że kierownicy i dyrektorzy z radością powracali do momentu tworzenia opowieści i do samych opowieści.

PODSUMOWANIE

Zauczestniczenie we wspólnym tworzeniu metaforycznych opisów wartości a następnie w ich operacjonalizowaniu wzbudziło pozytywne emocje i zaangażowanie u dyrekcji i kadry kierowniczej instytucji. Mimo, że nie było to pierwotnie planowane podjęto decyzję o integracji krótkich definicji wartości opracowanych przez wszystkie grupy i włączeniu ich w nową strategię Instytucji.

Wypracowano dodatkowo, w jakie procesy i w jaki sposób wartości te zostaną włączone (np. proces rekrutacji, szkolenia wdrażające, mentoring, system oceny, Kierownicze Przeglądy Zarządzania). Jako element strategii wartości będą regularnie przeglądane, monitorowane będzie też działanie zgodnie z nimi. W zapytania ofertowe na kolejne działania rozwojowe włączono w cele odniesienie do wzmacniania działań zgodnych z wartościami Instytucji.

© 2018 Magdalena Robak

Artykuły o budowaniu zespołu i linki do innych case studys z tego obszaru znajdziesz TU.

Więcej informacji o zastosowaniu metod Clean Coaching w pracy rozwojowej znajdziesz na stronie Clean Dynamics.

Clean Word Association Map powstała w ramach Modelu TEAM© i wykorzystuje ją na warsztacie budowania zespołu "Jaki TEAM chcemy stworzyć?".

Jeśli masz podobne wyzwanie - skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić - podziel się. 

INNE ARTYKUŁY Z kategorii

 

Podobne artykuły: