kierowanie-zespolem
Kompetencje menedżerskie

Kompetencje menedżerskie

Współpraca pionowa: By wzmocnić kompetencje menedżerów, którzy są bazą efektywnego działania firmy.
 • Wzmocnisz kompetencje menedżerów w trójkącie "wyniki - procesy - relacje". 
 • Przećwiczysz narzędzia wspierające zarządzanie zespołem, w tym procesy delegowania i tworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu pracowników.
 • Wzmocnisz świadomość roli menedżerskiej, w tym budowanie autorytetu.
Read more
jakosc-wspolpracy
Efektywna współpraca

Efektywna współpraca

Współpraca pozioma: By ludzie skutecznie wspierali się w osiąganiu celów firmy, zespołu, projektu.
 • Wzmocnisz współdziałanie wewnątrz firmy oraz z partnerami biznesowymi. 
 • Wypracujesz wspólną wizję działania i celów.
 • Zbudujesz zasady współpracy oraz uzgodnicie sposoby utrzymania jej jakości.
 • Poprawisz efektywność komunikacji w sytuacjach standardowych oraz trudnych (napięć, konfliktów, sprzeczności celów lub interesów).
Read more
obsluga-klientow

Jakość obsługi Klienta

Współpraca z otoczeniem: By Twoi ludzie świadomie budowali pożądany wizerunek firmy w relacji z Klientami.
 • Wzmocnisz pracowników, by w kontakcie z Klientami budowali pożądany wizerunek firmy.
 • Udoskonalisz działania i proces przed, w trakcie i po transakcji / kontakcie.
 • Usprawnisz jakość komunikacji z Klientami (pisemnie, zdalnie, osobiście), w sytuacjach standardowych i trudnych, wymagających asertywności.
Read more
efektywnosc-osobista
Efektywność osobista

Efektywność osobista

Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania.
 • Wzmocnisz kompetencje interpersonalne - bazę efektywności zawodowej: świadomość własnej roli, skuteczną komunikację, komunikację asertywną, organizację pracy, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Doprecyzujesz swoją rolę zawodową i to, jak chcesz ją realizować uwzględniając swoje potrzeby i oczekiwania otoczenia.
Read more
twoja-droga

Zaprojektuj rozwój swój lub zespołu

Świetnie wiesz, co chcesz osiągnąć inwestując w szkolenie lub inne działania rozwojowe? A może wiesz po prostu, że „masz problem/wyzwanie” i jeszcze nie masz koncepcji, co z tym zrobić?

Przygotuj się do rozmowy z konsultantem, trenerem, coachem. Brief „Zaprojektuj swoją drogę” pomoże Ci przyjrzeć się (1) w jakiej sytuacji znajdujesz się i (2) jakie działania mogłyby Cię wesprzeć. 

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ