Efektywność osobista

efektywnosc-osobista
Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania.

Wzmocnisz kompetencje interpersonalne, będące bazą efektywności zawodowej: świadomość własnej roli, skuteczną komunikację, komunikację asertywną, organizację pracy, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Możemy pracować grupowo oraz indywidualnie.

Współpracuję także z trenerami, którzy specjalizują się w obszarze zarządzania stresem, work-life balance, zarządzania czasem.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ