Skuteczny leadership. Warsztat z diagnozą ILM72

WARSZTAT: Skuteczny leadership. Warsztat z diagnozą ILM72

Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie, czym jest a czym nie jest przywództwo i na jakich podstawach może się opierać. Wypracujesz swoją misję opartą o wartości. Przedyskutujemy konkretne sytuacje z Twojej pracy i przećwiczymy sposoby działania lidera stawiającego na efektywność i rozwój pracowników.

blog-5
Daj przestrzeń dla zmiany i rozwoju - Siła Clean Space

SZKOLENIE: Daj przestrzeń dla zmiany i rozwoju - Siła Clean Space

W podejściu Clean fizyczna przestrzeń służy do odwzorowania przestrzeni poznawczej. Włączenie przestrzeni pomaga silniej zwizualizować rzeczywistość i uruchomić informacje z 'pola' w pogłębianiu zrozumienia lub szukaniu rozwiązań. Miejsce, przedmioty, światło, temperatura, pozycja, ruch, inne osoby - to wszystko może dostarczać danych wspierających wewnętrzny proces. Często dają one nowe spojrzenie na sytuację, którego inaczej byśmy nie odkryli.

Konferencja IPMA 2018: Zmienność wokół nas. Stałość w nas.

WARSZTAT: Zmienność wokół nas. Stałość w nas.

Wiemy, że wspólne wartości pomagają nam w środowisku VUCA jednocześnie zachować kierunek i dopasowywać się do bieżącej sytuacji. Niestety w toku wspólnej pracy okazuje się, że pojęcia, które na początku wydawały się dla nas jednoznaczne przestają takie być… Czasem są to subtelności a czasem różnice na poziomie fundamentalnym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że bardzo często pozostajemy na poziomie uniwersalnych wartości i powierzchownych definicji.

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2018 - Warszawskie Preludium

KONFERENCJA: Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2018 - Warszawskie Preludium

Żyjemy w czasach spotkań – spotykamy się, by analizować postępy i wyniki prac, by omówić kolejne kroki w projekcie, by rozwiązać problem, by wypracować nowe rozwiązanie. Niestety często słyszymy, ze spotkania te są mało produktywne: trwają za długo, nie do końca wiadomo co jest ich celem i często nie wychodzimy z nich z konkretnymi wnioskami. Jak to zmienić?