Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi: Rola lidera

SZKOLENIE: Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi: Rola lidera

Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy

Konflikt ma miejsce wtedy, gdy:

  • mamy dwie lub więcej stron, które są wzajemnie od siebie zależne;
  • strony te subiektywnie dostrzegają, że ich potrzeby, wartości lub interesy są lub mogą być zagrożone lub trudne do zrealizowania;
  • i w rezultacie strony te podejmują działania, które mogą doprowadzić do utrzymania status quo, nasilenia, załagodzenia lub rozwiązania konfliktu.
Skuteczny leadership. Warsztat z diagnozą ILM72

WARSZTAT: Skuteczny leadership. Warsztat z diagnozą ILM72

Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy

Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie, czym jest a czym nie jest przywództwo i na jakich podstawach może się opierać. Wypracujesz swoją misję opartą o wartości. Przedyskutujemy konkretne sytuacje z Twojej pracy i przećwiczymy sposoby działania lidera stawiającego na efektywność i rozwój pracowników.