szkolenia1

Szkolenia warsztatowe

Podczas szkoleń warsztatowych doskonalisz konkretne kompetencje lub trenujesz określone sposoby bądź metody działania. Praktycznie i pragmatycznie.

Read more
doradztwo

Doradztwo dla osób, zespołu, firmy

Wypracujesz najlepszą drogę do realizacji założonych celów osiągnięcia planowanych korzyści korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia.

Read more
diagnoza

Diagnoza osób, zespołu, firmy

Poznasz potrzeby rozwojowe (ludzi, zespołów, systemów, firmy, projektów) dzięki takim narzędziom, jak testy, ankiety, wywiady, obserwacje, assessmenty.

Read more
warsztaty

Spotkania facylitowane

Znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie, rozwiążesz określony problem lub wypracujesz konkretny sposób działania. Z moim prowadzeniem procesu.

Read more
wsparcie

Wsparcie wdrożeniowe

Zrealizujesz - także z moją pomocą - działania (indywidualne i grupowe), które pomogą trwale przenieść nowe kompetencje do codziennego działania. 

Read more