Skuteczny leadership. Warsztat z diagnozą ILM72
Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy
Hits: 2043

Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie, czym jest a czym nie jest przywództwo i na jakich podstawach może się opierać. Wypracujesz swoją misję opartą o wartości. Przedyskutujemy konkretne sytuacje z Twojej pracy i przećwiczymy sposoby działania lidera stawiającego na efektywność i rozwój pracowników.

CELE KLUCZOWE:

  • Pogłębienie świadomości własnych silnych stron i obszarów do rozwoju w kontekście bycia przywódcą i wzorcem dla podwładnych.
  • Przećwiczenie konkretnych umiejętności wspomagających działanie spójne z ideą przywództwa na co dzień.

ADRESACI:

Kadra kierownicza każdego szczebla.

BAZOWY ZAKRES SZKOLENIA:

Przed szkoleniem każdy Uczestnik przeprowadzi autodiagnozę stylu przywództwa (test ILM72) oraz odbędzie indytwidualną sesję informacji zwrotnych. 

  1. Przywództwo – co to takiego?
  2. Pięć poziomów przywództwa
  3. Punkt wyjścia dla przywódcy, czyli wartości
  4. Przywódca skoncentrowany na efektywności i rozwoju
  5. Moja misja jako przywódcy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM, AKTUALNE TERMINY I ZAPISY: KOMPETEA

CZAS TRWANIA:

  • Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00-17:00, drugi dzień: 08:30–15:30

© 2019 Magdalena Robak

Jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

Szkolenia z podobnej tematyki:

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII