Jaki TEAM chcemy stworzyć?
Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy
Hits: 2400

Zależy nam na wysokiej jakości działań. Ważna jest dla nas dobra współpraca. Musimy się sprawnie komunikować.

Jestem pewna, że znacie te słowa ze spotkań i z zespołem projektowym, i ze Sponsorem, i z innymi interesariuszami. I kiedy je słyszymy wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie... 

Warsztaty dla zespołów (szczególnie zespołów projektowych oraz kluczowych interesariuszy) prowadzone zgodnie z Modelem TEAM© pomagają zminimalizować ten problem, ponieważ ułatwiają zrozumienie.

PO CO? By opracować roadmap dla wspólnych działań

Autorski Model TEAM© pomaga zespołom i interesariuszom wypracować wspólne zasady pracy w ramach realizacji projektu. Jest kluczowym uzupełnieniem kick-off, przy czym kick-off skupia się na aspektach formalnych (cele, plan, ryzyka, komunikacja, zmiany itp.), zaś Model TEAM© na aspektach często niedocenianych – jakości współpracy i budowaniu partnerstwa w projekcie.

Zastosowane w Modelu TEAM© techniki i narzędzia pozwalają dotrzeć do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w zakresie jakości współpracy, pogłębić wzajemne zrozumienie oraz wspólnie wypracować ‘roadmap’ postępowania. Model łączy pracę z metaforą, techniki Clean, narzędzia projektowe oraz facylitację zespołową. Stosując jako punkt wyjścia pracę na wartościach model pomaga integrować różne kultury organizacyjne, uczy wzajemnego zrozumienia i uważności na potrzeby swoje i innych. 

JAK? Cztery kroki budowania zespołu

  1. to TOUCH - Odkryjecie wartości we współpracy, których oczekują różni interesariusze projektu.
  2. to EXCHANGE - Zrozumiecie, co dokładnie oznaczają dla wszystkich te wartości i każdy je rozumie. Wybierzcie a potem zdefiniujcie wspólne wartości, którymi chcecie się kierować.
  3. to ANALYZE - Określicie, jakich zachowań od siebie oczekujecie, a jakich nie.
  4. to MAINTAIN - Wypracujecie, w jaki sposób będziecie dbać o to, by zespół i interesariusze działali zgodnie z wartościami oraz jak będziecie reagować na odstępstwa.

KIEDY SKORZYSTAĆ Z WARSZTATU?

Model TEAM© (w zmodyfikowanych formułach) można stosować na etapie:

  • warsztatów strategicznych definiujących projekt – by uzgodnić wspólne ‘zasady gry’ z kluczowymi interesariuszami projektu,
  • spotkań inicjujących projekt (kick-off) w zespole – by doprecyzować zasady współpracy w zespole projektowym,
  • przeglądów okresowych projektów – by wspólnie analizować jakość współpracy,
  • zamknięcia projektu – by wypracować lesson learned dla przyszłej współpracy w projektach (zarówno w ramach zespołu projektowego, jak i z kluczowymi interesariuszami projektu).

© 2017 Magdalena Robak

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach lub jesteś zainteresowany/a organizacją podobnego szkolenia w Twojej Firmie - skontaktuj się ze mną.  A jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

Szkolenia z podobnej tematyki:

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII