PM HEALTH-CHECK

Forma

 • Wywiad przeprowadzany zdalnie: ok. 1,5 - 2 godziny
 • Sesja coachingowo-doradcza: ok. 1 godziny

Rozmowy przeprowadzamy zdalnie, przez telefon, Skype, Microsoft Teams lub inną platformę, która będzie dla nas dostępna i wygodna.

Zakres

 1. 12 pytań KISS PM
 2. 9 kryteriów ogólnych IPMA PEB
 3. Raport zawierający:
 • Radar PM Helth-Check©
 • wykres KISS PM©
 • zidentyfikowane przez Ciebie silne strony i obszary do rozwoju oraz priorytety (do utrzymania i do wzmocnienia)

Proces

 1. Podejmujesz decyzję: Chcesz sam "PM Helth-Check©" czy także dodatkową sesję coachingowo-doradczą
 2. Przeprowadzamy wywiad
 3. Otrzymujesz mailem Raport "PM Helth-Check©"
 4. Jeśli zdecydowałeś/aś się na dodatkową sesję - przeprowadzamy ją po opracowaniu Raportu (ok. 1h)

Co obejmuje projekt Lessons Learned wg IPMA PEB?

Zakres analizy

 • Model PEB IPMA pomaga przeanalizować SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONKRETNYM PROJEKTEM oraz wypracować działania doskonalące w trzech głównych kategoriach: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty projektu. W zależności od wybranej strategii i zakresu działań koncentrujemy się na 3 obszarach, 9 kryteriach podstawowych lub 20 szczegółowych.
 • W trakcie procesu diagnozy analizujemy Wasze działania odnosząc je do CYKLU PDCA (plan - do - check - act).
 • Analizując konkretne działania identyfikujemy także poziom zadbania o 6 wymiarów angażowania i włączenia interesariuszy (EMPOWERMENT - obszar autorski). 

Kolejne kroki w projekcie

 1. Decyzja dotycząca celu i zakładanych rezultatów
 2. Wybór i dostosowanie Pakietu Lessons Learned
 3. Realizacja działań wg przyjętego Pakietu
 4. Opracowanie Raportu 
 5. Omówienie wyników i wypracowanie następnego kroku

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROCESU

Co potrzebujesz przemyśleć przez Leassons Learned wg IPMA PEB?

LL IPMA sciezka decyzyjna

Wniosków na jakim poziomie potrzebujesz w Lessons Learned wg IPMA PEB?*

* Poziom głębokości wniosków zależy od wybranego pakietu działań (jest ich po 3 w ramach każdej strategii: wywiadu oraz warsztatu). Chętnie Ci o nich opowiem - zapraszam do kontaktu.

Wskaźniki

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • KLUCZOWE SILNE STRONY ORAZ OBSZARY DOSKONALENIA NA POZIOMIE WSKAŹNIKÓW DOSKONAŁOŚCI

Działania

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA

Rekomendacje

 • wyniki punktowe
 • priorytety (utrzymanie / usprawnienie)
 • SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DO UTRZYMANIA ORAZ DOSKONALENIA
 • REKOMENDACJE OD INTERESARIUSZY ORAZ EKSPERTÓW

Którą strategię chcesz zastosować w Lessons Learned wg IPMA PEB?

Wywiady

 • Wywiady zdalne (telefon, skype) lub spotkania osobiste (u Klienta)
 • Z Kierownikiem Projektu lub także z kluczowymi interesariuszami (Zespół projektowy, Klient, Sponsor, kluczowi Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni)
 • KLUCZOWY CEL: rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju, wypracowanie wskazówek rozwojowych

Warsztaty

 • Warsztaty facylitowane (1 - 2 dni)
 • Z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi (Kierownik Projektu, Zespół projektowy, Sponsor) lub dodatkowo z zewnętrznymi (Klient, Dostawcy)
 • KLUCZOWY CEL: WSPÓLNE rozpoznanie silnych stron i obszarów do rozwoju oraz wypracowanie rekomendacji
 • Dodatkowo: uzyskanie przez KP kompetencji prowadzenia warsztatów diagnozy doskonałości projektowej wg IPMA PEB 

Kto Cię poprowadzi przez Lessons Learned wg IPMA PEB?

Magdalena Robak
Magdalena Robak

Magdalena Robak

Od ponad 20 lat wzmacnia kompetencje kierowników, w tym kierowników projektów. Ponad 10 lat prowadziłam na Uniwersytecie SWPS Warszawa moduł "Organizacja pracy zespołów - podejście projektowe" oraz "Ja w projekcie: Rola lidera". Twórczyni Modelu TEAM© - warsztatów budowania wspólnych wartości w zespołach.

Certyfikowany asesor PEB IPMA i od 2015 roku aktywny asesor Polish Project Excellence Award.

Twórczyni procesu "Lessons Learned wg IPMA PEB", w którym prowadzi wywiady i facylituje warsztaty.

WIĘCEJ

Mariusz Kapusta
Mariusz Kapusta

Mariusz Kapusta

Ponad 17 lat w zarządzaniu projektami. Nastawiony na efekty Coach & Trener. Twórca metody 12 pytań KISS PM©, która w bardzo prosty sposób uczy zarządzania projektami. Autor książki „Zarządzanie Projektami Krok po Kroku”.

Posiadam certyfikaty: Project Management Professional, Agile Certified Professional oraz Professional Scrum Master.

W procesie "Lessons Learned wg IPMA PEB" jest ekspertem ds metodyki zarządzania projektami.

WIĘCEJ