Rola

Parent Category: O mnie

Świadomość roli wymaga doprecyzowania, jakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy wobec roli zawodowej, którą wzmacniamy (patrząc szerzej: wobec wdrażanego narzędzia, wypracowywanego rozwiązania, planowanych działań rozwojowych). By efekty odpowiadały na potrzeby i były użyteczne.

W naszej współpracy oznacza to także jednoznaczne określenie mojej i Twojej odpowiedzialności w procesach, które realizujemy.