kierowanie-zespolem
Kompetencje menedżerskie

Kompetencje menedżerskie

Współpraca pionowa: By wzmocnić kompetencje menedżerów, którzy są bazą efektywnego działania firmy.

Wzmocnisz kompetencje menedżerów w trójkącie "relacje - procesy - wyniki". Przećwiczycie narzędzia wspierające zarządzanie zespołem, w tym procesy delegowania i tworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu pracowników. Wzmocnicie świadomość roli menedżerskiej, w tym budowania autorytetu.

Read more
jakosc-wspolpracy
Efektywna współpraca

Efektywna współpraca

Współpraca pozioma: By ludzie skutecznie wspierali się w osiąganiu celów firmy, zespołu, projektu.

Wzmocnisz współdziałanie wewnątrz firmy oraz z partnerami biznesowymi. Wypracujecie wspólną wizję działania i celów. Zbudujecie zasady współpracy oraz uzgodnicie sposoby utrzymania jej jakości. Poprawicie efektywność komunikacji w sytuacjach standardowych oraz trudnych (napięć, konfliktów, sprzeczności celów lub interesów).

Read more
obsluga-klientow

Jakość obsługi Klienta

Współpraca z otoczeniem: By Twoi ludzie świadomie budowali pożądany wizerunek firmy w relacji z Klientami.

Wzmocnisz pracowników, by w kontakcie z Klientami budowali pożądany wizerunek firmy. Udoskonalicie działania i proces przed, w trakcie i po transakcji / kontakcie. Usprawnicie jakość komunikacji z Klientami (pisemnie, zdalnie, osobiście), także w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności.

Read more
jakosc-zarzadzania
Jakość zarządzania

Jakość zarządzania

Wspólny cel - wspólna droga: by budować firmę, która zachęca pracowników do angażowania się.

Kompleksowo przyjrzysz się jakości zarządzania i budowanej dzięki niej kulturze organizacyjnej. Zaplanujesz w tym obszarze zmiany, które pomogą budować sposób funkcjonowania sprzyjający zaangażowaniu ludzi, a jednocześnie spójny z Wami.

Read more
efektywnosc-osobista
Efektywność osobista

Efektywność osobista

Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania.

Wzmocnisz kompetencje interpersonalne, będące bazą efektywności zawodowej: świadomość własnej roli, skuteczną komunikację, komunikację asertywną, organizację pracy, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Doprecyzujesz swoja rolę zawodową i to, jak chcesz ją realizować uwzględniając swoje potrzeby i oczekiwania otoczenia.

Read more
twoja-droga

Twoja droga

Szanowny Kliencie,

czasem świetnie wiesz, co chcesz osiągnąć wydając pieniądze na szkolenie lub inne działania rozwojowe. A czasem wiesz po prostu, że „masz problem/wyzwanie” i nie masz pojęcia, co z tym zrobić. I to jest ok. Brief „Zaprojektuj swoją drogę” stworzyłam, by pomóc Ci przyjrzeć w jakiej sytuacji się znajdujesz i co mogłoby Cię w niej wspomóc. To sposób na przygotowanie się do rozmowy z konsultantem czy trenerem.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ