Efektywna komunikacja menedżerska
Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy
Hits: 2365

Czym jest skuteczna i efektywna komunikacja menedżerska? Nad tym zastanowumy się podczas szkolenia. Przećwiczymy także rozmowy z pracownikami w różnych sytuacjach (informacji zwrotnej, rozmów korygująco-dyscyplinujących oraz przekazywania informacji trudnych).

CELE KLUCZOWE:

 • Poznanie kluczowych kompetencji komunikacji interpersonalnej i ich znaczenia dla komunikacji menedżerskiej
 • Przećwiczenie rozmów menedżera „1 to 1” oraz w pracy z zespołem: udzielanie informacji zwrotnych, rozmowy korygująco-dyscyplinujące
 • Poznanie modelu psychologicznego leżącego u podstaw emocjonalnej reakcji na informację trudną oraz przećwiczenie sposobów przekazywania trudnej informacji pracownikowi i zespołowi.

ADRESACI:

Kadra zarządzająca każdego szczebla

OGÓLNY ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Wstęp, wprowadzenie
 2. Co oznacza „skuteczna” i „efektywna” komunikacja menedżerska?
 3. Mój preferowany styl komunikacyjny
 4. Przekazywanie trudnych informacji
 5. Rozwojowa informacja zwrotna oraz komunikacja motywująca do zmiany
 6. Rozmowa korygująco-dyscyplinująca
 7. Podsumowanie

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM, AKTUALNE TERMINY I ZAPISY: KOMPETEA

CZAS TRWANIA:

 • Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00-17:00, drugi dzień: 08:30–15:30

© 2019 Magdalena Robak

Jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

Szkolenia z podobnej tematyki:

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII