blog5
Niech cel Cię przyspiesza: Model SMARTEST RUN
Parent Category: Blog
Hits: 666

Postaje wiele różnych sposobów definiowania celów. Najczęściej stosowanym jest SMART - choć słowa od litrerek są bardzo różne. Pokusiłam się o własny model definiowania celu uzupełniający / poszerzający klasyczny SMART - a nuż ten właśnie komuś z Was podpasuje :)

SMART

 S

Sprecyzowany

Specific
  1. (Who) Kto jest związany z celem?
  2. (What) Co chcę osiągnąć?
  3. (Where) Określ miejsce
  4. (Which) Określ wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu
  5. (Why) Określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go.

 M

Mierzalny

 Measurable Po czym to stwierdzisz? Jakie miary pomogą Ci śledzić postępy?

 A

Ambitny

Ambitious Czy to jest ambitne? Czy jest spójne z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami rozwojowymi? W jaki sposób Cię to rozwija?

 R

Realistyczny

Realistic Czy to jest realne? Jakie zasoby już posiadasz a jakich potrzebujesz? (SW)

 T

Terminowy

Time scaled W jakim terminie / harmonogramie?

-EST

 E

Emocjonujący, angażujący

Engaging, Exciting Czy jest angażujący emocjonalnie? W jaki sposób uruchamia Twoją motywację?

 S

Systemowy

Systemic W jaki sposób uwzględnia szersze tło i wpływ na otoczenie?

 T

True

"Twój"  Czy się z nim utożsamiasz? Jak wspiera / jest spójny z Twoją osobowością, systemem wartości, przekonaniami?

RUN

 R

Realnie dotyczy Ciebie

Refer to You  Czy osiągnięcie wyniku zależy od Ciebie? Jesli nie - czy masz zapewniony odpowiedni wpływ na tych, na których potrzebujesz mieć, by osiągnąć cel?

 U

Uporządkowany

[U]Orderly Czy cel, kolejne kroki oraz niezbędne zasoby zostały uporządkowane? Czy "widzisz wszystko, jak na dłoni"? Czy wszystko, co dotyczy celu jest logiczne i poukładane?

 N

Nie negatywny

Not negative Czy są jakieś negatywne konsekwencje osiągnięcia celu. Co możesz stracić? Co się zmieni na gorsze? (OT) W jaki sposób możesz zapobiec temu ryzyku - jakie działania wprowadzisz do planu?

I fiszka dla chcących mieć wersję off-line :)

SMARTEST RUN

© 2019 Magdalena Robak

Jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić - podziel się. 

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII

 

Podobne artykuły: