Efektywna komunikacja menedżerska

Podczas szkolenia zastanowimy się, czym jest skuteczna i efektywna komunikacja menedżerska oraz przećwiczymy rozmowy z pracownikami w różnych sytuacjach (informacji zwrotnej, rozmów korygująco-dyscyplinujących oraz przekazywania informacji trudnych).

CELE KLUCZOWE:

 1. Poznanie kluczowych kompetencji komunikacji interpersonalnej i ich praktycznego wymiaru w komunikacji menedżerskiej
 2. Przećwiczenie rozmów menedżera „„1 to 1” oraz w pracy z zespołem: udzielanie informacji zwrotnych, rozmowy korygująco-dyscyplinujące
 3. Poznanie modelu psychologicznego leżącego u podstaw emocjonalnej reakcji na informację trudną oraz przećwiczenie sposobów przekazywania trudnej informacji pracownikowi i zespołowi.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJESZ:

 1. Małe warsztatowe grupy do 10 osób
 2. Ankieta wstępna
 3. E-mentoring do 60 dni od daty zakończenia szkolenia
 4. Zadania utrwalające – w okresie po 3, 6, 9 i 12 tygodniach od momentu zakończenia szkolenia; uczestnicy drogą mailową otrzymują zadania, których celem jest utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu, przełożenie jej na praktykę biznesową

ADRESACI:

 • prezesi, dyrektorzy zarządzający,
 • osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządzające zespołem pracowników,
 • menedżerowie działów HR,
 • właściciele firm.

PROGRAM SZKOLENIA:

WSTĘP, WPROWADZENIE

CO OZNACZA „SKUTECZNA” I „EFEKTYWNA” KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA?

Cel: Poznanie praktycznego wymiaru modelu kompetencji komunikacji interpersonalnej w pracy menedżera

 • Model kompetencji komunikacji interpersonalnej: kontekst i cztery kluczowe kompetencje w procesie komunikacji
 • Analiza czterech kompetencji komunikacji interpersonalnej – aspekt praktyczny
 • Model kompetencji komunikacji interpersonalnej w roli menedżera: Analiza sytuacji Uczestników

MÓJ PREFEROWANY STYL KOMUNIKACYJNY

Cel: Uświadomienie wpływu indywidualnych preferencji na efektywność komunikacji.

 • Cztery kluczowe style komunikacyjne (w oparciu o modele DISC, Insights Discovery, FRIS)
 • Silne strony oraz zagrożenia każdego ze stylów dla efektywnej komunikacji menedżerskiej
 • Mój styl komunikacyjny: Autoanaliza i wnioski dla osobistego rozwoju kompetencji komunikacyjnych

PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH INFORMACJI

Cel: Przećwiczenie sposobu przekazywania informacji trudnej pracownikowi i zespołowi

 • Model psychologicznej reakcji na trudną informację
 • Jedna nieskuteczna i dwie skuteczne strategie przekazywania trudnych informacji
 • Praktyka przekazywania trudnych informacji w rozmowie indywidualnej i z zespołem

ROZWOJOWA INFORMACJA ZWROTNA ORAZ KOMUNIKACJA MOTYWUJĄCA DO ZMIANY

Cel: Przećwiczenie różnych form udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej

 • Pięć etapów korygowania zachowań pracowników
 • Elementy, na które należy zwrócić uwagę przekazując informację zwrotną: Kontekst, forma i treść
 • Praktyka udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej: Modele klasyczne i współczesne (ćwiczenia w parach i w trójkach)
 • Informacja zwrotna motywująca do zmiany „1 to 1” oraz w pracy z zespołem: O czym pamiętać?

ROZMOWA KORYGUJĄCO-DYSCYPLINUJĄCA

Cel: Przećwiczenie rozmów korygujących i dyscyplinujących

 • Czym różni się informacja zwrotna, rozmowa korygująca i dyscyplinująca: Cele i ich wpływ na przebieg
 • Praktyka prowadzenia rozmów korygujących i dyscyplinujących (ćwiczenia w parach i w trójkach)
 • Komunikacja zachęcająca do zmiany i blokująca chęć zmiany „1 to 1” oraz w pracy z zespołem: Na co zwrócić uwagę?

PODSUMOWANIE

 • Indywidualne podsumowanie warsztatu. Obszary koncentracji przed spotkaniem follow up

CZAS TRWANIA:

 • Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00-17:00, drugi dzień: 08:30–15:30

AKTUALNE TERMINY I ZAPISY: KOMPETEA

© 2019 Magdalena Robak

Jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

Szkolenia z podobnej tematyki:

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII