Efektywność osobista

in obszary
efektywnosc-osobista
Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania.

Wzmocnisz kompetencje interpersonalne, będące bazą efektywności zawodowej: świadomość własnej roli, skuteczną komunikację, komunikację asertywną, organizację pracy, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Możemy pracować grupowo oraz indywidualnie.

Współpracuję także z trenerami, którzy specjalizują się w obszarze zarządzania stresem, work-life balance, zarządzania czasem.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ

TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA WARSZTATOWE

  1. Najpierw staraj się zrozumieć... Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
  2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna w kontakcie z Klientami

WARSZTATY FACYLITOWANE

  1. Świadomość własnej roli zawodowej i jej powiązań z otoczeniem
  2. Moja misja i wartości zawodowe: Jakim/Jaką sobą chcę być?

INNE DZIAŁANIA

DIAGNOZA

  • Diagnoza siły i odporności psychicznej MTQ48/MTQPlus

DORADZTWO INDYWIDUALNE

  • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji Uczestnika 

WSPARCIE WDROŻENIOWE

  • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji rozwijanych podczas szkoleń