PM HEALTH-CHECK

Forma

 • Wywiad przeprowadzany zdalnie: ok. 1,5 - 2 godziny
 • Sesja coachingowo-doradcza: ok. 1 godziny

Rozmowy przeprowadzamy zdalnie, przez telefon, Skype, Microsoft Teams lub inną platformę, która będzie dla nas dostępna i wygodna.

Zakres

 1. 12 pytań KISS PM
 2. 9 kryteriów ogólnych IPMA PEB
 3. Raport zawierający:
 • Radar PM Helth-Check©
 • wykres KISS PM©
 • zidentyfikowane przez Ciebie silne strony i obszary do rozwoju oraz priorytety (do utrzymania i do wzmocnienia)

Proces

 1. Podejmujesz decyzję: Chcesz sam "PM Helth-Check©" czy także dodatkową sesję coachingowo-doradczą
 2. Przeprowadzamy wywiad
 3. Otrzymujesz mailem Raport "PM Helth-Check©"
 4. Jeśli zdecydowałeś/aś się na dodatkową sesję - przeprowadzamy ją po opracowaniu Raportu (ok. 1h)

Co obejmuje projekt Lessons Learned?

Zakres analizy

 • Model PEB IPMA pomaga przeanalizować SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONKRETNYM PROJEKTEM oraz wypracować działania doskonalące w trzech głównych kategoriach: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty projektu. W zależności od wybranej strategii i zakresu działań koncentrujemy się na 3 obszarach, 9 kryteriach podstawowych lub 20 szczegółowych.
 • W trakcie procesu diagnozy analizujemy Wasze działania odnosząc je do CYKLU PDCA (plan - do - check - act).
 • Analizując konkretne działania identyfikujemy także poziom zadbania o 6 wymiarów angażowania i włączenia interesariuszy (EMPOWERMENT - obszar autorski). 

Kolejne kroki w projekcie

 1. Decyzja dotycząca celu i zakładanych rezultatów
 2. Wybór i dostosowanie Pakietu Lessons Learned
 3. Realizacja działań wg przyjętego Pakietu
 4. Opracowanie Raportu 
 5. Omówienie wyników i wypracowanie następnego kroku

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROCESU

Co potrzebujesz przemyśleć?

LL IPMA sciezka decyzyjna

Wniosków na jakim poziomie potrzebujesz?*

* Poziom głębokości wniosków zależy od wybranego pakietu działań (jest ich po 3 w ramach każdej strategii: wywiadu oraz warsztatu). Chętnie Ci o nich opowiem - zapraszam do kontaktu.

Wskaźniki

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • KLUCZOWE SILNE STRONY ORAZ OBSZARY DOSKONALENIA NA POZIOMIE WSKAŹNIKÓW DOSKONAŁOŚCI

Działania

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA

Rekomendacje

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA
 • REKOMENDACJE OD INTERESARIUSZY ORAZ EKSPERTÓW

Którą strategię chcesz zastosować?

Wywiady

 • Wywiady zdalne (telefon, skype) lub spotkania osobiste (u Klienta)
 • Z Kierownikiem Projektu lub także z kluczowymi interesariuszami (Zespół projektowy, Klient, Sponsor, kluczowi Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni)
 • KLUCZOWY CEL: rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju, wypracowanie wskazówek rozwojowych

Warsztaty

 • Warsztaty facylitowane (1 - 2 dni)
 • Z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi (Kierownik Projektu, Zespół projektowy, Sponsor) lub dodatkowo z zewnętrznymi (Klient, Dostawcy)
 • KLUCZOWY CEL: WSPÓLNE rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju oraz wypracowanie rekomendacji
 • Dodatkowo: uzyskanie przez KP kompetencji prowadzenia warsztatów diagnozy doskonałości projektowej wg IPMA PEB 

Kto Cię poprowadzi?

Magdalena Robak
Magdalena Robak

Magdalena Robak

Od ponad 20 lat wzmacnia kompetencje kierowników, w tym kierowników projektów. Ponad 10 lat prowadziłam na Uniwersytecie SWPS Warszawa moduł "Organizacja pracy zespołów - podejście projektowe" oraz "Ja w projekcie: Rola lidera". Twórczyni Modelu TEAM© - warsztatów budowania wspólnych wartości w zespołach.

Certyfikowany asesor PEB IPMA i od 2015 roku aktywny asesor Polish Project Excellence Award.

Twórczyni procesu "Lessons Learned wg IPMA PEB", w którym prowadzi wywiady i facylituje warsztaty.

WIĘCEJ

Mariusz Kapusta
Mariusz Kapusta

Mariusz Kapusta

Ponad 17 lat w zarządzaniu projektami. Nastawiony na efekty Coach & Trener. Twórca metody 12 pytań KISS PM©, która w bardzo prosty sposób uczy zarządzania projektami. Autor książki „Zarządzanie Projektami Krok po Kroku”.

Posiadam certyfikaty: Project Management Professional, Agile Certified Professional oraz Professional Scrum Master.

W procesie "Lessons Learned wg IPMA PEB" jest ekspertem ds metodyki zarządzania projektami.

WIĘCEJ