Efektywność osobista

efektywnosc-osobista
Efektywność osobista
Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania w zakresie sposobu myślenia i działania.
 • Wzmocnisz bazę efektywności zawodowej: świadomość własnej roli, skuteczną komunikację, komunikację asertywną, organizację pracy, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, odporność psychiczną.
 • Doprecyzujesz swoją rolę zawodową i to, jak chcesz ją realizować uwzględniając swoje potrzeby i oczekiwania otoczenia.
 • Wypracujesz nawyki wspierające dobrą organizację pracy.

Możemy pracować grupowo oraz indywidualnie.

Współpracuję także z trenerami, którzy specjalizują się w obszarze zarządzania stresem, work-life balance, zarządzania czasem.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ

TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA WARSZTATOWE

 1. Ja w swojej roli: Doprecyzowanie celów, oczekiwań, wizerunku
 2. Ja w kontakcie z innymi: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 3. Ja w zgodzie ze sobą: Kształtowanie postawy asertywnej i trening komunikacji bez przemocy 
 4. Ja w zadaniach: Jak zadbać o swoją efektywność w pracy stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej, rozproszonej?
 5. Ja w konflikcie: Jak poszukiwać optymalnych rozwiązań?
 6. Ja i moja skuteczność: 8 kluczy do odporności psychicznej i kompetencje, które je wspierają

WARSZTATY FACYLITOWANE / COACHING

 1. Świadomość roli zawodowej i jej powiązań z otoczeniem dla zespołów i pracowników
 2. Moja misja i wartości zawodowe: Jakim/Jaką sobą chcę być?
 3. Ja w relacji z innymi - wypracowanie spójnego, efektywnego stylu działania i budowania relacji

INNE DZIAŁANIA

DIAGNOZA

 • Diagnoza odporności psychicznej MTQPlus menedżerów i pracowników

DORADZTWO INDYWIDUALNE

 • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji związanych z efektywnościa osobistą 

WSPARCIE WDROŻENIOWE

 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji rozwijanych podczas szkoleń