Jakość zarządzania

jakosc-zarzadzania
Wspólny cel - wspólna droga: by budować firmę, która zachęca pracowników do angażowania się.

Kompleksowo przyjrzysz się jakości zarządzania i budowanej dzięki niej kulturze organizacyjnej. Zaplanujesz w tym obszarze zmiany, które pomogą budować sposób funkcjonowania sprzyjający zaangażowaniu ludzi, a jednocześnie spójny z Wami.

Wspólnie określimy z czego wynikają Twoje wyniki oraz w jaki sposób potrzebujesz i chcesz z nimi pracować: na poziomie ludzi, zespołów i systemów. 

Zaprojektujemy proces zmiany, który pomoże Ci osiągnąć zdefiniowane rezultaty. 

Masz okazję spojrzeć na firmę z lotu ptaka, dzięki takim narzędziom, jak:

  • Model kompleksowej transformacji organizacji BlitzGrow
  • Autorski kwestionariusz badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
  • Model doskonałości zarządzania projektami IPMA PEB®
  • Przegląd przedsięwzięcia (działalność, inicjatywa, projekt) wg Podejścia Systemowego SPOCO®

 Więcej szczegółów na temat narzędzi znajdziesz w FORMY PRACY / DIAGNOZA.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ