Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi: Rola lidera
Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy
Hits: 1745

Konflikt ma miejsce wtedy, gdy:

 • mamy dwie lub więcej stron, które są wzajemnie od siebie zależne;
 • strony te subiektywnie dostrzegają, że ich potrzeby, wartości lub interesy są lub mogą być zagrożone lub trudne do zrealizowania;
 • i w rezultacie strony te podejmują działania, które mogą doprowadzić do utrzymania status quo, nasilenia, załagodzenia lub rozwiązania konfliktu.

Oto elementy definicyjne konfliktu według Mortona Deutscha. Elementy, które wskazują, że tak naprawdę każda sytuacja społeczna, w której się znajdujemy jest potencjalnie konfliktowa. Począwszy od kontaktu z ochroniarzem na płatnym parkingu strzeżonym, na który chcę wjechać, przez pójście do pracy czy… tak właśnie… realizację projektu. A im silniejsza współzależność, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwinięcia się sytuacji trudnej.

Dlatego jedną z istotniejszych kompetencji niezbędnych do efektywnego osiągania celów postawionych przed nami w projekcie jest umiejętność diagnozy konfliktu oraz związana z nią umiejętność doboru i zastosowania adekwatnej metody jego rozwiązania.

CELE KLUCZOWE:

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Posiadał/a – uporządkowaną wiedzę na temat źródeł i typów konfliktów oraz roli lidera w zarządzaniu nimi
 • Umiał/a – rozróżniać konflikty negocjowalne i nienegocjowalne oraz dopasować sposób działania
 • Wiedział/a – jakie działania szefa projektu wspierają zapobieganie konfliktom
 • Znał/a – metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Potrafił/a – dopasować metodę do sytuacji i rodzaju konfliktu

PROGRAM SZKOLENIA:

Warsztatowa formuła pozwoli Ci doświadczyć sytuacji konfliktowych w „warunkach laboratoryjnych”, przyjrzeć się sobie i wymienić doświadczenia innymi Uczestnikami :)

 1. Rzeczywistość realizacji projektów: Współpraca czy Rywalizacja?
 2. Jak zarządzać konfliktem od właściwej strony? Rola, odpowiedzialność i pola wpływu oraz narzędzia szefa projektu
 3. Obszary i rodzaje sytuacji konfliktowych: Konflikty negocjowalne i nienegocjowalne
 4. Style i strategie rozwiązywania konfliktów
 5. Wspólne wartości, jako prewencyjne zarządzanie sytuacjami trudnymi
 6. Praktyka rozwiązywania sytuacji konfliktowych: Gdy jesteś stroną, „trzecią stroną” i gdy chodzi o grupę / zespół

Zapraszam do pierwszego z artykułów, które przybliżają teoretyczne podstawy szkolenia.

KIEDY I GDZIE:

Warsztat (2 dni) realizowany będzie podczas II Kampusu Zarządzania Projektami, 9-11 października 2019r, w Cedzynie, Hotel Uroczysko.

Więcej informacji i zapisy:

Kampus Zarządzania Projektami 2019 - Rezerwuj miejsce

© 2019 Magdalena Robak

Jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

Szkolenia z podobnej tematyki:

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII