blog-7
CURIOSITY AND COLLABORATION. Systemic Modelling™ is coming to Poland in October 2019!

CURIOSITY AND COLLABORATION. Systemic Modelling™ is coming to Poland in October 2019!

HOW WE WORK?

We create a safe, learning space where you can test yourself and where it's okay to make mistakes. We work as a group, in pairs, in threes and individually… Creating a network of attention across the group and after the training course.

blog-5
Daj przestrzeń dla zmiany i rozwoju - Siła Clean Space

SZKOLENIE: Daj przestrzeń dla zmiany i rozwoju - Siła Clean Space

W podejściu Clean fizyczna przestrzeń służy do odwzorowania przestrzeni poznawczej. Włączenie przestrzeni pomaga silniej zwizualizować rzeczywistość i uruchomić informacje z 'pola' w pogłębianiu zrozumienia lub szukaniu rozwiązań. Miejsce, przedmioty, światło, temperatura, pozycja, ruch, inne osoby - to wszystko może dostarczać danych wspierających wewnętrzny proces. Często dają one nowe spojrzenie na sytuację, którego inaczej byśmy nie odkryli.

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2018 - Warszawskie Preludium

KONFERENCJA: Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2018 - Warszawskie Preludium

Żyjemy w czasach spotkań – spotykamy się, by analizować postępy i wyniki prac, by omówić kolejne kroki w projekcie, by rozwiązać problem, by wypracować nowe rozwiązanie. Niestety często słyszymy, ze spotkania te są mało produktywne: trwają za długo, nie do końca wiadomo co jest ich celem i często nie wychodzimy z nich z konkretnymi wnioskami. Jak to zmienić?

Praca z metaforą w projekcie z wykorzystaniem języka Clean

SZKOLENIE: Praca z metaforą w projekcie z wykorzystaniem języka Clean

Założeniem warsztatu jest poznanie innego sposobu pracy z zespołem projektowym oraz interesariuszami, opartego na pracy z metaforą i przestrzenią oraz wykorzystującego specyficzny sposób pogłębiania wzajemnego zrozumienia: pytania Clean, dające bezpieczną, komfortową przestrzeń do mówienia oraz wyjątkową uważność w słuchaniu.